Poredano po:

Broj dokumenata: 7

1
Utvrđivanje i naplata lokalnih poreza · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Opći porezni zakon

Datum dokumenta: 5.5.2020.

2
Naplata lokalnih poreza za vrijeme epidemije COVID-19 · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Županijski porezi

Datum dokumenta: 5.5.2020.

3
Primjena odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Županijski porezi

Datum dokumenta: 20.4.2020.

4
Primjena Općeg poreznog zakona u jedinicama lokalne samouprave · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Županijski porezi

Datum dokumenta: 20.4.2020.

5
Plaćanje dva različita poreza po dvije različite osnove · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 7.10.2019.

6
Porezni tretman primitaka ostvarenih prikupljanjem donacija za snimanje edukativnih videa · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 11.4.2018.

7
Porezni tretman nasljeđivanja poslovnih udjela · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Županijski porezi

Datum dokumenta: 11.4.2017.

Uključi filtre Isključi filtre
Godina
Mjesec