Poredano po:

Broj dokumenata: 5

1
Pravilnik o načinu zaprimanja izjave o adresi radi dostave u sudskim postupcima (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 55-1269/2009 iz 8.5.2009
Stupanje na snagu: 16.5.2009

2
Pravilnik o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje europskog platnog naloga i prigovora protiv europskog platnog naloga (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 124-2671/2013 iz 9.10.2013
Stupanje na snagu: 17.10.2013

3
Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 5-60/2020 iz 15.1.2020
Stupanje na snagu: 23.1.2020

4
Pravilnik o postupku naplate i visini naknade prijepisa tonske snimke ročišta (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 15-312/2020 iz 7.2.2020
Stupanje na snagu: 15.2.2020

5
Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji u postupcima pred trgovačkim sudovima (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 12-266/2018 iz 7.2.2018

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije