Poredano po:

Broj dokumenata: 8

1
Primopredaja izvršnih ovlasti u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Datum objave: 30.3.2021

Sažetak: Ususret lokalnim izborima koji će se održati treće nedjelje u svibnju, tj. 16. svibnja 2021. godine, na kojima će se birati predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku teksta: jedinica) i općinski načelnici, gradonačelnici i župani (u nastavku teksta: izvršni...

2
Obavljanje dodatnog posla i sukob interesa službenika u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave

Datum objave: 30.10.2020

Sažetak: U članku se obrađuje obavljanje dodatnog posla i sukob interesa službenika u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: službenici), propisani u dijelu/glavi Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, o pravima i obvezama služ...

3
Sukob interesa i ustavni standardi

Datum objave: 13.2.2020

Sažetak: Konvencija Ujedinjenih naroda o suzbijanju korupcije usvojena je na 58. sjednici Opće skupštine Ujedinjenih naroda 31. listopada 2003., a na pravnu snagu je stupila 14. prosinca 2005. Za Republiku Hrvatsku je Zakonom o potvrđivanju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije ("Narodne novine - Me...

4
Argument "zdravog razuma" u ustavnosudskoj praksi

Datum objave: 5.4.2018

Sažetak: Ustavno sudovanje pojam je svakodnevno obogaćen nekim dodatnim razlogom koji zaokuplja pažnju pravnika praktičara kojima su ustavno i konvencijsko pravo profesionalna preokupacija. O ustavnom sudovanju pišemo već dugi niz godina, svaki put pomalo zadivljeni odnosom te kratke knjižice ustavnih postav...

5
Izbor i opoziv članova nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave ima dionice ili udjele u vlasništvu (kapitalu društva)

Datum objave: 22.10.2013

Sažetak: Nakon posljednje novele Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 142/12), u jednom članku obrađeno je pitanje imenovanja i razrješenja predstavnika jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u skupštinu trgovačkog društva, kojeg je jedinica (su)osnivač.

6
Imenovanje i razrješenje predstavnika jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u skupštinu trgovačkog društva, kojeg je jedinica (su)osnivač

Datum objave: 11.6.2013

Sažetak: Pitanje Skupštine trgovačkog društva kojeg je jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave (u nastavku teksta: jedinica) (su)osnivač, do donošenja posljednje novele Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (u nastavku teksta: ZLPS), problematizirano je u nekim jedinicama z...

7
Općenito o novinama vezanim uz buduće lokalne izbore kao i novinama vezanim uz budući sustav lokalne samouprave

Datum objave: 29.1.2013

Sažetak: Do donošenja Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine br. 144/12, u nastavku: ZLI), izbori za tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj bili su uređeni različitim zakonima.

8
Članstvo u upravnim tijelima i nadzornim odborima trgovačkih društava u kojima jedinica lokalne samouprave i područne (regionalne) samouprave ima udjele ili dionice

Datum objave: 5.5.2011

Sažetak: Zakonom o sprječavanju sukoba interesa (NN 26/11) koji je stupio na snagu 10. ožujka 2011. propisano je da dužnosnici, a to su načelnik, gradonačelnik, župan i njihovi zamjenici, ne mogu biti članovi upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava, te upravnih vijeća ustanova, niti obavljati ...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje