Poredano po:

Broj dokumenata: 5

1
Pravilnik o načinu evidentiranja i vođenju Registra subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom iz nadležnosti sanitarne inspekcije Državnog inspektorata (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 101-1496/2022 iz 2.9.2022
Stupanje na snagu: 1.10.2022

3
Pravilnik o službenom certificiranju pošiljaka za izvoz u treće zemlje (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 101-1497/2022 iz 2.9.2022
Stupanje na snagu: 1.10.2022

4
Pravilnik o pristojbama i naknadama za financiranje provedbe službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 123-1884/2022 iz 21.10.2022
Stupanje na snagu: 1.11.2022

5
Pravilnik o mikrobiološkoj klasifikaciji i posebnim pravilima higijene živih školjkaša na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 126-1919/2022 iz 28.10.2022
Stupanje na snagu: 2.1.2023

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa