Poredano po:

Broj dokumenata: 2

1
Upit u svezi obveza plaćanja doprinosa prema primicima od imovine · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Doprinosi

Datum dokumenta: 22.11.2013.

2
Utvrđivanja poreznog statusa zdravstvenih ustanova kojima je osnivač država · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dobit

Datum dokumenta: 21.3.2013.

Uključi filtre Isključi filtre
Godina
Mjesec