Poredano po:

Broj dokumenata: 12103

1
Javna ustanova Lučka uprava Osijek, Osijek · Odluke DKOM

Predmet: DITradovi na izgradnji terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek

Datum: 11.1.2021

2
Klinički bolnički centar Osijek, Osijek · Odluke DKOM

Predmet: DITradovi na izgradnji zgrade objedinjenog hitnog bolničkog prijema i dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC-a Osijek

Datum: 11.1.2021

3
Grad Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITreagensi za imunokemijske analize

Datum: 11.1.2021

4
Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITosiguranje imovine, odgovornosti iz djelatnosti i odgovornosti prema zaposlenicima

Datum: 8.1.2021

5
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, Plitvička Jezera · Odluke DKOM

Predmet: DITpatrone s tonerom

Datum: 8.1.2021

6
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITterminali za proširenje radijske govorne mreže - TETRA

Datum: 8.1.2021

7
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITedukacija dionika za upravljanje Ekološkom mrežom u sklopu OPKK projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000

Datum: 8.1.2021

8
Hrvatske vode, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITbatimetrijsko snimanje-Sava, poprečni presjeci vodotoka dužine 3265 km na podslivu Save

Datum: 8.1.2021

9
Hrvatske vode, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITbatimetrijsko snimanje-Sava, poprečni presjeci vodotoka dužine 3265 km na podslivu Save

Datum: 8.1.2021

10
HŽ-Putnički prijevoz d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITusluge tehničke podrške pri upravljanju i administraciji projekta Obnova voznog parka Naručitelja novim elektromotornim vlakovima

Datum: 8.1.2021

11
Grad Zaprešić, Zaprešić · Odluke DKOM

Predmet: DITradovi na održavanju nerazvrstanih cesta

Datum: 8.1.2021

12
Grad Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITupravljanje projektom izgradnje građevine A11 naselja Podbrežje

Datum: 8.1.2021

13
HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITizrada i montaža zagrijača mrežne vode i zagrijača de-mi vode u kotao utilizator bloka L - izrada glavnog i izvedbenog projekta te izvođenje

Datum: 8.1.2021

14
Jadrolinija, Rijeka · Odluke DKOM

Predmet: DITusluge dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije (obvezatne DDD mjere) brodova flote Jadrolinije

Datum: 8.1.2021

15
Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITizgradnja I. faze dionice autoceste - obilaznica Novog Vinodolskog (7 km), autocesta A7 Rupa-Rijeka-Žuta Lokva, dionica Selce-Novi Vinodolski

Datum: 8.1.2021

16
Grad Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITprijevoz osnovnoškolske djece na području Grada Zagreba za šk. god. 2020/2021 (grupa 4.)

Datum: 8.1.2021

17
Financijska agencija, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITkomunikacijska oprema za prezentacije i audio-video konferencije

Datum: 7.1.2021

18
Grad Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITdezinfekcijska sredstva za zdravstvene ustanove Grada Zagreba

Datum: 7.1.2021

19
Grad Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITdendro bilje (grupa 3.)

Datum: 5.1.2021

20
Grad Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITpružanje usluga upravljanja projektom Dječji centar za translacijsku medicinu Dječje bolnice Srebrnjak (CCTM) po grupama

Datum: 5.1.2021

21
Grad Zadar, Zadar · Odluke DKOM

Predmet: DITopremanje Centra Mocire

Datum: 4.1.2021

22
HŽ-Infrastruktura d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITradovi na građevinskom i elektroenergetskom željezničkom infrastrukturnom podsustavu projekta „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac - Karlovac“

Datum: 31.12.2020

23
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITdaljinski upravljivi sklopni blokovi (grupe: 1., 2. i 3.)

