Poredano po:

Broj dokumenata: 3

1
Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava u državnom vlasništvu u Državni proračun Republike Hrvatske za 2022. godinu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 130-1962/2022 iz 7.11.2022
Stupanje na snagu: 4.11.2022

2
Odluka o osiguranju zaliha plina na teritoriju Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 63-912/2022 iz 3.6.2022
Stupanje na snagu: 3.6.2022

3
Odluka o kriterijima za dodjelu pomoći na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno odnosno stvarno spajanje jedinica lokalne samouprave (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 88-1361/2022 iz 29.7.2022
Stupanje na snagu: 30.7.2022

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa