Poredano po:

Broj dokumenata: 2

1
Odluka o visini stope zatezne kamate (13) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: SFJ 19-207/1982 iz 9.4.1982

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa