Poredano po:

Broj dokumenata: 5

1
Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja - obrazac JOPPD

Datum objave: 5.12.2013

Sažetak: JOPPD je kratica za novi obrazac - Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja na određeni dan. Prema Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 79/13), obrazac JOPPD - Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu ...

2
Novčane tražbine u radnim odnosima i njihovo oporezivanje - 2. dio

Datum objave: 28.6.2013

Sažetak: Kada se radi o izvansudskoj nagodbi prema kojoj se poslodavac bivšim zaposlenicima obvezuje isplatiti određeni iznos naknade na ime obeštećenja za povlačenje tužbe i odricanje od tužbenog zahtjeva, a vezano za sudske sporove koje su pokrenuli radi neisplaćene naknade za prekovremeni rad, ostvaren za...

3
Porezni položaj turističkih seljačkih domaćinstava

Datum objave: 7.2.2013

Sažetak: Ruralna, selska područja Hrvatske i danas imaju karakteristiku izrazito slabog napredovanja u razvitku. Često su prometno izolirana, s pretežitim udjelom staračkog stanovništva i u procesu izumiranja.

4
Porezni aspekt i troškovni prikaz sezonskog rada u poljoprivredi

Datum objave: 5.7.2012

Sažetak: Poljoprivredno gospodarstvo definirano je prema Zakonu o poljoprivredi (NN broj 149/09) kao pravna ili fizička osoba ili više fizičkih osoba koje se bave poljoprivredom, a djeluju kao; obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, trgovačko društv...

5
Porezni aspekt stalnih sudskih procjenitelja

Datum objave: 12.5.2011

Sažetak: Stalnim sudskim procjeniteljem postaje se nakon podnošenja zahtjeva predsjedniku odgovarajućeg županijskog, trgovačkog odnosno općinskog suda i ako osoba ispunjava sljedeće uvjete:

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje