Poredano po:

Broj dokumenata: 12863

1
Hrvatski geološki institut, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: nabava računarske opreme i potrepština (grupa 2.)

Datum: 22.7.2021

2
Hrvatske šume d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: uredski materijal (grupa 2.)

Datum: 22.7.2021

3
Grad Požega, Požega · Odluke DKOM

Predmet: nabava robe po grupama, 3 grupe - unutarnje uređenje i opremanje Centra za posjetitelje “Požeška kuća” i Gradskog muzeja Požega u projektu Požeške bolte

Datum: 22.7.2021

4
KD Čistoća d.o.o., Rijeka · Odluke DKOM

Predmet: specijalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada

Datum: 21.7.2021

5
Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: usluga održavanja autocesta u zimskom periodu (po grupama)

Datum: 21.7.2021

6
Jadrolinija, Rijeka · Odluke DKOM

Predmet: usluge dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije (obvezatne DDD mjere) brodova flote Jadrolinije

Datum: 21.7.2021

7
Opća bolnica Zadar, Zadar · Odluke DKOM

Predmet: kupovina i održavanje integriranog bolničkog informacijskog sustava

Datum: 21.7.2021

8
Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata · Odluke DKOM

Predmet: izrada vizualnog identiteta projekta Aktiviraj se i kreni!

Datum: 21.7.2021

9
Istarska županija, Pazin · Odluke DKOM

Predmet: usluge prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije

Datum: 21.7.2021

10
Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić Ogulin, Ogulin · Odluke DKOM

Predmet: izvođenje radova na rekonstrukciji elektroinstalacija u zgradi matične škole Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Ogulin

Datum: 21.7.2021

11
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: nadzor nad projektiranjem i izvođenjem radova sanacije jame Sovjak

Datum: 21.7.2021

12
Klinički bolnički centar Split, Split · Odluke DKOM

Predmet: PVC proizvodi

Datum: 21.7.2021

13
Opća bolnica Zabok i Bolnica hrvatskih veterana, Zabok · Odluke DKOM

Predmet: nabava uređaja za magnetsku rezonancu 1.5T za Odjel za radiologiju

Datum: 21.7.2021

14
HŽ-Infrastruktura d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: alati i pribor (grupe 1., 3. i 7.)

Datum: 21.7.2021

15
Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta izvanrednog održavanja državne ceste oznake DC8 od km 9+000 do km 14+000 s ishođenjem potrebnih akata (Banići-Slano)

Datum: 20.7.2021

16
Grad Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: hibridni dijagnostičko intervencijski RTG uređaj za invazivnu neurologiju za Kliniku za neurologiju i Zavod za radiologiju Kliničke bolnice Sveti Duh

Datum: 20.7.2021

17
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: pružanje pravnih usluga kod primjene elektroenergetskih propisa

Datum: 20.7.2021

18
Dvorac d.o.o., Valpovo · Odluke DKOM

Predmet: izgradnja sustava odvodnje, aglomeracije Perijevci-montažne crpne stanice na području naselja Petrijevci, Satnica, Samatovci, Bizovac i Ladimirevci

Datum: 20.7.2021

19
Državna geodetska uprava, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: GNSS mjerenja stalnih točaka geodetske osnove na potresom pogođenom području Sisačko-moslavačke županije

Datum: 20.7.2021

20
Grad Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: oprema za mjerenje protoka tekućina i plinova

Datum: 20.7.2021

21
Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: izmještanje DV 110 kV Crikvenica-Vrataruša i DV 220 kV Senj-Melina na autocesti A7 Križišće-Žuta Lokva, dionica Selce-Novi Vinodolski, I faza-obilaznica Novi Vinodolski

Datum: 16.7.2021

22
Đakovački vodovod d.o.o., Đakovo · Odluke DKOM

Predmet: izrada studijske, projektne i dokumentacije o nabavi za poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Punitovci za sufinanciranje iz EU fondova

Datum: 16.7.2021

23
Komunalije d.o.o., Novalja · Odluke DKOM

Predmet: projektiranje, izgradnja i pokusni rad na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Novalja - UPOV Novalja „Vrtić“- uključivo izgradnja Pristupne ceste

Datum: 16.7.2021

24
HP-Hrvatska pošta d.d., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: nabava polipak traka

Datum: 16.7.2021

25
Komunalac d.o.o., Samobor · Odluke DKOM

Predmet: rezervni dijelovi vozila i strojeva (grupa 19.)

Datum: 16.7.2021

26
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: hotelske i restoranske usluge

Datum: 16.7.2021

27
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: revitalizacija TS 35(20)kV Drenovci - izgradnja postrojenja NT 20kV

Datum: 15.7.2021

28
Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o., Karlovac · Odluke DKOM

Predmet: projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina Gora

Datum: 15.7.2021

29
Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: izgradnja dionice Lekenik-čvor Sisak na autocesti A11 Zagreb-Sisak

Datum: 15.7.2021

30
Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: nabava roba i usluga s ciljem uspostave Centra dijeljenih usluga s pratećim poslovnim uslugama (IAAS, SAAS, PAAS) grupa 2.

Datum: 14.7.2021

31
Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o., Karlovac · Odluke DKOM

Predmet: projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina Gora

Datum: 14.7.2021

32
Opća bolnica Dr. Tomislav Bardek, Koprivnica · Odluke DKOM

Predmet: radovi na projektu Energetska obnova zgrade centralne bolničke građevine Opće bolnice Dr. Tomislav Bardek

Datum: 14.7.2021

33
Gradski parking d.o.o., Šibenik · Odluke DKOM

Predmet: izrada aplikacije za integriranu mobilnost

Datum: 14.7.2021

34
Agencija za obalni linijski pomorski promet, Split · Odluke DKOM

Predmet: obavljanje linijskog obalnog pomorskog prijevoza na državnoj brzobrodskoj liniji 9808 Lastovo-Korčula Dubrovnik i obratno

Datum: 14.7.2021

35
Grad Velika Gorica, Velika Gorica · Odluke DKOM

Predmet: izgradnja Ulice Vjekoslava Majera

Datum: 14.7.2021

36
Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: nabava roba i usluga s ciljem uspostave Centra dijeljenih usluga s pratećim poslovnim uslugama (IAAS, SAAS, PAAS) grupa 1

Datum: 14.7.2021

37
Grad Sisak, Sisak · Odluke DKOM

Predmet: provedba mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

Datum: 13.7.2021

38
Ministarstvo zdravstva, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: nabava linearnog akceleratora za potrebe Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Datum: 13.7.2021

39
Komunalno poduzeće d.o.o., Križevci · Odluke DKOM

Predmet: zbrinjavanje i obrada otpada od plastike

Datum: 13.7.2021

40
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: nabava usluge izgradnje sustava eHZZO i nabava odgovarajućih licenci

Datum: 13.7.2021

41
Piškornica d.o.o., Koprivnica · Odluke DKOM

Predmet: projektiranje i izvođenje radova na izgradnji Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica

Datum: 12.7.2021

42
Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNet, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: nabava usluge tehničke podrške (faza 2)-usluge savjetodavne podrške u nastavku provedbe druge faze Programa modernizacije hrvatskog školskog sustava e-Škole

Datum: 9.7.2021

43
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: daljinski upravljivi sklopni blokovi (grupe: 1., 2. i 3.)

Datum: 9.7.2021

44
Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: sustav za upravljanje poslovnim sadržajem i dokumentima

Datum: 8.7.2021

45
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: rekonstrukcija TS 35-10(20)kV Vukovar 3

Datum: 7.7.2021

46
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: diesel elektroagregat 500 kVA

Datum: 7.7.2021

47
Komunalac Požega d.o.o., Požega · Odluke DKOM

Predmet: nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona i plastike-dvokomorno vozilo

Datum: 7.7.2021

48
Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o., Dubrovnik · Odluke DKOM

Predmet: pružanje usluga nadzora nad radovima na izgradnji CGO Lučino Razdolje

Datum: 7.7.2021

49
HŽ-Infrastruktura d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: alati i pribor (po grupama)

Datum: 7.7.2021

50
Opća bolnica Varaždin, Varaždin · Odluke DKOM

Predmet: rukavice medicinske (grupa 3.)

Datum: 5.7.2021

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta odluke
Područje
Godina
Mjesec

Datum dokumenta