Poredano po:

Broj dokumenata: 3

1
Statut Hrvatske komore socijalnih pedagoga (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 3-68/2021 iz 13.1.2021
Stupanje na snagu: 21.1.2021

2
Pravilnik o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije - socijalni pedagog u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 84-1563/2020 iz 21.7.2020
Stupanje na snagu: 29.7.2020

3
Pravilnik o sadržaju godišnjeg izvješća o radu Hrvatske komore socijalnih pedagoga (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 84-1564/2020 iz 21.7.2020
Stupanje na snagu: 29.7.2020

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa