Poredano po:

Broj dokumenata: 15685

1
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: košenje i čišćenje okoliša elektroenergetskih objekata Elektroprimorja

Datum: 11.6.2024

2
Nacionalna memorijalna bolnica "Dr. Juraj Njavro" Vukovar, Vukovar · Odluke DKOM

Predmet: uređaj za magnetnu rezonancu 1.5T

Datum: 10.6.2024

3
Hrvatski zavod za socijalni rad, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: izgradnja zgrade Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područni ured Vrbovec

Datum: 7.6.2024

4
Grad Split, Split · Odluke DKOM

Predmet: sanacija rasvjete tunela Marjan

Datum: 7.6.2024

5
Hrvatska radiotelevizija, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: izrada plana restrukturiranja (plan konsolidacije rada i poslovanja)

Datum: 6.6.2024

6
Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: centrifuga za krvne pripravke

Datum: 6.6.2024

7
Sisačko-moslavačka županija, Sisak · Odluke DKOM

Predmet: opremanje Doma za starije osobe Petrinja - ponovljeni postupak

Datum: 6.6.2024

8
Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: nabava osobnih računala i dodatne opreme

Datum: 5.6.2024

9
Hrvatske vode, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: projekt integralnog uređenja korita rijeke Drave na dionici rkm 0 do rkm 12

Datum: 4.6.2024

10
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: održavanje, nadogradnja i prilagodba elektroničkih sustava za praćenje Interreg IPA programa (grupa 1. i 2.)

Datum: 4.6.2024

11
Usluga Višnjan d.o.o., Višnjan · Odluke DKOM

Predmet: dobava opreme za solarnu elektranu 100 kW s konstrukcijom i montažom u poslovnoj zoni Višnjan - Milanezi (Mješovita nabava)

Datum: 4.6.2024

12
HEP-ESCO d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: izgradnja fotonaponskih elektrana

Datum: 4.6.2024

13
Klinička bolnica Merkur, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: lijek rituksimab (grupa 2.)

Datum: 4.6.2024

14
Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: nabava osobnih, prijenosnih računala i monitora

Datum: 4.6.2024

15
Grad Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: projekt izvanrednog održavanja (sanacije) Mosta mladosti s istražnim radovima

Datum: 4.6.2024

16
Grad Požega, Požega · Odluke DKOM

Predmet: opremanje Gradskog muzeja Požega (grupa I)

Datum: 3.6.2024

17
Grad Split, Split · Odluke DKOM

Predmet: voditelj projekta nastavka izvođenja radova garaže Trstenik-dio građevine 2

Datum: 3.6.2024

18
Grad Požega, Požega · Odluke DKOM

Predmet: Roba-nabava opreme IT i multimedije za Centar za posjetitelje „Požeška kuća“ u Požegi (grupa I.)

Datum: 29.5.2024

19
INA-Industrija nafte d.d., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: ispravljači i baterije i održavanje (grupa B)

Datum: 28.5.2024

20
HEP-Upravljanje imovinom d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: oprema i uređenje interijera zgrade EL-TO, Zagreb

Datum: 28.5.2024

21
Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Zagrebu, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: potrošni uredski materijal (grupa 4.)

Datum: 28.5.2024

22
Klinička bolnica Dubrava, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: pružanje usluga pohrane, digitalizacije i mikrofilmiranja arhivskog i dokumentarnog gradiva

Datum: 28.5.2024

23
Specijalna bolnica Varaždinske Toplice, Varaždinske Toplice · Odluke DKOM

Predmet: potrošni materijal i reagensi za medicinsko-biokemijski laboratorij

Datum: 28.5.2024

24
HŽ-Infrastruktura d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: službena i zaštitna odjeća, obuća i sredstva (grupa 1.)

Datum: 27.5.2024

25
Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: nadzor nad izvođenjem radova izgradnje brze ceste Osijek-Županja, dionica Nuštar-Vukovar

Datum: 27.5.2024

26
Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split · Odluke DKOM

Predmet: nabava i ugradnja fotonaponskih elektrana na zgradi Ekonomskog fakulteta u Splitu

Datum: 27.5.2024

27
Financijska agencija, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: nabava i ugradnja vanjskih jedinica elektronskog dnevno-noćnog trezora (DNT) bez depozitnog spremnika (ugradbena izvedba)

Datum: 27.5.2024

28
Grad Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj mreži

Datum: 27.5.2024

29
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: dobava i ugradnja 24kV sklopnih blokova za SN postrojenje

Datum: 27.5.2024

30
Županijska uprava za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije, Split · Odluke DKOM

Predmet: priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekt Biciklističke rute SDŽ, PP Dinara - PP Biokovo

Datum: 27.5.2024

31
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: interventna nabava 2. generacije energetskih učinkovitih transformatora

Datum: 27.5.2024

32
Grad Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: sklapanje ugovora za: svježe meso peradi

Datum: 24.5.2024

33
Zračna luka Dubrovnik d.o.o., Čilipi · Odluke DKOM

Predmet: uređaji za komunikaciju

Datum: 24.5.2024

34
Hrvatske šume d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: izvođenje šumarskih radova pridobivanja drvnih šumskih proizvoda, uzgajanja šuma i zaštite šuma od štetnih organizama

Datum: 24.5.2024

35
Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije · Odluke DKOM

Predmet: medicinski automobil za potrebe izvanbolničke hitne medicine i sanitetska vozila (grupa I)

Datum: 23.5.2024

36
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: isporuka NN sklopnih blokova za priključenje elektrana

Datum: 23.5.2024

37
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Osijek · Odluke DKOM

Predmet: osnovna sredstva i materijal za dentalnu medicinu (grupa 8.)

Datum: 23.5.2024

38
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: izgradnja skladišne hale u TS Pehlin

Datum: 22.5.2024

39
Ministarstvo financija, Carinska uprava, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: usluga hotelskog smještaja na području grada Zagreba

Datum: 22.5.2024

40
Ministarstvo financija, Carinska uprava, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: oprema za carinski laboratorij (grupa 18.)

Datum: 22.5.2024

41
Ministarstvo financija, Carinska uprava, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: oprema za granične prijelaze i mobilne jedinice (grupa 4.)

Datum: 22.5.2024

42
Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: spojni pribor za kabele (grupa 1.)

Datum: 20.5.2024

43
Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: spojni pribor za kabele (grupa 2.)

Datum: 20.5.2024

44
Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: spojni pribor za kabele (grupa 3.)

Datum: 20.5.2024

45
Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: spojni pribor za kabele (grupa 4.)

Datum: 20.5.2024

46
Vodne usluge d.o.o., Križevci · Odluke DKOM

Predmet: izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarne otpadne vode aglomeracije Sveti Ivan Žabno- faza 1 i faza 2 u ukupnoj duljini od 21,4 km

Datum: 20.5.2024

47
Hrvatske vode, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: usluge stručnog, geodetskog i geotehničkog tehnološkog nadzora i usluge koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova "Izgradnja akumulacije Polojac"

Datum: 20.5.2024

48
Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: izvođenje radova na dijelu složene građevine, Paviljon 4 - rekonstrukcija, cjelovita obnova, unutar kompleksa Policijske akademije u Zagrebu, Avenija Gojka Šuška 1

Datum: 20.5.2024

49
Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: zaštitna odjeća i obuća

Datum: 20.5.2024

50
Grad Petrinja, Petrinja · Odluke DKOM

Predmet: radovi na cjelovitoj obnovi zgrade na adresi Artura Turkulina 7, Petrinja

Datum: 20.5.2024

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta odluke
Područje
Godina
Mjesec

Datum dokumenta