Poredano po:

Broj dokumenata: 2

1
Pravilnik o imovinskoj kartici obveznika Zakona o sprječavanju sukoba interesa (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 8-81/2022 iz 19.1.2022
Stupanje na snagu: 20.1.2022

2
Kodeks ponašanja gradskih zastupnika u Gradskoj skupštini Grada Zagreba u sprečavanju sukoba interesa (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 22-1509/2022 iz 18.7.2022
Stupanje na snagu: 26.7.2022

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa