Poredano po:

Broj dokumenata: 36

1
OIB općine i načelnika općine u postupku ovrhe · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Doprinosi

Datum dokumenta: 4.11.2015.

2
Identifikacija opunomoćenika kod određivanja i dodjeljivanja OIB-a za drugu osobu · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Doprinosi

Datum dokumenta: 21.5.2015.

3
OIB za strane državljane koji su članovi udruga u Republici Hrvatskoj · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: OIB

Datum dokumenta: 19.3.2015.

4
Zahtjev za promjenom osobnog identifikacijskog broja iz razloga što se osobni identifikacijski broj sastoji od šestica · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: OIB

Datum dokumenta: 22.1.2015.

5
Obveza plaćanja poreza na promet nekretnina kod statusne promjene stranih trgovačkih društava · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na promet nekretnina

Datum dokumenta: 26.11.2014.

6
Korištenje stranog poreznog broja za potrebe vođenja postupaka u Republici Hrvatskoj · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Doprinosi

Datum dokumenta: 12.9.2014.

7
Dostava podataka o OIB-u za stranu pravnu osobu · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: OIB

Datum dokumenta: 28.7.2014.

8
Dodjela OIB-a na temelju skenirane punomoći · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: OIB

Datum dokumenta: 16.6.2014.

9
Izdavanje Rješenja o nasljeđivanju od strane javnih bilježnika bez navođenja OIB-a za nasljednike - strane fizičke osobe · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: OIB

Datum dokumenta: 26.5.2014.

10
Određivanje i dodjela OIB-a za stranu pravnu osobu u stečaju · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: OIB

Datum dokumenta: 14.5.2014.

11
Upis OIB-a na članske iskaznice · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: OIB

Datum dokumenta: 23.4.2014.

12
Dostava OIB-a u ostavinskom postupku za nasljednike koji žive u inozemstvu · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: OIB

Datum dokumenta: 25.3.2014.

13
Osobni identifikacijski broj obrta i slobodnih zanimanja · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: OIB

Datum dokumenta: 29.1.2014.

14
Radničko vijeće kao obveznik osobnoga identifikacijskog broja · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: OIB

Datum dokumenta: 9.1.2014.

15
Određivanje i dodjeljivanje OIB-a stranoj državi · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: OIB

Datum dokumenta: 23.12.2013.

16
Obveza dostavljanja OIB-a · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: OIB

Datum dokumenta: 19.12.2013.

17
Određivanje i dodjela OIB-a fizičkoj osobi za potrebe izvršenja povrata sredstava na račun stranke u inozemnoj banci · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: OIB

Datum dokumenta: 21.11.2013.

18
Obavljanje platnog prometa te određivanje i dodjela OIB-a stambenim zgradama · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: OIB

Datum dokumenta: 12.11.2013.

19
Određivanje i dodjela OIB-a podružnici sindikata · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: OIB

Datum dokumenta: 6.11.2013.

20
Određivanje i dodjela OIB-a stranoj fizičkoj osobi · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: OIB

Datum dokumenta: 15.10.2013.

21
Korištenje OIB-a od strane operatora elektroničkih komunikacijskih usluga · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: OIB

Datum dokumenta: 20.5.2013.

22
Izdavanje OIB-a na osnovi punomoći · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: OIB

Datum dokumenta: 8.3.2013.

23
Dodjela osobnoga identifikacijskog broja fizičkoj osobi radi provođenja ostavinskog postupka · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: OIB

Datum dokumenta: 5.12.2012.

24
Dodjela osobnoga identifikacijskog broja hrvatskom državljaninu radi ovrhe · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: OIB

Datum dokumenta: 5.12.2012.

25
Izdavanje novog osobnoga identifikacijskog broja · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: OIB

Datum dokumenta: 15.11.2012.

26
Dostava podataka o osobnom identifikacijskom broju za strane pravne osobe radi plaćanja poreza po odbitku · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: OIB

Datum dokumenta: 12.11.2012.

27
Zahtjev radi ostvarivanja prava na pristup informacijama · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: OIB

Datum dokumenta: 30.10.2012.

28
Dostava podataka o osobnom identifikacijskom broju radi ovrhe · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: OIB

Datum dokumenta: 24.10.2012.

29
Provjera i korištenje osobnoga identifikacijskog broja · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: OIB

Datum dokumenta: 16.10.2012.

30
Upit o određivanju i dodjeljivanju OIB-a za osobu koja je preminula prije primjene OIB-a · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: OIB

Datum dokumenta: 15.10.2012.

31
Zamolba za očitovanjem o mogućnosti dostave osobnoga identifikacijskog broja · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: OIB

Datum dokumenta: 3.9.2012.

32
Plaćanje poreza po odbitku na isplate dividendi i udjela u dobiti u slučaju skrbničkih računa · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 15.5.2012.

33
Upit o osobnom identifikacijskom broju · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: OIB

Datum dokumenta: 11.5.2012.

34
Osobni identifikacijski broj i ortakluk · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: OIB

Datum dokumenta: 23.3.2012.

35
Upit vezan uz saznanje osobnih identifikacijskih brojeva za članove obitelji · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: OIB

Datum dokumenta: 18.1.2012.

36
Dodjela osobnoga identifikacijskog broja stranoj pravnoj osobi kod sudskih sporova · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: OIB

Datum dokumenta: 3.11.2011.

Uključi filtre Isključi filtre
Godina
Mjesec