Poredano po:

Broj dokumenata: 3

1
Odnos Europskog uhidbenog naloga i izručenja prema praksi Suda Europske unije

Datum objave: 11.3.2021

Sažetak: Izručenje između država članica EU i trećih država regulirano je nacionalnim zakonodavstvima, bilateralnim i multilateralnim ugovorima. Najvažniji multilateralni ugovor je Europska konvencija o izručenju od 13. prosinca 1957. 1 , koju je ratificiralo svih 47 europskih zemalja i tri države koje nisu...

2
Postupovna jamstva u svjetlu europskog uhidbenog naloga i istražnog zatvora

Datum objave: 28.12.2020

Sažetak: Okvirna odluka o Europskom uhidbenom nalogu iz 2002. 1 (dalje u tekstu: Okvirna odluka o EUN-u) prvi je instrument uzajamnog priznavanja u području kaznenog prava Europske unije (dalje u tekstu: EU) te je stoga instrument za koji postoji najviše iskustva u pogledu pitanja uzajamnog priznavanja pa s...

3
Nadležnost Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske

Datum objave: 9.7.2020

Sažetak: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske najviši je sud u sustavu prekršajnopravnog sudovanja, pa je člankom 15. stavkom 3. Zakona o sudovima propisano da se ustanovljava za područje Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu, te je, uz ostalo, osnovna nadležnost ovoga suda odlučivati u drugom stupnj...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje