Poredano po:
Povratak na Zakon o liječništvu

Broj dokumenata: 1

1
Značaj medicinske dokumentacije u sudskom postupku

Datum objave: 5.1.2017

Sažetak: Promatrajući povijesni razvoj medicinske dokumentacije, ona je prvenstveno nastala kao privatni dokument koji je liječniku služio kao podsjećanje na prijašnji tijek liječenja nekog pacijenta. S obzirom da je bila riječ o privatnom dokumentu, nije postojala obveza liječnika da vode medicinsku dokumen...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje