Poredano po:

Broj dokumenata: 12506

1
Opća bolnica Karlovac, Karlovac · Odluke DKOM

Predmet: DITugradbeni i potrošni materijal za ortopediju (totalne endoproteze kuka i koljena i parcijalne i revizijske endoproteze kuka) grupa 8.

Datum: 22.4.2021

2
Grad Crikvenica, Crikvenica · Odluke DKOM

Predmet: DITenergetska učinkovitost javne rasvjete Grada Crikvenice

Datum: 22.4.2021

3
Općina Marina, Marina · Odluke DKOM

Predmet: DITenergetska obnova sustava javne rasvjete

Datum: 21.4.2021

4
Grad Korčula, Korčula · Odluke DKOM

Predmet: DITmodernizacija javne rasvjete na području Grada Korčule

Datum: 21.4.2021

5
Montraker d.o.o., Vrsar · Odluke DKOM

Predmet: DITnabava cestovne čistilice

Datum: 21.4.2021

6
Vodovod i kanalizacija d.o.o., Split · Odluke DKOM

Predmet: DITosobni automobili (7 kom)

Datum: 21.4.2021

7
Tehnička škola Slavonski Brod, Slavonski Brod · Odluke DKOM

Predmet: DITusluge predavača za edukacije

Datum: 21.4.2021

8
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITDV 2x110 kV Bilice-Trogir-Izgradnja

Datum: 21.4.2021

9
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITDV 2x110 kV Bilice-Trogir-Izgradnja

Datum: 21.4.2021

10
HEP-Plin d.o.o., Osijek · Odluke DKOM

Predmet: DITprikupljanje (očitanje) podatka o potrošačima plina i plinskim instalacijama na području pogona: Našice, Požega. Slatina, Virovitica i Vukovar

Datum: 20.4.2021

11
Grad Sveti Ivan Zelina, Sveti Ivan Zelina · Odluke DKOM

Predmet: DITusluge sakupljanja i zbrinjavanja napuštenih ili izgubljenih životinja

Datum: 20.4.2021

12
Klinički bolnički centar Split, Split · Odluke DKOM

Predmet: DITmedicinski zavoji, vata i mrežice II (grupa 1.)

Datum: 20.4.2021

13
Opća bolnica Zabok i Bolnica hrvatskih veterana, Zabok · Odluke DKOM

Predmet: DITnabava uređaja za magnetsku rezonancu 1.5T za Odjel za radiologiju

Datum: 20.4.2021

14
Grad Ozalj, Ozalj · Odluke DKOM

Predmet: DITizgradnja javne rasvjete u Gradu Ozlju

Datum: 20.4.2021

15
HŽ-Infrastruktura d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITusluga izrade projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Okučani-Vinkovci

Datum: 20.4.2021

16
Grad Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITnabava namještaja i opreme za područni objekt Osnovne škole Savski Gaj

Datum: 20.4.2021

17
Čistoća d.o.o., Split · Odluke DKOM

Predmet: DITpreuzimanje odvojeno prikupljenog ambalažnog otpada u okviru javne usluge

Datum: 20.4.2021

18
Vodakom d.o.o., Pitomača · Odluke DKOM

Predmet: DITizgradnja vodoopskrbnog sustava prema naselju Križnica sa odvojkom prema ulici Šašnato polje

Datum: 20.4.2021

19
Piškornica d.o.o., Koprivnica · Odluke DKOM

Predmet: DITprojektiranje i izvođenje radova na izgradnji Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica

Datum: 20.4.2021

20
Gradsko komunalno društvo Senj d.o.o., Senj · Odluke DKOM

Predmet: DITnabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada

Datum: 19.4.2021

21
Grad Ploče, Ploče · Odluke DKOM

Predmet: DITrekonstrukcija i energetska obnova putem povećanja učinkovitosti sustava javne rasvjete grada Ploče

Datum: 19.4.2021

22
Lučka uprava Ploče, Ploče · Odluke DKOM

Predmet: DIToprema za zaštitu mora od onečišćenja

Datum: 19.4.2021

23
HŽ-Infrastruktura d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITradovi na prometno-upravljačkom i signalno-sigurnosnom željezničkom infrastrukturnom podsustavu projekta "Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac-Karlovac"

Datum: 19.4.2021

24
HEP-Toplinarstvo d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITstrojarska oprema za Projekt "Revitalizacija vrelovodne mreže na području grada Zagreba" (grupa 2.)

Datum: 16.4.2021

25
Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITautomatske meteorološke postaje

Datum: 16.4.2021

26
HŽ-Putnički prijevoz d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITusluge tehničke podrške pri upravljanju i administraciji projekta Obnova voznog parka Naručitelja novim elektromotornim vlakovima

Datum: 15.4.2021

27
HŽ-Putnički prijevoz d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITusluge tehničke podrške pri upravljanju i administraciji projekta Obnova voznog parka Naručitelja novim elektromotornim vlakovima

Datum: 15.4.2021

28
Klinička bolnica Merkur, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITnabava medicinskog potrošnog materijala za operacijske sale po grupama predmeta nabave za potrebe Kliničke bolnice Merkur

Datum: 15.4.2021

29
Županijska lučka uprava Vela Luka, Vela Luka · Odluke DKOM

Predmet: DITizvođenje radova na izgradnji Pomorsko-putničkog terminala Vela Luka

Datum: 14.4.2021

30
Komunalno Duga Resa, Duga Resa · Odluke DKOM

Predmet: DITvodomjeri zamjena staro za novo

Datum: 14.4.2021

31
Općina Barban, Barban · Odluke DKOM

Predmet: DITusluge tehničke pomoći projekta (vanjski suradnici) - Uspostava poduzetničke zone Barban - Krvavci III

Datum: 13.4.2021

32
Grad Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITnadogradnja parkirnih automata

Datum: 13.4.2021

33
Općina Malinska-Dubašnica, Malinska · Odluke DKOM

Predmet: DITrekonstrukcija sustava javne rasvjete Općine Malinska-Dubašnica

Datum: 13.4.2021

34
HEP-Plin d.o.o., Osijek · Odluke DKOM

Predmet: DIToprema za proširenje sustava daljinskog očitanja plinomjera

Datum: 13.4.2021

35
Grad Ploče, Ploče · Odluke DKOM

Predmet: DITrekonstrukcija i energetska obnova putem povećanja učinkovitosti sustava javne rasvjete grada Ploče

Datum: 13.4.2021

36
HP-Hrvatska pošta d.d., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITnabava materijala za uređenje i održavanje poslovnih objekata (grupa 3.)

Datum: 13.4.2021

37
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITusluga vještačenja - procjena tržišne vrijednosti stanova, kuća, zemljišta, garaža-garažno parkirnih mjesta i procjena visine ulaganja (grupa 1.)

Datum: 13.4.2021

38
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITusluga vještačenja - procjena tržišne vrijednosti stanova, kuća, zemljišta, garaža-garažno parkirnih mjesta i procjena visine ulaganja (grupa 2.)

Datum: 13.4.2021

39
Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITradovi na rekonstrukciji sustava video nadzora i sustava video nadzora i sustava video detekcije na autocestama u nadležnosti HAC d.o.o. (grupa 1)

Datum: 13.4.2021

40
HEP-Toplinarstvo d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITstručni i obračunski nadzor, te koordinator zaštite na radu nad izvođenjem radova na projektu "Revitalizacija vrelovodne mreže na području grada Zagreba"

Datum: 13.4.2021

41
Klinički bolnički centar Osijek, Osijek · Odluke DKOM

Predmet: DITizrada studije izvedivosti-isplativosti i analiza troškova i koristi

Datum: 12.4.2021

42
Trogir Holding d.o.o., Trogir · Odluke DKOM

Predmet: DITpolupodzemni spremnici za otpad

Datum: 12.4.2021

43
Istarska razvojna agencija d.o.o., Pula · Odluke DKOM

Predmet: DITusluga upravljanja projektom Coworking Pula, upravljanje projektom gradnje i usluge pripreme dokumentacije i provođenje postupaka javne nabave (grupa 1)

Datum: 12.4.2021

44
Konavosko komunalno društvo d.o.o., Čilipi · Odluke DKOM

Predmet: DITizgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i podmorskog ispusta kanalizacijskog sustava Molunat

Datum: 12.4.2021

45
HŽ-Infrastruktura d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITradovi na građevinskom i elektroenergetskom željezničkom infrastrukturnom podsustavu projekta „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac - Karlovac“

Datum: 12.4.2021

46
Opća bolnica Pula, Pula · Odluke DKOM

Predmet: DITnabava medicinske opreme za Patologiju i Citologiju (po grupama)

Datum: 9.4.2021

47
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet,, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITusluga izrade studije izvedivosti i analize potrebne znanstvene opreme u okviru projekta „Uspostava i opremanje Centra za napredna istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima“

Datum: 9.4.2021

48
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet,, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITusluga izrade studije izvedivosti i analize potrebne znanstvene opreme u okviru projekta „Uspostava i opremanje Centra za napredna istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima“

Datum: 9.4.2021

49
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: DITstudija izvedivosti postojećih i potrebnih kapaciteta za obradu opasnog otpada studija za identifikaciju novih lokacija onečišćenih opasnim otpadom („crne točke“)

Datum: 8.4.2021

50
Čistoća d.o.o., Karlovac · Odluke DKOM

Predmet: DITrezervni dijelovi za teretna motorna vozila

Datum: 8.4.2021

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta odluke
Područje
Godina
Mjesec

Datum dokumenta