Poredano po:

Broj dokumenata: 11049

1
HEP-Toplinarstvo d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITstručni i obračunski nadzor, te koordinator zaštite na radu nad izvođenjem radova na projektu Revitalizacija vrelovodne mreže na području Grada Zagreba

Datum: 6.7.2020

2
Jadrolinija, Rijeka · Odluke DKOM

Predmet: DITusluge dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije (obvezatne DDD mjere) brodova flote Jadrolinije

Datum: 3.7.2020

3
INA-Industrija nafte d.d., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITservis sustava kemijske pripreme vode (KPV) i reverzne osmoze (RO)

Datum: 3.7.2020

4
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITzamjena relejne zaštite u TS 35_10 kV Pakrac

Datum: 3.7.2020

5
Grad Delnice, Delnice · Odluke DKOM

Predmet: DITjavna rasvjeta Delnice - Lučice

Datum: 3.7.2020

6
Opća bolnica Dr. Ivo Pedišić, Sisak · Odluke DKOM

Predmet: DITostali potrošni medicinski materijal za 2020. godinu (grupa 35.)

Datum: 2.7.2020

7
Grad Poreč-Parenzo, Poreč · Odluke DKOM

Predmet: DITmodernizacija javne rasvjete (zamjena živinih rasvjetnih tijela-ESIF model)

Datum: 2.7.2020

8
Dječji vrtić Olga Ban, Pazin · Odluke DKOM

Predmet: DITopremanje Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin (grupa II.)

Datum: 2.7.2020

9
Hrvatska radiotelevizija, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITstudijski video zid po grupama A) Video zid za ST 9, B) Video zid za ST 12 s održavanjem

Datum: 2.7.2020

10
Hrvatska Lutrija d.o.o.,, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITnabava kasa, sefova, ladica

Datum: 2.7.2020

11
Bošana d.o.o., Biograd na moru · Odluke DKOM

Predmet: DITsustav kontrole i naplate parkiranja na zatvorenim parkiralištima

Datum: 1.7.2020

12
Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITusluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju skladišno-distribucijskog centra (SDC) i skladišnog centra (SC) za voće i povrće

Datum: 1.7.2020

13
Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITpopravljanje uzdužno poprečnih pukotina zalijevanjem na kolniku na autocesti (grupe I i II)

Datum: 1.7.2020

14
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITnabava tonera i ostalog informatičkog materijala

Datum: 30.6.2020

15
Zelenilo d.o.o., Karlovac · Odluke DKOM

Predmet: DITnabava usluga sakupljanja odnosno zbrinjavanja biootpada sa groblja i parkova

Datum: 26.6.2020

16
Javna ustanova Lučka uprava Osijek, Osijek · Odluke DKOM

Predmet: DITradovi na izgradnji terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek

Datum: 26.6.2020

17
HEP-Toplinarstvo d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITupravljanje projektom i administracija „Revitalizacija vrelovodne mreže na području grada Zagreba“

Datum: 26.6.2020

18
Grad Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITpreuzimanje i daljnja obrada otpada KB 190805, muljevi od obrade komunalnih otpadnih voda

Datum: 26.6.2020

19
HP-Hrvatska pošta d.d., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITusluge održavanja elektrokemijskih uređaja za zaštitu poštara (grupa 2.)

Datum: 25.6.2020

20
HŽ-Infrastruktura d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITmehaničko čišćenje pružnog pojasa od raslinja i drveća (grupa 1.)

Datum: 25.6.2020

21
Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o., Zaprešić · Odluke DKOM

Predmet: DITizgradnja, rekonstrukcija i sanacija kanalizacijske mreže rekonstrukcija vodoopskrbne mreže aglomeracije Zaprešić

Datum: 25.6.2020

22
HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITnabava mobilnog uređaja za filtraciju ulja

Datum: 25.6.2020

23
Grad Zabok, Zabok · Odluke DKOM

Predmet: DITpružanje energetske usluge primjenom mjera energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete Grada Zaboka

Datum: 25.6.2020

24
Grad Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITdendro bilje (grupa 3.)

Datum: 24.6.2020

25
Vodne usluge d.o.o., Bjelovar, Bjelovar · Odluke DKOM

Predmet: DITpoboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Bjelovar-nadzor radova

Datum: 24.6.2020

26
Klinički bolnički centar Osijek, Osijek · Odluke DKOM

Predmet: DITreagensi i potrošni materijal za elektroforetsko određivanje proteina za potrebe KBC-a Osijek

Datum: 24.6.2020

27
Dvorac d.o.o., Valpovo · Odluke DKOM

Predmet: DITizgradnja postrojenja za pripremu pitke vode iz rijeke Drave-Belišće

Datum: 24.6.2020

28
Sisački vodovod d.o.o., Sisak · Odluke DKOM

Predmet: DITaluminij sulfat

Datum: 24.6.2020

29
Jadrolinija, Rijeka · Odluke DKOM

Predmet: DITnabava sigurnosne opreme i pirotehničkih sredstava za potrebe brodova flote Jadrolinije

Datum: 23.6.2020

30
Hrvatske šume d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITizvođenje šumarskih radova pridobivanja drva iz šume, uzgajanja šuma i zaštite šuma od štetnih organizama

Datum: 23.6.2020

31
HŽ-Infrastruktura d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITizrada idejnih rješenja i studijske dokumentacije za modernizaciju i razvoj željezničkog čvora Zagreb

Datum: 23.6.2020

32
Promet d.o.o., Split · Odluke DKOM

Predmet: DITperiodička izobrazba vozača (kod 95)

Datum: 19.6.2020

33
Komrad d.o.o., Slatina · Odluke DKOM

Predmet: DITizgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Slatina i pristupne ceste

Datum: 19.6.2020

34
Općina Pisarovina, Pisarovina · Odluke DKOM

Predmet: DITstručni nadzor nad izgradnjom infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Pisarovina

Datum: 19.6.2020

35
Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Cres · Odluke DKOM

Predmet: DITstručni nadzor nad izvođenjem radova (Projekt poboljšanja sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Cres, Martinšćica, Nerezine, Mali Lošinj i Veli Lošinj)

Datum: 19.6.2020

36
Klinička bolnica Dubrava, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITnabava hibridne sale

Datum: 19.6.2020

37
Zagrebačka županija, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITnabava interaktivnih ploča

Datum: 19.6.2020

38
Zračna luka Zadar d.o.o., Zemunik · Odluke DKOM

Predmet: DITizrada glavnog projekta i provođenje geotehničkih istražnih radova za rekonstrukciju i dogradnju USS-a 13-31 i staza za vožnju A-H

Datum: 18.6.2020

39
KD Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom RIJEKA · Odluke DKOM

Predmet: DITnajam pametnih spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada sa sustavom upravljanja

Datum: 18.6.2020

40
Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITmedicinski potrošni materijal za liječenje rana negativnim tlakom

Datum: 18.6.2020

41
Hrvatske šume d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITuredski materijal

Datum: 18.6.2020

42
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITnabava prijevoda s hrvatskog jezika na engleski i romski jezik te lekture, stručne redakture i korekture engleskog i romskog prijevoda

Datum: 18.6.2020

43
Hrvatske vode, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITnabava papira, papirne konfekcije, uredskog materijala i pribora te tonera i tinte

Datum: 18.6.2020

44
Dobrovoljno vatrogasno društvo Glina, Glina · Odluke DKOM

Predmet: DITrekonstrukcija i opremanje vatrogasnog i društvenog doma u Glini (grupa 2.)

Datum: 17.6.2020

45
Veleučilište u Karlovcu, Karlovac · Odluke DKOM

Predmet: DITnabava opreme za znanstveno istraživački rad u području prehrambene tehnologije - pivarstva i edukacije zaposlenika za rad s novom opremom te edukacijskih stupova (grupa 2.)

Datum: 17.6.2020

46
Grad Osijek, Osijek · Odluke DKOM

Predmet: DITusluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova na rekonstrukciji i dogradnji komunalne infrastrukture u Tvrđi

Datum: 17.6.2020

47
HEP-Toplinarstvo d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITupravljanje projektom i administracija „Revitalizacija vrelovodne mreže na području grada Zagreba“

Datum: 17.6.2020

48
Hrvatska radiotelevizija, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITtoneri (grupa A)

Datum: 16.6.2020

49
Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITizrada izvedbenog projekta za izvanredno održavanje državne ceste oznake DC34 Čađavica-Gezinci, duljine 3,7 km

Datum: 16.6.2020

50
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITdistribucijski trožilni podmorski kabeli za nazivni napon 12-20 (24) kV

Datum: 16.6.2020

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta odluke
Područje
Godina
Mjesec

Datum dokumenta