Datum: 31.12.2020

24
Grad Sinj, Sinj · Odluke DKOM

Predmet: DITodržavanje javne rasvjete

Datum: 31.12.2020

25
HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITnabava, isporuka i ugradnja hidrauličnih zasuna za pražnjenje tlačnog cjevovoda i hidrauličnih zasuna obilaznog voda predturbinskog zatvarača

Datum: 31.12.2020

26
Sveučilište u Zadru, Zadar · Odluke DKOM

Predmet: DITnabava i doprema tonera i tinti za uredske strojeve za potrebe Sveučilišta u Zadru

Datum: 31.12.2020

27
HŽ-Infrastruktura d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITpromidžba i vidljivost projekta „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Križevci-Koprivnica-državna granica“

Datum: 30.12.2020

28
Požeški sportski savez, Požega · Odluke DKOM

Predmet: DITusluga prijevoza sportaša

Datum: 30.12.2020

29
Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITsanacija internog sustava odvodnje COKP Lučko, Autocesta A3

Datum: 30.12.2020

30
HEP-Toplinarstvo d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITstručni i obračunski nadzor, te koordinator zaštite na radu nad izvođenjem radova na projektu "Revitalizacija vrelovodne mreže na području grada Zagreba"

Datum: 30.12.2020

31
Financijska agencija, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITnabava šalterskih brojača novčanica

Datum: 30.12.2020

32
Grad Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITprometni znakovi

Datum: 30.12.2020

33
Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITnabava uređaja za rehabilitaciju pacijenata s hipoksijsko-ishemijskim oštećenjem mozga

Datum: 30.12.2020

34
Vlada Republike Hrvatske - Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITnabava usluge osiguranja zrakoplova Bombardier Challenger CL 604

Datum: 29.12.2020

35
Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITnapredna mjerna infrastruktura

Datum: 24.12.2020

36
Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITnapredna mjerna infrastruktura

Datum: 24.12.2020

37
Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITnapredna mjerna infrastruktura

Datum: 24.12.2020

38
Grad Križevci, Križevci · Odluke DKOM

Predmet: DITenergetska usluga-Provedba projekta energetske učinkovitosti zamjenom neučinkovite i štetne rasvjete sa štedljivim i ekološkim svjetiljkama u sustavu javne rasvjete Grada Križevaca

Datum: 24.12.2020

39
Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITizrada idejnog projekta, procjene utjecaja zahvata na okoliš i ishođenje lokacijske dozvole za rekonstrukciju obilaznice grada Zagreba (Jankomir-Ivanja Reka) dogradnjom trećeg voznog traka

Datum: 24.12.2020

40
Grad Pula-Pola, Pula · Odluke DKOM

Predmet: DITsustav tehničke zaštite (centralni sustav upravljanja posjetiteljima, sustavi protuprovale i videonadzora) te vatrodojava tunela Zerostrasse, tunela na međuetaži i prostora na utvrdi Kaštel

Datum: 24.12.2020

41
Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITusluga održavanja sustava ispisa

Datum: 24.12.2020

42
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITnabava usluga obrazovanja nezaposlenih osoba za digitalne kompetencije s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na period od dvije godine (grupa XVII)

Datum: 24.12.2020

43
Grad Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITpreuzimanje i daljnja obrada otpada KB 20 01 39 (plastika) i KB 20 02 03 (ostali otpad koji nije biorazgradiv) postupcima oporabe R1-R12 (po grupama)

Datum: 23.12.2020

44
Grad Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITpopravak i usmjeravanje tahografa

Datum: 23.12.2020

45
Općina Lovinac, Lovinac · Odluke DKOM

Predmet: DITizgradnja planinarsko poučnih staza

Datum: 23.12.2020

46
Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITizgradnja pješačkog nadhodnika iznad državne ceste oznake DC8, kod svetišta Vepric u Makarskoj

Datum: 23.12.2020

47
Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Cres · Odluke DKOM

Predmet: DITstručni nadzor nad izvođenjem radova (Projekt poboljšanja sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Cres, Martinšćica, Nerezine, Mali Lošinj i Veli Lošinj)

Datum: 23.12.2020

48
Hrvatske vode, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITbatimetrijsko snimanje-Jadran, poprečni presjeci vodotoka dužine 950 km na Jadranskom podslivu Jadran

Datum: 23.12.2020

49
Hrvatske vode, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITbatimetrijsko snimanje-Jadran, poprečni presjeci vodotoka dužine 950 km na Jadranskom podslivu Jadran

Datum: 23.12.2020

50
HŽ-Infrastruktura d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITizvođenje radova na obnovi prijemne zgrade Osijek

Datum: 23.12.2020

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta odluke
Područje
Godina
Mjesec

Datum dokumenta