Poredano po:

Broj dokumenata: 16749

1
Rješenje kojim se društvu Izvor osiguranje d.d. u osnivanju, Zagreb, daje dozvola za sklapanje i ispunjavanje ugovora o neživotnom osiguranju (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 113-2993/2010 iz 4.10.2010
Stupanje na snagu: 23.9.2010

2
Rješenje kojim se Nataši Kapetanović daje ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 113-2994/2010 iz 4.10.2010
Stupanje na snagu: 23.9.2010

3
Rješenje kojim se društvu UniCredit Partner d.o.o. Zagreb, oduzima dozvola za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 113-2995/2010 iz 4.10.2010
Stupanje na snagu: 23.9.2010

4
Rješenje kojim se društvu Satago za zastupanje u osiguranju, društvo s ograničenom odgovornošću, Split, izdaje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 113-2997/2010 iz 4.10.2010
Stupanje na snagu: 23.9.2010

5
Rješenje kojim se Mladenu Latkoviću obnavlja licenca za ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 113-3000/2010 iz 4.10.2010
Stupanje na snagu: 23.9.2010

6
Odluka Agencije za elektroničke medije urbroj: 567-02/10-02 od 13. rujna 2010. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 113-3002/2010 iz 4.10.2010
Stupanje na snagu: 13.9.2010

7
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja urbroj: 580-05-10-74-100 od 31. kolovoza 2010. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 115-3022/2010 iz 7.10.2010
Stupanje na snagu: 31.8.2010

8
Rješenje kojim se Ivanu Petroviću izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 115-3023/2010 iz 7.10.2010
Stupanje na snagu: 1.10.2010

9
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2018. godinu (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 103-2065/2019 iz 28.10.2019
Stupanje na snagu: 18.10.2019

10
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2018. godinu (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 103-2067/2019 iz 28.10.2019
Stupanje na snagu: 18.10.2019

11
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2018. godinu (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 103-2068/2019 iz 28.10.2019
Stupanje na snagu: 18.10.2019

12
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2018. godinu (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 103-2069/2019 iz 28.10.2019
Stupanje na snagu: 18.10.2019

13
Godišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za 2018. godinu (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 103-2070/2019 iz 28.10.2019
Stupanje na snagu: 18.10.2019

14
Odluka o opozivu izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Portugalskoj Republici, Republici Angoli i Republici Kabo Verde, sa sjedištem u Lisabonu (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 104-2071/2019 iz 30.10.2019
Stupanje na snagu: 31.10.2019

15
Odluka o postavljanju izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske u Portugalskoj Republici, sa sjedištem u Lisabonu (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 104-2072/2019 iz 30.10.2019
Stupanje na snagu: 1.11.2019

16
Odluka o postavljanju izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske u Republici Sjevernoj Makedoniji, sa sjedištem u Skopju (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 104-2073/2019 iz 30.10.2019
Stupanje na snagu: 1.11.2019

18
Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Južnoj Africi, sa sjedištem u Pretoriji (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 104-2075/2019 iz 30.10.2019
Stupanje na snagu: 1.12.2019

19
Odluka o pomilovanjima po molbama osuđenih osoba (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 104-2076/2019 iz 30.10.2019
Stupanje na snagu: 21.10.2019

20
Rješenje o razrješenju pomoćnice ministrice za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 104-2077/2019 iz 30.10.2019
Stupanje na snagu: 31.10.2019

21
Rješenje o razrješenju predstojnice Ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 104-2078/2019 iz 30.10.2019
Stupanje na snagu: 24.10.2019

22
Rješenje o imenovanju pomoćnice ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 104-2079/2019 iz 30.10.2019
Stupanje na snagu: 24.10.2019

23
Rješenje o imenovanju pomoćnice ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 104-2080/2019 iz 30.10.2019
Stupanje na snagu: 24.10.2019

24
Rješenje o imenovanju pomoćnice ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 104-2081/2019 iz 30.10.2019
Stupanje na snagu: 24.10.2019

25
Rješenje o imenovanju pomoćnice ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 104-2082/2019 iz 30.10.2019
Stupanje na snagu: 24.10.2019

26
Rješenje o imenovanju pomoćnika ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 104-2083/2019 iz 30.10.2019
Stupanje na snagu: 24.10.2019

27
Rješenje o imenovanju pomoćnika ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 104-2084/2019 iz 30.10.2019
Stupanje na snagu: 24.10.2019

28
Rješenje o imenovanju predsjednice i dijela članova Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 104-2085/2019 iz 30.10.2019
Stupanje na snagu: 24.10.2019

29
Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za epilepsiju« Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 104-2091/2019 iz 30.10.2019
Stupanje na snagu: 25.9.2019

30
Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za transplantaciju bubrega« Klinici za urologiju Kliničkog bolničkog centra Rijeka (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 104-2092/2019 iz 30.10.2019
Stupanje na snagu: 24.9.2019

31
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2019. godine (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 105-2106/2019 iz 4.11.2019
Stupanje na snagu: 18.10.2019

32
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za prvo polugodište 2019. godine (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 105-2107/2019 iz 4.11.2019
Stupanje na snagu: 18.10.2019

33
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2019. godine (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 105-2109/2019 iz 4.11.2019
Stupanje na snagu: 18.10.2019

34
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo polugodište 2019. godine (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 105-2110/2019 iz 4.11.2019
Stupanje na snagu: 18.10.2019

35
36
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za prvo polugodište 2019. godine (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 105-2112/2019 iz 4.11.2019
Stupanje na snagu: 18.10.2019

37
Polugodišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 2019. godine (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 105-2113/2019 iz 4.11.2019
Stupanje na snagu: 18.10.2019

38
Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra mora, prometa i infrastrukture (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 106-2117/2019 iz 6.11.2019
Stupanje na snagu: 1.11.2019

39
Rješenje o imenovanju državnog tajnika Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 98-2532/2009 iz 12.8.2009
Stupanje na snagu: 30.7.2009

40
Rješenje o razrješenju ravnatelja Agencije za vodne putove (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 98-2547/2009 iz 12.8.2009
Stupanje na snagu: 30.7.2009

41
Rješenje o imenovanju državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za e-Hrvatsku (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 98-2556/2009 iz 12.8.2009
Stupanje na snagu: 30.7.2009

42
Rješenje o imenovanju predstojnika Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 98-2560/2009 iz 12.8.2009
Stupanje na snagu: 30.7.2009

43
Rješenje o imenovanju zamjenice državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za e-Hrvatsku (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 98-2561/2009 iz 12.8.2009
Stupanje na snagu: 30.7.2009

44
Rješenje kojim se Matiji Masteliću oduzima dozvola za obavljanje poslova brokera (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 9-203/2009 iz 21.1.2009
Stupanje na snagu: 15.1.2009

45
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Ingra d.d., Zagreb, odobrava s prospekt o izdavanju 3.750.000 redovnih dionica na ime (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 9-204/2009 iz 21.1.2009
Stupanje na snagu: 15.1.2009

46
Rješenje kojim se odbija zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju društvu Wehring & Wolfes d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Stobreč (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 9-211/2009 iz 21.1.2009
Stupanje na snagu: 15.1.2009

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa