Poredano po:

Broj dokumenata: 112

2
Tužba radi izgubljene zarade izvan radnog odnosa · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 5.2.2021

3
4
Tužba radi povišenja rente i izgubljene zarade · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 5.2.2021

7
Tužba radi isplate na temelju Ugovora o djelu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 5.2.2021

11
Tužba radi isplate na temelju Ugovora o građenju · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 5.2.2021

12
Tužba radi isplate na temelju Ugovora o jamstvu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 5.2.2021

13
Tužba radi isplate na temelju Ugovora o nagodbi · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 5.2.2021

14
Tužba radi isplate na temelju Ugovora o preuzimanju duga · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 5.2.2021

15
Tužba radi isplate na temelju Ugovora o pristupanja dugu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 5.2.2021

16
Tužba radi isplate na temelju ugovora o zajmu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 5.2.2021

17
Tužba radi isplate novelirane obveze · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 5.2.2021

18
Tužba radi poništenja ugovora zbog nerazmjera uzajamnih činidbi · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 5.2.2021

19
Tužba radi povrata plaćenog na temelju ponude · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 5.2.2021

20
Ugovor o zajmu sa sporazumom o osiguranju · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 5.2.2021

22
Regresna tužba solidarnog dužnika koji je u cijelosti ispunio obvezu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 15.1.2021

23
Regresna tužba zbog naknade štete · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 15.1.2021

24
Tužba jamca prema dužniku radi povrata ispunjenog vjerovniku · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 15.1.2021

25
Tužba poslovođe bez naloga · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 15.1.2021

26
Tužba radi isplate cijene · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 15.1.2021

27
Tužba radi isplate dvostruke kapare · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 15.1.2021

28
Tužba radi ispunjenja alternativne obveze · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 15.1.2021

29
Tužba radi ispunjenja solidarne obveze · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 15.1.2021

30
Tužba radi ispunjenja solidarne tražbine · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 15.1.2021

31
Tužba radi ispunjenja ugovora o prodaji i naknadi štete · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 15.1.2021

32
Tužba radi ispunjenja ustupljene tražbine · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 15.1.2021

33
Tužba radi naknade neimovinske štete u prometnoj nezgodi · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 15.1.2021

34
Tužba radi opoziva darovanja · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 15.1.2021

39
Tužba radi otklanjanja izvora opasnosti · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 15.1.2021

40
Tužba radi pobijanja sudske nagodbe · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 15.1.2021

41
Tužba radi pobijanja ugovora sa zahtjevom za isplatu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 15.1.2021

42
Tužba radi povrede prava prvokupa · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 15.1.2021

43
Tužba radi raskida ugovora o dosmrtnom uzdržavanju · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 15.1.2021

44
45
Tužba radi isplate ugovorne kazne · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.11.2020

46
Tužba radi naknade štete zbog povrede trgovačkog ugovora · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.11.2020

47
Tužba radi poništenja ugovora · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.11.2020

48
Tužba radi sklapanja glavnog ugovora · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.11.2020

49
Tužba radi utvrđenja da je ugovor raskinut · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.11.2020

50
Tužba radi utvrđenja da ugovor nije nastao - nesporazum · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.11.2020

Uključi filtre Isključi filtre
Tip obrasca