Poredano po:

Broj dokumenata: 202

1
Zaštita prava ponuditelja u slučaju da naručitelj ne odgovori na upit · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 2.7.2019.

2
Propisivanje promjenjive cijene predmeta javne nabave · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 25.6.2019.

3
Obrada osobnih podataka u postupku javne nabave · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 20.6.2019.

4
Bitna izmjena u postupku javne nabave · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 15.6.2019.

5
Dokazivanje pravnog interesa za izjavljivanje žalbe · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 7.6.2019.

6
Zaštita od šutnje naručitelja · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 28.5.2019.

7
Dostava ažurirane dokumentacije u postupku javne nabave · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 5.5.2019.

8
Dostava dokumentacije u elektroničkom obliku · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 18.4.2019.

9
Ponovna dostava dokumentacija kojom se dokazuje ne postojanje osnove za isključenje ponuditelja · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 2.4.2019.

10
Izjava o nekažnjavanju osoba ovlaštenih za zastupanje ponuditelja · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 15.3.2019.

11
Podnošenje dokaza o nekažnjavanju osobe koja je opunomoćena za podnošenje ponude · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 5.3.2019.

12
Javna nabava udžbenika za osnovnu i srednju školu · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 1.3.2019.

13
Dokazivanje nepostojanja obveze plaćanja poreznih obveza inozemne podružnice · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 15.2.2019.

15
Dokazivanje nepostojanja osnova za isključenje gospodarskog subjekta koji nema poslovni nastan na području Republike Hrvatske · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 1.2.2019.

16
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 21.1.2019.

17
Tehnička specifikacija predmeta ponude · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 10.1.2019.

18
Dokaz sposobnosti gospodarskog subjekta za ispunjenje predmeta javne nabave · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 18.2.2018.

19
Zbirno jamstvo u postupku javne nabave · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 10.1.2018.

20
Traženje jamstva za uredno ispunjavanje ugovora sklopljenog na osnovi javne nabave · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 5.6.2017.

21
Dostava dokaza o nekažnjavanju vlasnika ponuditelja · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 22.5.2017.

22
Tumačenje pojma izjava pod prisegom · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 19.5.2017.

23
Obveznici dostave uvjerenja o nekažnjavanju · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 10.5.2017.

24
Dostavljanje dokaza o nepostojanju osnove za isključenje ponuditelja · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 3.5.2017.

25
Dokazivanje nepostojanja dokaza za isključenje ponuditelja · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 28.4.2017.

26
Isključenje ponuditelja zbog osude za kazneno djelo · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 16.4.2017.

27
Usklada Zakona o javnoj nabavi sa Kaznenim zakonom · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 11.4.2017.

28
Dokazivanje nekažnjavanja ponuditelja · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 3.4.2017.

29
Dokazivanje tehničke i stručne sposobnosti ponuditelja za uredno izvršenje poslova u okviru javne nabave · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 22.3.2017.

30
Izmjena ugovora o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 20.3.2017.

31
Određivanje pojma ažuriranih popratnih dokumenata · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 14.3.2017.

32
Sudjelovanje odvjetnika u postupku javne nabave · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 8.3.2017.

33
Sukob interesa u postupku javne nabave · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 6.3.2017.

34
Dostava podataka o tehničkim karakteristikama predmeta javne nabave · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 6.3.2017.

35
Razlika između savjetodavnih i odvjetničkih usluga u postupku javne nabave · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 27.2.2017.

36
Isključenje ponuditelja u postupku javne nabave · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 20.2.2017.

37
Odabir ponuditelja u uvjetima kada naručitelj nema osigurana sredstva za provedbu javne nabave · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 20.2.2017.

38
Obveza sektorskog naručitelja za provođenjem javne nabave · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 15.2.2017.

39
Određivanje rokova za sektorske naručitelje u postupku javne nabave · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 14.2.2017.

40
Obveza dostave odluka sudionicima javne nabave · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 8.2.2017.

41
Sklapanje ugovora o javnoj nabavi između obveznika javne nabave · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 6.2.2017.

42
Sastavljanje zapisnika o javnom otvaranju ponuda · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 24.1.2017.

43
Ugovor o javnoj nabavi za usluge pravnog zastupanja · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 16.1.2017.

44
45
Koji podaci trebaju biti vidljivi na javnom otvaranju elektronički dostavljenih ponuda · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 16.11.2015.

46
Naplata jamstva za ozbiljnost ponude koje je dostavio jedan član zajednice ponuditelja · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 22.10.2015.

47
Mogućnost primjene pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 12.10.2015.

48
Dostava ponuda čija veličina premašuje 35 MB · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 19.9.2015.

49
Usluge vanjskih stručnjaka za procjenu kvalitete prijedloga projekta · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 5.9.2015.

50
Dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje u elektroničkom obliku · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 2.9.2015.

Uključi filtre Isključi filtre
Godina
Mjesec