Poredano po:

Broj dokumenata: 92

1
Regresna tužba solidarnog dužnika koji je u cijelosti ispunio obvezu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 15.1.2021

2
Regresna tužba zbog naknade štete · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 15.1.2021

3
Tužba jamca prema dužniku radi povrata ispunjenog vjerovniku · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 15.1.2021

4
Tužba poslovođe bez naloga · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 15.1.2021

5
Tužba radi isplate cijene · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 15.1.2021

6
Tužba radi isplate dvostruke kapare · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 15.1.2021

7
Tužba radi ispunjenja alternativne obveze · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 15.1.2021

8
Tužba radi ispunjenja solidarne obveze · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 15.1.2021

9
Tužba radi ispunjenja solidarne tražbine · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 15.1.2021

10
Tužba radi ispunjenja ugovora o prodaji i naknadi štete · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 15.1.2021

11
Tužba radi ispunjenja ustupljene tražbine · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 15.1.2021

12
Tužba radi naknade neimovinske štete u prometnoj nezgodi · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 15.1.2021

13
Tužba radi opoziva darovanja · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 15.1.2021

19
Tužba radi otklanjanja izvora opasnosti · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 15.1.2021

20
Tužba radi pobijanja sudske nagodbe · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 15.1.2021

21
Tužba radi pobijanja ugovora sa zahtjevom za isplatu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 15.1.2021

22
Tužba radi povrede prava prvokupa · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 15.1.2021

23
Tužba radi raskida ugovora o dosmrtnom uzdržavanju · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 15.1.2021

24
25
Tužba radi isplate ugovorne kazne · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.11.2020

26
Tužba radi naknade štete zbog povrede trgovačkog ugovora · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.11.2020

27
Tužba radi poništenja ugovora · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.11.2020

28
Tužba radi sklapanja glavnog ugovora · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.11.2020

29
Tužba radi utvrđenja da je ugovor raskinut · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.11.2020

30
Tužba radi utvrđenja da ugovor nije nastao - nesporazum · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.11.2020

31
Tužba radi utvrđenja osnovanosti osporavanja tražbine · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.11.2020

32
Tužba radi utvrđenja osporene tražbine · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.11.2020

33
Odluka o davanju ovlaštenja za zastupanje udruge · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 13.9.2019

34
Podnesak - dostava potraživanja radi diobe kupovnine · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 12.4.2016

35
Tužba radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 15.1.2016

36
Tužba radi stjecanja bez osnove - isplata na pogrešan račun · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 15.1.2016

37
Prijedlog za prodaju nekretnine na temelju članka 322. Ovršnog zakona · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 3.11.2015

38
Ugovor o pristupanju dugu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 24.8.2015

39
Ugovor o darovanju motornog vozila · J.B. obrazac

Izvor: LEXPERA

Datum: 25.5.2015

41
Ugovor o djelu - usluge savjetovanja · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.3.2015

42
Zapisnik o posvjedočenju činjenica - ugovor o doživotnom uzdržavanju · J.B. obrazac

Izvor: LEXPERA

Datum: 6.1.2015

43
Ugovor o jamstvu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 18.2.2014

45
Ugovor o uskladištenju · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 6.9.2013

46
Predugovor o kupoprodaji motornog vozila · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 12.8.2013

47
Ugovor o najmu stana · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 12.8.2013

48
Tužba radi raskida ugovora o doživotnom uzdržavanju · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 4.7.2013

49
Tužba radi utvrđenja ništetnim ugovora o dosmrtnom uzdržavanju · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 4.7.2013

50
Tužba radi vraćanja zajma · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 4.7.2013

Uključi filtre Isključi filtre
Tip obrasca