Poredano po:

Broj dokumenata: 13221

1
Plinacro d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: rekonstrukcija plinovoda Ludbreg-Koprivnica DN 500/50 po sistemu "ključ u ruke"

Datum: 21.10.2021

2
Opća bolnica Bjelovar, Bjelovar · Odluke DKOM

Predmet: medicinski potrošni materijal za laboratorij (grupa 13.D.2.)

Datum: 21.10.2021

3
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Rijeka · Odluke DKOM

Predmet: okvirni sporazum za redovno i interventno održavanje tlačnih posuda i servisiranje uređaja na objektima na teritorijalnom području nadležnosti Naručitelja u razdoblju od dvije godine

Datum: 21.10.2021

4
Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: izrada projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade i Policijske postaje Zagreb (Centar) oštećene u potresu

Datum: 21.10.2021

5
Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: potrošni materijal za preradu krvnih pripravaka i pohranu tkiva i stanica

Datum: 21.10.2021

6
Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o., Dubrovnik · Odluke DKOM

Predmet: projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Lučino razdolje

Datum: 21.10.2021

7
Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o., Karlovac · Odluke DKOM

Predmet: projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora

Datum: 21.10.2021

8
Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije, Osijek · Odluke DKOM

Predmet: izbor i imenovanje županijskog vatrogasnog zapovjednika Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije

Datum: 21.10.2021

9
Javna ustanova Lučka uprava Osijek, Osijek · Odluke DKOM

Predmet: radovi na izgradnji terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek

Datum: 21.10.2021

10
Opća bolnica Varaždin, Varaždin · Odluke DKOM

Predmet: meso, mesne prerađevine (grupa 1.)

Datum: 21.10.2021

11
Zaprešić d.o.o., Zaprešić · Odluke DKOM

Predmet: usluga odvoza s utovarom i zbrinjavanjem otpada (grupa 1.)

Datum: 21.10.2021

12
Opća bolnica Varaždin, Varaždin · Odluke DKOM

Predmet: meso, mesne prerađevine (grupa 2.)

Datum: 21.10.2021

13
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: izrada projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu Palače Drašković u Zagrebu, Opatička 18

Datum: 20.10.2021

14
Hrvatske šume d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: izvođenje šumarskih radova pridobivanja drva iz šume, uzgajanja šuma i zaštite šuma od štetnih organizama

Datum: 20.10.2021

15
Hrvatske šume d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: izvođenje šumarskih radova pridobivanja drva iz šume, uzgajanja šuma i zaštite šuma od štetnih organizama

Datum: 20.10.2021

16
Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: usluge informacijskog posrednika

Datum: 20.10.2021

17
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije · Odluke DKOM

Predmet: usluge potpore Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije u pripremi provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja

Datum: 20.10.2021

18
Agencija za lijekove i medicinske proizvode · Odluke DKOM

Predmet: aplikacija za izračun najviše dozvoljene cijene lijeka (ICL)

Datum: 19.10.2021

19
Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: uređenje obodnih kanala na autocesti Zagreb-Goričan, dionica Komin-Breznički Hum, faza I

Datum: 19.10.2021

20
Grad Benkovac, Benkovac · Odluke DKOM

Predmet: Dom kulture Benkovac, rekonstrukcija i dogradnja

Datum: 19.10.2021

21
Grad Vrbovec, Vrbovec · Odluke DKOM

Predmet: usluge prijevoza učenika osnovnih škola kojima je osnivač Grad Vrbovec

Datum: 18.10.2021

22
Grad Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: regulatori tlaka plina niskotlačni DN 25-navojni; uz plinomjer G-4 i G-6

Datum: 18.10.2021

23
Osječko-baranjska županija, Osijek · Odluke DKOM

Predmet: prijevoz učenika osnovnih škola na području Osječko-baranjske županije

Datum: 18.10.2021

24
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: nabava telekomunikacijskih usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

Datum: 18.10.2021

25
Vodovod d.o.o., Zadar · Odluke DKOM

Predmet: rekonstrukcija CS Dolac

Datum: 15.10.2021

26
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: autocesta A5, Beli Manastir Osijek Svilaj, sektor i dionica 2, Beli Manastir-Osijek, Faza II. Elektroenergetsko napajanje trase autoceste

Datum: 15.10.2021

27
Čistoća i zelenilo d.o.o., Knin · Odluke DKOM

Predmet: nabava goriva

Datum: 15.10.2021

28
Jadrolinija, Rijeka · Odluke DKOM

Predmet: usluge dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije (obvezatne DDD mjere) brodova flote Jadrolinije

Datum: 15.10.2021

29
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: zaštitarske usluge (grupa 1.)

Datum: 15.10.2021

30
Grad Sveta Nedelja, Sveta Nedelja · Odluke DKOM

Predmet: izgradnja zgrade područne osnovne škole u naselju Strmec

Datum: 15.10.2021

31
Grad Dubrovnik, Dubrovnik · Odluke DKOM

Predmet: javna rasvjeta u Mokošici Ulica put na more i Staro selo

Datum: 14.10.2021

32
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: KB 100 kV priključak TS Terminal na DV 100 kV Zakučac-Meterize III-izgradnja

Datum: 14.10.2021

33
Splitsko-dalmatinska županija, Split · Odluke DKOM

Predmet: usluge izrade masterplana prometnog razvoja funkcionalne regije Srednja Dalmacija, strateške procjene utjecaja plana-programa na okoliš (grupa 1.)

Datum: 13.10.2021

34
Splitsko-dalmatinska županija, Split · Odluke DKOM

Predmet: usluge izrade masterplana prometnog razvoja funkcionalne regije Srednja Dalmacija, strateške procjene utjecaja plana-programa na okoliš (grupa 1.)

Datum: 13.10.2021

35
Splitsko-dalmatinska županija, Split · Odluke DKOM

Predmet: usluge izrade masterplana prometnog razvoja funkcionalne regije Srednja Dalmacija, strateške procjene utjecaja plana-programa na okoliš (grupa 1.)

Datum: 13.10.2021

36
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: izrada projektne dokumentacije za obnovu zgrade Knjižnice HAZU

Datum: 13.10.2021

37
Osnovna škola Valentin Klarin, Preko · Odluke DKOM

Predmet: izvođenje građevinsko-obrtničkih radova zamjene poda sportske dvorane Osnovne škole Valentin Klarin-Preko

Datum: 12.10.2021

38
Grad Požega, Požega · Odluke DKOM

Predmet: nabava robe-unutarnje uređenje i opremanje Centra za posjetitelje “Požeška kuća” i Gradskog muzeja Požega u projektu Požeške bolte (grupa 1.)

Datum: 12.10.2021

39
Državni zavod za statistiku, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: nabava licenci za informatičke sigurnosne programe (grupa 4.)

Datum: 12.10.2021

40
Ministarstvo financija, Porezna uprava, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: održavanje komunikacijske infrastrukture GAS sustava i održavanje i razvoj GAS Software

Datum: 12.10.2021

41
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: izvođenje elektromontažnih radova na ugradnji sumarnih mjerenja i koncentratora u TS 10(20)/0,4 kV

Datum: 12.10.2021

42
Općina Brodski Stupnik, Brodski Stupnik · Odluke DKOM

Predmet: izgradnja Poljoprivredno-poduzetničkog inkubatora Brodski Stupnik

Datum: 12.10.2021

43
Vatrogasna zajednica Grada Velike Gorice, Velika Gorica · Odluke DKOM

Predmet: nabava rabljenog vatrogasnog vozila

Datum: 12.10.2021

44
Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: izrada dokumentacije, sigurnosnih analiza i studije utjecaja na okoliš za potrebe uspostave Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada (grupa 3.)

Datum: 12.10.2021

45
Grad Umag - Umago, Umag · Odluke DKOM

Predmet: izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete na području grada Umaga u 2021. godini

Datum: 12.10.2021

46
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: izrada projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu zgrade Palače HAZU, referentni broj projekta 74-0015-21

Datum: 12.10.2021

47
Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: uvođenje sustava upravljanja okolišem prema normi ISO 14001_2015

Datum: 12.10.2021

48
Koprivničko-križevačka županija, Koprivnica · Odluke DKOM

Predmet: sportska oprema za dvorane osnovnih škola (grupa 1.)

Datum: 11.10.2021

49
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: usluge čišćenja prostorija (grupa 28.)

Datum: 11.10.2021

50
Ministarstvo obrane, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: ronilački aparat polu-zatvorenog kruga disanja

Datum: 11.10.2021

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta odluke
Područje
Godina
Mjesec

Datum dokumenta