Poredano po:

Broj dokumenata: 11744

1
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITrevitalizacija DV 220 kV Zakučac-Konjsko

Datum: 5.10.2020

2
Hrvatske vode, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITregulacija vodotoka Ričina u Zadru (IV faza)-građenje

Datum: 5.10.2020

3
Odvodnja d.o.o., Zadar · Odluke DKOM

Predmet: DITprojekt izgradnje integralnog sustava odvodnje aglomeracije Zadar i Petrčane Dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Centar Zadar

Datum: 5.10.2020

4
Grad Pula-Pola, Pula · Odluke DKOM

Predmet: DITsustav tehničke zaštite (centralni sustav upravljanja posjetiteljima, sustavi protuprovale i videonadzora) te vatrodojava tunela Zerostrasse, tunela na međuetaži i prostora na utvrdi Kaštel

Datum: 5.10.2020

5
Sveučilište u Splitu, Split · Odluke DKOM

Predmet: DITlaboratorijski namještaj

Datum: 5.10.2020

6
Sveučilište u Splitu, Split · Odluke DKOM

Predmet: DITmikroskopi, sučelja i oprema za pripravu uzoraka (grupa 1.)

Datum: 5.10.2020

7
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITnabava MDO

Datum: 2.10.2020

8
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITSN sklopni blokovi sa osiguračima u trafo polju

Datum: 2.10.2020

9
Grad Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITelektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži

Datum: 2.10.2020

10
Grad Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITelektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži

Datum: 2.10.2020

11
Državni hidrometeorološki zavod, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITuređaji za visinska meteorološka mjerenja (grupa 1. i 2.)

Datum: 2.10.2020

12
Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet Rijeka · Odluke DKOM

Predmet: DITadaptacija prostora Torpeda-edukativna radionica

Datum: 2.10.2020

13
Komunalije d.o.o., Đurđevac · Odluke DKOM

Predmet: DITizgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete- Radovi na izgradnji dogradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje (grupa F)

Datum: 2.10.2020

14
Komunalije d.o.o., Đurđevac · Odluke DKOM

Predmet: DITizgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete- Radovi na izgradnji dogradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje (grupa F)

Datum: 2.10.2020

15
Javna ustanova Rezervat Lokrum, Dubrovnik · Odluke DKOM

Predmet: DITnabava i instalacija pametnih spremnika za odvojeno prikupljanje i prešanje otpada

Datum: 2.10.2020

16
Klinička bolnica Dubrava, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITnabava hibridne sale

Datum: 2.10.2020

17
Grad Trogir, Trogir · Odluke DKOM

Predmet: DITnabava, dostava i montaža ljetne pozornice Grada Trogira

Datum: 2.10.2020

18
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITpolaganje podzemne dionice kabelske veze 110 kV Crikvenica-Krk i revitalizacija KK Konjin

Datum: 1.10.2020

19
Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., Vinkovci · Odluke DKOM

Predmet: DITnabava i isporuka vodovodnog i kanalizacijskog materijala

Datum: 1.10.2020

20
HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITizrada i montaža zagrijača mrežne vode i zagrijača de-mi vode u kotao utilizator bloka -izrada glavnog i izvedbenog projekta te izvođenje

Datum: 1.10.2020

21
Opća županijska bolnica Vinkovci, Vinkovci · Odluke DKOM

Predmet: DITnabava i postavljanje Centralne sterilizacije s dva bloka i pripadajućim uređajima i opremom

Datum: 1.10.2020

22
Grad Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITorganizacija radionica u sklopu projekta snažna patronažna

Datum: 1.10.2020

23
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITrastavne sklopke 1kV

Datum: 30.9.2020

24
Centar kompetencija za napredno inženjertsvo d.o.o., Nova Gradiška · Odluke DKOM

Predmet: DITusluge pripreme i provedbe postupaka javne nabave

Datum: 30.9.2020

25
Vukovarsko-srijemska županija, Vukovar · Odluke DKOM

Predmet: DITgrađenje sustava javnog navodnjavanja Ervenica

Datum: 30.9.2020

26
Hrvatske vode, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITsustavno ispitivanje biološkog elementa kakvoće ribe na postajama istraživačkog monitoringa površinskih kopnenih voda u 2020. godini

Datum: 30.9.2020

27
Hrvatske vode, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITregulacija vodotoka Ričina u Zadru (IV faza)-građenje

Datum: 30.9.2020

28
Opća bolnica Dr. Ivo Pedišić, Sisak · Odluke DKOM

Predmet: DITostali potrošni medicinski materijal za 2020. godinu (grupa 37.)

