Poredano po:

Broj dokumenata: 26

1
Prijava radilišta · Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 17.1.2013.

2
Uloga koordinatora zaštite na radu u fazi gradnje · Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 17.1.2013.

3
Građenje reklamnog panoa oglasne površine veće od 12 m2 · Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 14.12.2011.

4
Pristup do zgrade s pomorskog dobra · Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 13.12.2011.

5
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice · Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 12.12.2011.

6
Projektant idejnog projekta ne mora biti projektant glavnog projekta · Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 18.11.2011.

7
Rješenje o izvedenom stanju i potvrda izvedenog stanja · Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 9.11.2011.

8
Kriteriji cijepanja propisanih urbanističkih planova uređenja · Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 8.11.2011.

9
Građenje iznad prostora državne ceste · Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 4.11.2011.

10
Lokacijska dozvola i davanje koncesije · Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 27.10.2011.

11
Rekonstrukcija legalne građevine · Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 13.10.2011.

12
Uporabljivost građevine i etažiranje · Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 13.10.2011.

13
Obračun i naplata komunalnog i vodnog doprinosa · Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 12.10.2011.

14
Provođenje rješenja o promjeni namjene u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi te izdavanje potvrde da se za uporabu ne izdaje akt za uporabu · Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 12.10.2011.

15
Postupak i uvjeti izdavanja potvrde o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija · Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 12.10.2011.

16
Građenje antenskih stupova elektroničke komunikacije infrastrukture mobilnog operatera · Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 11.10.2011.

17
18
Uređenje građevinskog zemljišta · Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 5.10.2011.

19
Lokacijska dozvola s faznim građenjem pojedinih cjelina · Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 4.10.2011.

20
Dovršenje postupka izdavanja potvrde izvedenog stanja za transformatorske stanice s pripadajućim energetskim kablovima · Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 29.9.2011.

21
Pozitivna zabilježba o aktu za uporabu nije uvjet za otuđenje zgrade niti jedini dokaz da zgrada nije nezakonito izgrađena · Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 28.9.2011.

22
Građenje plastenika · Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 20.9.2011.

23
Etažiranje građevina · Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 7.9.2011.

24
Troškovi utvrđivanja posebnih uvjeta · Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 7.9.2011.

25
Značenje lokacijske dozvole u postupku donošenja rješenja o izvedenom stanju · Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 7.9.2011.

26
Lokacijska dozvola s pravom građenja · Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 29.6.2010.

Uključi filtre Isključi filtre
Godina
Mjesec