Poredano po:
Povratak na Zakon o doprinosima

Broj dokumenata: 35

1
Popunjavanje Obrasca GOD-DOP nakon 1. siječnja 2023. za prethodna obračunska razdoblja · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Doprinosi

Datum dokumenta: 16.3.2023.

2
Godišnja prijava poreza na dohodak i provedba posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za 2022. · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 3.2.2023.

3
Utvrđivanje osnovice za obračun doprinosa nakon 1. siječnja 2023. za prethodne godine · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Doprinosi

Datum dokumenta: 30.12.2022.

4
Produljenje razdoblja oslobođenja plaćanja doprinosa na osnovicu za mladu osobu · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Doprinosi

Datum dokumenta: 3.2.2022.

5
Produljenje razdoblja oslobođenja plaćanja doprinosa na osnovicu za mladu osobu · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Doprinosi

Datum dokumenta: 3.2.2022.

6
Porezni tretman isplate naknade štete temeljem pravomoćne sudske presude ili nagodbe · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 18.2.2021.

7
Osobni odbitak u potvrdi o javnim davanjima sukladno sudskoj presudi · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 1.10.2020.

8
Obveza uplate doprinosa za radnika · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 7.8.2020.

9
Naknadna isplata zaostale plaće · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 21.8.2018.

10
Plaćanja doprinosa poslodavca za vrijeme trajanja neplaćenog dopusta radnika · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Doprinosi

Datum dokumenta: 26.7.2018.

11
Oporezivanje nagrada stečajnih upravitelja · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 17.1.2018.

12
Prijava poreza na dobit za 2016. godinu · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dobit

Datum dokumenta: 22.2.2017.

13
Tumačenje odredbe Zakona o doprinosima · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Doprinosi

Datum dokumenta: 8.2.2017.

14
Porezni tretman naknade štete zbog posljedica nesreće na radu · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 23.3.2016.

15
Isplata dnevnica - ograničenje službenog puta na 30 dana · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Doprinosi

Datum dokumenta: 16.3.2016.

16
17
Korisnik obiteljske mirovine u smislu odredbi Zakona o doprinosima · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Doprinosi

Datum dokumenta: 21.12.2015.

18
Porezni tretman darova koje sindikati daju članovima i ostalih troškova · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 23.10.2015.

19
Obračun javnih davanja s osnove primitaka po sudskoj presudi u ovršnom postupku · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 12.10.2015.

20
Isplata naknade za neiskorišteni godišnji odmor · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 17.9.2015.

21
Izbjegavanje dvostrukog oporezivanja između Hrvatske i Austrije · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Doprinosi

Datum dokumenta: 3.8.2015.

22
Poslovna jedinica - tumačenje · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 4.3.2015.

23
Naknade sportskim sucima i delegatima · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 17.2.2015.

24
Utvrđivanje mjesečne osnovice za obračun doprinosa za izaslane radnike · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Doprinosi

Datum dokumenta: 5.2.2015.

26
Prva hrvatska crowfunding platforma · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 10.7.2014.

27
Porezni tretman primitaka ostvarenih pri otkupu otpada · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 30.6.2014.

28
29
Upit u svezi obveza plaćanja doprinosa prema primicima od imovine · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Doprinosi

Datum dokumenta: 22.11.2013.

30
Otpis duga za obvezna osiguranja obrtnika nakon utvrđivanja prava na mirovinu · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Doprinosi

Datum dokumenta: 29.4.2013.

31
Kamata na doprinose po isplati razlike plaće temeljem rješenja · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Doprinosi

Datum dokumenta: 8.4.2013.

32
Obveza plaćanja doprinosa radniku nakon tri godine bolovanja · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Doprinosi

Datum dokumenta: 2.4.2013.

33
Isplata plaće osobama ovlaštenim za zastupanje društva s ograničenom odgovornošću · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Doprinosi

Datum dokumenta: 22.3.2013.

34
Doprinosi na naknade sportskim sucima i delegatima ostvarenima u inozemstvu · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Doprinosi

Datum dokumenta: 5.3.2012.

35
Oporezivanje fizičke osobe koja uz nesamostalni rad obavljala dodatnu djelatnost i to kao obrt, kućnu radinost, slobodno zanimanje · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 2.1.2012.

Uključi filtre Isključi filtre
Godina
Mjesec