Datum: 29.9.2020

29
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITnabava tonera i ostalog informatičkog materijala

Datum: 29.9.2020

30
Hrvatske vode, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITusluga održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 28. područje maloga sliva Cetina za razdoblje od 4 (četiri) godine

Datum: 29.9.2020

31
Vukovarsko-srijemska županija, Vukovar · Odluke DKOM

Predmet: DITgrađenje sustava javnog navodnjavanja Lipovac

Datum: 29.9.2020

32
Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka · Odluke DKOM

Predmet: DITpotrošni materijal za postojeće ekg aparate, defibrilatore, holtere i telemetrijske predajnike (grupa 17.)

Datum: 29.9.2020

33
Centar za odgoj i obrazovanje Goljak, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITprilagođeni javni prijevoz djece i učenika Centra za odgoj i obrazovanje Goljak u školskoj godini 2020-2021

Datum: 29.9.2020

34
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru, Zadar · Odluke DKOM

Predmet: DITnabava građevinskih radova zaštite, obnove i revitalizacije bivše crkve i samostana sv. Nikole i rušenje bunkera

Datum: 29.9.2020

35
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o., Velika Gorica · Odluke DKOM

Predmet: DITprijevoz radnika HKZP d.o.o. na posao i s posla u JPAK-Podružnica Dubrovnik

Datum: 28.9.2020

36
HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITpreventivno, redovno i korektivno održavanje primarne i sekundarne elektroenergetske opreme u termoelektranama

Datum: 28.9.2020

37
Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITnabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe ortopedije i traumatologije-ortopedski implantati (grupa 18. i 23.)

Datum: 25.9.2020

38
Ministarstvo obrane, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITzaštitna vatrogasna oprema (grupe 2. i 3.)

Datum: 25.9.2020

39
Ministarstvo obrane, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITzaštitna vatrogasna oprema (grupe 2. i 3.)

Datum: 25.9.2020

40
Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITusluga pružanja tehničke pomoći-upravljanje projektom izgradnje državne ceste DC403, čvor Škurinje-luka Rijeka

Datum: 25.9.2020

41
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, Plitvička Jezera · Odluke DKOM

Predmet: DITusluge izrade projektne dokumentacije za uređenje hotela Bellevue

Datum: 25.9.2020

42
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, Plitvička Jezera · Odluke DKOM

Predmet: DITusluge izrade projektne dokumentacije za uređenje hotela Bellevue

Datum: 25.9.2020

43
Grad Vrbovec, Vrbovec · Odluke DKOM

Predmet: DITprijevoz učenika osnovnih škola grada Vrbovca

Datum: 25.9.2020

44
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Osijek · Odluke DKOM

Predmet: DITopremanje interijera studentskog paviljona u Osijeku (grupa 3.)

Datum: 25.9.2020

45
Odvodnja d.o.o., Zadar · Odluke DKOM

Predmet: DITprojekt izgradnje integralnog sustava odvodnje aglomeracije Zadar i Petrčane Dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Centar Zadar

Datum: 25.9.2020

46
Grad Solin, Solin · Odluke DKOM

Predmet: DITnabava opreme za OŠ kraljice Jelene

Datum: 24.9.2020

47
Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije, Dubrovnik · Odluke DKOM

Predmet: DITdva (2) vozila za potrebe izvanbolničke hitne medicinske službe

Datum: 24.9.2020

48
Grad Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITprijevoz osnovnoškolske djece na području grada Zagreba za šk. god. 2020 2021

Datum: 24.9.2020

49
Baranjski vodovod d.o.o., Beli Manastir · Odluke DKOM

Predmet: DITusluge upravljanja projektom Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Beli Manastir

Datum: 23.9.2020

50
Hrvatska Lutrija d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITnabava termo rola

Datum: 23.9.2020

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta odluke
Područje
Godina
Mjesec

Datum dokumenta