Poredano po:

Broj dokumenata: 4

1
Plan prijma vježbenika u pravosudna tijela u 2022. (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 72-1064/2022 iz 24.6.2022
Stupanje na snagu: 31.5.2022

2
Pravilnik o stručnom obrazovanju vježbenika u pravosudnim tijelima (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 39-823/2020 iz 1.4.2020
Stupanje na snagu: 9.4.2020

3
Pravilnik o polaganju pravosudnog ispita (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 81-1700/2019 iz 30.8.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 19.12.2020, NN 141-2739/2020

4
Pravilnik o postupku prijma vježbenika u pravosudna tijela (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 106-2122/2019 iz 6.11.2019
Stupanje na snagu: 14.11.2019

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa