Poredano po:

Broj dokumenata: 10

1
Odluka o predopskrbi i posrednoj predopskrbi gotovim novcem eura (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 105-1547/2022 iz 12.9.2022
Stupanje na snagu: 15.9.2022

2
Naputak o preračunavanju vremenskih serija statističkih podataka iz djelokruga Državnog zavoda za statistiku iz kune u euro (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 107-1578/2022 iz 16.9.2022
Stupanje na snagu: 24.9.2022

3
Odluka o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 85-1302/2022 iz 22.7.2022
Stupanje na snagu: 23.7.2022

4
Pravilnik o obavještavanju klijenata pružatelja financijskih usluga o uvođenju eura kao službene valute Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 90-1400/2022 iz 3.8.2022
Stupanje na snagu: 11.8.2022

5
Odluka o sadržaju obavijesti o bitnim elementima preračunavanja (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 97-1443/2022 iz 22.8.2022
Stupanje na snagu: 30.8.2022

6
Odluka o zamjeni gotovog novca kune u povlačenju (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 133-2012/2022 iz 11.11.2022
Stupanje na snagu: 1.1.2023

7
Odluka o opskrbi banaka gotovim novcem eura (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 133-2013/2022 iz 11.11.2022
Stupanje na snagu: 1.1.2023

8
Odluka o preračunavanju vremenskih serija podataka u nadležnosti Hrvatske narodne banke iz valute kuna u valutu euro (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 103-1516/2022 iz 7.9.2022
Stupanje na snagu: 1.1.2023

9
Odluka o obvezi dostavljanja izvješća o podacima poslovanja s gotovim novcem (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 134-2027/2022 iz 16.11.2022
Stupanje na snagu: 1.1.2023

10
Odluka o kontroli provjere autentičnosti i prikladnosti gotovog novca eura (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 134-2028/2022 iz 16.11.2022
Stupanje na snagu: 1.1.2023

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa