Poredano po:

Broj dokumenata: 12455

1
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITstudija izvedivosti postojećih i potrebnih kapaciteta za obradu opasnog otpada studija za identifikaciju novih lokacija onečišćenih opasnim otpadom („crne točke“)

Datum: 8.4.2021

2
Čistoća d.o.o., Karlovac · Odluke DKOM

Predmet: DITrezervni dijelovi za teretna motorna vozila

Datum: 8.4.2021

3
Čistoća d.o.o., Karlovac · Odluke DKOM

Predmet: DITrezervni dijelovi za teretna motorna vozila

Datum: 8.4.2021

4
Virovitičko-podravska županija, Virovitica · Odluke DKOM

Predmet: DITstručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji sustava za navodnjavanje Kapinci-Vaška 2. faza

Datum: 8.4.2021

5
Plinacro d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITsustav za upravljanje ljudskim resursima-SaaS ( Softver kao usluga)

Datum: 8.4.2021

6
Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITkompletni nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije raskrižja državne ceste DC8 u Stobreču

Datum: 7.4.2021

7
Grad Đurđevac, Đurđevac · Odluke DKOM

Predmet: DITprijevoz učenika osnovnih škola nad kojima osnivačka prava ima Grad Đurđevac

Datum: 7.4.2021

8
Ukop d.o.o., Osijek · Odluke DKOM

Predmet: DITsvijeće

Datum: 7.4.2021

9
Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Kaznionica u Lepoglavi, Lepoglava · Odluke DKOM

Predmet: DITnabava biomasa iz drva tvrde listače (sječka)

Datum: 7.4.2021

10
Grad Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITpotrošni medicinski materijal i sitna oprema za potrebe Zavoda za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata (grupa 3.)

Datum: 7.4.2021

11
GKP Čakom d.o.o., Mihovljan · Odluke DKOM

Predmet: DITvreće i vrećice za otpatke

Datum: 7.4.2021

12
VG Goričanka d.o.o., Velika Gorica · Odluke DKOM

Predmet: DITzaštitarske usluge

Datum: 7.4.2021

13
HŽ-Infrastruktura d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITradovi na građevinskom i elektroenergetskom željezničkom infrastrukturnom podsustavu projekta „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac - Karlovac“

Datum: 7.4.2021

14
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, Rijeka · Odluke DKOM

Predmet: DITusluge čišćenja zdravstvenih prostora i pripadajućih ureda i okoliša

Datum: 7.4.2021

15
Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITkompletan nadzor nad rekonstrukcijom državne ceste oznake DC213 od raskrižja Nemetin do kružnog raskrižja Aljmaš, od km 0+000 do km 12+300, I faza

Datum: 7.4.2021

16
HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITnabava i ugradnja rashladnih tornjeva RT3 i RT4

Datum: 6.4.2021

17
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, Plitvička Jezera · Odluke DKOM

Predmet: DITusluge izrade projektne dokumentacije za uređenje hotela Bellevue

Datum: 6.4.2021

18
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, Plitvička Jezera · Odluke DKOM

Predmet: DITusluge izrade projektne dokumentacije za uređenje hotela Bellevue

Datum: 6.4.2021

19
Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITnabava i instalacija 350 e-očevidnika na ribarskim plovilima

Datum: 6.4.2021

20
Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITnabava i instalacija 350 e-očevidnika za ribarska plovila

Datum: 6.4.2021

21
HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITnabava i ugradnja rashladnih tornjeva RT3 i RT4

Datum: 2.4.2021

22
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITradovi na izgradnji TS 110/30(20)-30/10(20)kV Kapela

Datum: 2.4.2021

23
Hrvatske vode, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITprijedlog kriterija za izmjene ciljeva okoliša

Datum: 2.4.2021

24
Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije, Split · Odluke DKOM

Predmet: DITizvođenje radova na uređenju luke otvorene za javni promet Omiš-2. faza

Datum: 2.4.2021

25
Lučka uprava Ploče, Ploče · Odluke DKOM

Predmet: DIToprema za zaštitu mora od onečišćenja

Datum: 2.4.2021

26
Agencija za obalni linijski pomorski promet, Split · Odluke DKOM

Predmet: DITobavljanje linijskog obalnog pomorskog prijevoza na državnoj brzobrodskoj liniji 9808 Lastovo-Korčula Dubrovnik i obratno

Datum: 2.4.2021

27
KD Kostrena d.o.o., Kostrena · Odluke DKOM

Predmet: DITstroj za pometanje i pranje javnih površina putem financijskog leasinga

Datum: 1.4.2021

28
Centar kompetencija za napredno inženjertsvo d.o.o., Nova Gradiška · Odluke DKOM

Predmet: DITusluge pripreme i provedbe postupaka javne nabave

Datum: 1.4.2021

29
Šibensko-kninska županija, Šibenik · Odluke DKOM

Predmet: DITprijevoz učenika osnovnih škola kojima je Šibensko-kninska županija osnivač

Datum: 1.4.2021

30
Grad Osijek, Osijek · Odluke DKOM

Predmet: DITnabava govornih usluga, usluga prijenosa podataka kao i kombinacija istih u mobilnoj telefoniji i mobilnih uređaja

Datum: 1.4.2021

31
Općina Rogoznica, Rogoznica · Odluke DKOM

Predmet: DITrekonstrukcija i energetska obnova putem povećanja učinkovitosti sustava javne rasvjete Općine Rogoznica

Datum: 1.4.2021

32
Grad Gospić, Gospić · Odluke DKOM

Predmet: DITenergetski učinkovita i ekološka javna rasvjeta na području Grada Gospića

Datum: 1.4.2021

33
Opća bolnica Zabok i Bolnica hrvatskih veterana, Zabok · Odluke DKOM

Predmet: DITnabava uređaja za magnetsku rezonancu 1.5T za Odjel za radiologiju

Datum: 1.4.2021

34
Dvorac d.o.o., Valpovo · Odluke DKOM

Predmet: DITizgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Belišće kapaciteta 24.200 ES i Petrijevci kapaciteta 9.800 ES (grupa 2.)

Datum: 1.4.2021

35
Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNet, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITnabava usluge organizacije i provedbe radionica (grupa 2.)

Datum: 1.4.2021

36
Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITusluga održavanja autocesta u zimskom periodu, grupa I-XVII

Datum: 1.4.2021

37
Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNet, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITnabava usluge organizacije i provedbe radionica (grupa 1.)

Datum: 1.4.2021

38
Dvorac d.o.o., Valpovo · Odluke DKOM

Predmet: DITizgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Belišće kapaciteta 24.200 ES i Petrijevci kapaciteta 9.800 ES (grupa 1.)

Datum: 1.4.2021

39
Zagorski vodovod d.o.o., Zabok · Odluke DKOM

Predmet: DITrazličita cijevna armatura

Datum: 1.4.2021

40
HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITizrada i montaža zagrijača mrežne vode i zagrijača de-mi vode u kotao utilizator bloka L - izrada glavnog i izvedbenog projekta te izvođenje

Datum: 31.3.2021

41
HP-Hrvatska pošta d.d., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITnabava niskih i visokih cipela

Datum: 31.3.2021

42
Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITlaboratorijski namještaj i sustav za klimatizaciju i ventilaciju (grupa 1.)

Datum: 31.3.2021

43
HEP-Telekomunikacije d.o.o. · Odluke DKOM

Predmet: DITzakup optičkih niti

Datum: 31.3.2021

44
HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITusluge deratizacije dezinsekcije i zbrinjavanja otpada životinjskog porijekla u PP HE Jug

Datum: 31.3.2021

45
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije · Odluke DKOM

Predmet: usluga pružanja podrške HAMAG-BICRO-u kao Posredničkom tijelu razine 2

Datum: 30.3.2021

46
Opća bolnica Zadar, Zadar · Odluke DKOM

Predmet: DITlijekovi - 2. dio (grupa 12.)

Datum: 30.3.2021

47
Agencija za obalni linijski pomorski promet, Split · Odluke DKOM

Predmet: DITobavljanje linijskog obalnog pomorskog prijevoza na državnoj trajektnoj liniji 338 Lopar-Valbiska i obratno

Datum: 30.3.2021

48
Vir održavanje d.o.o., Vir · Odluke DKOM

Predmet: DIThortikulturni radovi-uređenje okoliša na groblju u Viru

Datum: 30.3.2021

49
Agencija za obalni linijski pomorski promet, Split · Odluke DKOM

Predmet: DITobavljanje linijskog obalnog pomorskog prijevoza na državnoj trajektnoj liniji 831 Suđurad-(Lopud)-Dubrovnik i obratno

Datum: 30.3.2021

50
Baranjski vodovod d.o.o., Beli Manastir · Odluke DKOM

Predmet: DITusluge upravljanja projektom Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Beli Manastir

Datum: 30.3.2021

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta odluke
Područje
Godina
Mjesec

Datum dokumenta