Poredano po:

Broj dokumenata: 13072

1
Hrvatske vode, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: batimetrijsko snimanje - Sava, poprečni presjeci vodotoka dužine 3265 km na podslivu Save

Datum: 16.9.2021

2
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: dogradnja 20 kV postrojenja u TS 35_10kV Varaždin 2

Datum: 15.9.2021

3
Unikom d.o.o., Osijek · Odluke DKOM

Predmet: izgradnja novih smještajnih i karantenskih kapaciteta

Datum: 15.9.2021

4
Zračna luka Zadar d.o.o., Zemunik · Odluke DKOM

Predmet: usluge osiguranja

Datum: 14.9.2021

5
Tekija d.o.o., Požega · Odluke DKOM

Predmet: preljevni kolektor Zagrebačke ulice Požega

Datum: 13.9.2021

6
Grad Rovinj - Rovigno, Rovinj · Odluke DKOM

Predmet: prijevoz učenika osnovnih škola čiji je osnivač grad Rovinj

Datum: 10.9.2021

7
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Rijeka · Odluke DKOM

Predmet: okvirni sporazum za usluge provođenja preventivne dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i zaštite bilja

Datum: 10.9.2021

8
Komunalno poduzeće d.o.o., Križevci · Odluke DKOM

Predmet: nabava cestovne čistilice

Datum: 10.9.2021

9
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: usluge voditelja projekta na projektu sanacije jame Sovjak

Datum: 10.9.2021

10
Lučka uprava Novalja, Novalja · Odluke DKOM

Predmet: postavljanje pontona u Luci Novalja

Datum: 10.9.2021

11
Grad Karlovac, Karlovac · Odluke DKOM

Predmet: elektronička komunikacijska usluga u nepokretnoj mreži

Datum: 9.9.2021

12
Opća bolnica Dr. Tomislav Bardek, Koprivnica · Odluke DKOM

Predmet: filtri i otopina za dijalizu, te potrošni materijal za liječenje bubrega (grupa 2.)

Datum: 9.9.2021

13
Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Zadar · Odluke DKOM

Predmet: uspostava i umrežavanje inovativnog IT sustava za implementaciju teritorijalnog brenda

Datum: 9.9.2021

14
Zelenilo d.o.o., Karlovac · Odluke DKOM

Predmet: pogrebna oprema

Datum: 8.9.2021

15
Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: usluge tiskanja i kuvertiranja računa i ostalih poslovnih obrazaca te priprema i predaja pošiljaka na lokaciju distributeru

Datum: 8.9.2021

16
Grad Labin, Labin · Odluke DKOM

Predmet: usluge prijevoza učenika Osnovne škole Matija Vlačić, Labin i Osnovne škole Ivo Lola Ribar, Labin

Datum: 8.9.2021

17
Istarski Vodovod d.o.o., Buzet · Odluke DKOM

Predmet: održavanje elektroenergetskih postrojenja srednjeg napona za razdoblje 2021 do 2024. godine

Datum: 8.9.2021

18
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: nabava usluga čišćenja ureda za potrebe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (grupa 8.)

Datum: 8.9.2021

19
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: nabava usluge čišćenja ureda za potrebe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (grupa 5.)

Datum: 8.9.2021

20
Vodovod Dubrovnik d.o.o., Dubrovnik · Odluke DKOM

Predmet: izgradnja, rekonstrukcija i sanacija na sustavu javne vodoopskrbe te sanacija na sustavu odvodnje (Tender 2) za projekt sufinanciran od EU razvoj vodno-komunalne infrastrukture Dubrovnik

Datum: 8.9.2021

21
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: nabava usluge čišćenja ureda za potrebe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (grupa 10.)

Datum: 8.9.2021

22
Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o., Dubrovnik · Odluke DKOM

Predmet: projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Lučino razdolje

Datum: 8.9.2021

23
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: radovi na zamjeni postojećih vodiča s visokotemperaturnim vodičima na DV 110 kV Matulji-Lovran i DV 110 kV Lovran-Plomin

Datum: 8.9.2021

24
Vodovod i odvodnja d.o.o., Benkovac · Odluke DKOM

Predmet: vodomjeri

Datum: 8.9.2021

25
Općina Bebrina, Bebrina · Odluke DKOM

Predmet: izgradnja pješačko-biciklističke staze u naselju Kaniža-Savska ulica

Datum: 8.9.2021

26
Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: nabava medicinskog potrošnog matrijala za potrebe gastroenterologije 1 (grupa 14.)

Datum: 7.9.2021

27
Tekija d.o.o., Požega · Odluke DKOM

Predmet: projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Pleternica 15300 ES)

Datum: 7.9.2021

28
Općina Donji Kraljevec, Donji Kraljevec · Odluke DKOM

Predmet: nabava sustava videonadzora u Općini Donji Kraljevec

Datum: 7.9.2021

29
Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o., Zaprešić · Odluke DKOM

Predmet: usluge u vezi s analizom i ispitivanjem voda

Datum: 7.9.2021

30
Grad Koprivnica, Koprivnica · Odluke DKOM

Predmet: poseban prijevoz djece s teškoćama u razvoju (grupa A)

Datum: 7.9.2021

31
Grad Koprivnica, Koprivnica · Odluke DKOM

Predmet: poseban prijevoz djece s teškoćama u razvoju (grupa B)

Datum: 7.9.2021

32
Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: usluge vanjskih stručnjaka za provedbu aktivnosti izrade analize sustava medijacije u Republici Hrvatskoj po granama prava u okviru projekta „Unaprjeđenje sustava sudskog mirenja“ (grupe: 1., 2., 4., 5., 6., 9. i 10.)

Datum: 7.9.2021

33
Opća bolnica Dr. Tomislav Bardek, Koprivnica · Odluke DKOM

Predmet: sistemi za vađenje krvi

Datum: 6.9.2021

34
Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: uvođenje sustava upravljanja okolišem prema normi ISO 14001_2015

Datum: 6.9.2021

35
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: energetski transformator 110_10,5(21)kV,20MVA za TS 110_35_10(20)kV Prelog

Datum: 3.9.2021

36
Grad Kutina, Kutina · Odluke DKOM

Predmet: održavanje zelenih površina

Datum: 3.9.2021

37
Grad Sisak, Sisak · Odluke DKOM

Predmet: izgradnja stambenih kuća po sistemu „ključ u ruke“

Datum: 3.9.2021

38
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: izgradnja i polaganje specijalnog kabela ua teške uvjete NA2XS(FL)2Yr(Ay)2Y 1x185RM/25mm

Datum: 3.9.2021

39
Brodsko-posavska županija, Slavonski Brod · Odluke DKOM

Predmet: prijevoz učenika osnovnih škola na području Brodsko-posavske županije

Datum: 3.9.2021

40
Županijska uprava za ceste na području Dubrovačko-neretvanske županije, Dubrovnik · Odluke DKOM

Predmet: tehnička pomoć za upravljanje projektom i Promidžbu i vidljivost

Datum: 3.9.2021

41
Ministarstvo zdravstva, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: konzultantske usluge za upravljanje projektom i administracijom - usluge pomoći u provedbi projekta e-Smjernice

Datum: 3.9.2021

42
Grad Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: preuzimanje i daljnja obrada neopasnog otpada postupcima oporabe R1-R12

Datum: 3.9.2021

43
Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb i Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: izmještanje DV 110 kV Crikvenica-Vrataruša i DV 220 kV Senj-Melina na autocesti A7 Križišće-Žuta Lokva, dionica Selce-Novi Vinodolski, I faza-obilaznica Novi Vinodolski

Datum: 3.9.2021

44
Jadrolinija, Rijeka · Odluke DKOM

Predmet: uređaji za obradu balastnih voda te izrada projektne dokumentacije za ugradnju uređaja za obradu balastnih voda na brodovima međunarodnih linija mt Marko Polo, mt Zadar i mt Dubrovnik

Datum: 2.9.2021

45
Jadrolinija, Rijeka · Odluke DKOM

Predmet: uređaji za obradu balastnih voda te izrada projektne dokumentacije za ugradnju uređaja za obradu balastnih voda na brodovima međunarodnih linija mt Marko Polo, mt Zadar i mt Dubrovnik

Datum: 2.9.2021

46
Jadrolinija, Rijeka · Odluke DKOM

Predmet: uređaji za obradu balastnih voda te izrada projektne dokumentacije za ugradnju uređaja za obradu balastnih voda na brodovima međunarodnih linija mt Marko Polo, mt Zadar i mt Dubrovnik

Datum: 2.9.2021

47
Grad Vukovar, Vukovar · Odluke DKOM

Predmet: modernizacija i poboljšanje energetske učinkovitosti javne rasvjete grada Vukovara-i Faza

Datum: 2.9.2021

48
Županijska uprava za ceste Zadarske županije, Zadar · Odluke DKOM

Predmet: redovito održavanje i zaštita županijskih i lokalnih cesta na području Zadarske županije

Datum: 2.9.2021

49
VG Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica · Odluke DKOM

Predmet: sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica-Projektiranje i rekonstrukcija UPOV Velika Gorica i izgradnja nadzorno upravljačkog sustava

Datum: 2.9.2021

50
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: očitanje brojila električne energije

Datum: 2.9.2021

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta odluke
Područje
Godina
Mjesec

Datum dokumenta