Poredano po:

Broj dokumenata: 10

1
Crnković protiv Hrvatske ; 26.11.2019 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Miloš Crnković protiv Hrvatske (Presuda od 26. 11. 2019., Zahtjev br. 69697/11) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME PRVI ODJEL ODLUKA Zahtjev br. 69697/11 Miloš CRNKOVIĆ prot

Broj odluke: 69697/11

2
Zdjelar i drugi protiv Hrvatske ; 6.7.2017 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Zdjelar i drugi protiv Hrvatske (Presuda od 06. 07. 2017., Zahtjev br. 80960/12) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA ZA PRAVA PRVI ODJEL PREDMET ZDJELAR I DRU

Broj odluke: 80960/12

3
Trivkanović protiv Hrvatske; 6.7.2017 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Trivkanović protiv Hrvatske (Presuda od 06. 07. 2017., Zahtjev br. 12986/13) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA PRVI ODJEL PREDMET TRIVKANOVIĆ protiv H

Broj odluke: 12986/13

4
M. i drugi protiv Hrvatske; 2.5.2017 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je temeljem zahtjeva (br. 50175/12) protiv Republike Hrvatske što su ga 3. srpnja 2012. godine hrvatski državljani gđa Z.M., g. R.M. i g. D.M. („podnositelji zahtjeva”) podnijeli Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda („...

Broj odluke: 50175/12

5
Borojević protiv Hrvatske; 4.4.2017 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 70273/11) protiv Republike Hrvatske koji su tri hrvatske državljanke gđa Jasenka Borojević („prva podnositeljica zahtjeva”), gđa Lahorka Marić („druga podnositeljica zahtjeva”) i gđa Edita Mihić („treća podnositeljica zahtjeva”) podnijel...

Broj odluke: 70273/11

6
Merčep protiv Hrvatske; 26.4.2016 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Merčep protiv Hrvatske (Presuda od 26. 04. 2016., Zahtjev br. 12301/12) EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA DRUGI ODJEL PREDMET MERČEP protiv HRVATSKE (Zahtjev br. 12301/12) PRESUDA STRASBOURG 26. travnja 2016.

Broj odluke: 12301/12

7
Milanković i Bošnjak protiv Hrvatske; 26.4.2016 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Milanković i Bošnjak protiv Hrvatske (Presuda od 26. 04. 2016., Zahtjev br. 37762/12) EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA DRUGI ODJEL PREDMET MILANKOVIĆ I BOŠNJAK protiv HRVATSKE (Zahtjevi br. 37762/12 i 23530/13) PRESUDA

Broj odluke: 37762/12,23530/13

8
Nježić i Štimac protiv Hrvatske ; 9.4.2015 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 29823/13) protiv Republike Hrvatske koji su dvije hrvatske državljanke gđa Marija Nježić i gđa Ana Štimac (podnositeljice zahtjeva) podnijele Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Konvencija...

Broj odluke: 29823/13

9
Momčilović protiv Hrvatske; 26.3.2015 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 11239/11) protiv Republike Hrvatske što su ga 22. prosinca 2010. godine tri hrvatska državljana, gđa Barica Momčilović, g. Nikola Momčilović i g. Darko Momčilović („podnositelji zahtjeva”), podnijeli Sudu na temelju članka 34. Konvencije...

Broj odluke: 11239/11

10
Sanader protiv Hrvatske; 12.2.2015 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 66408/12) protiv Republike Hrvatske koji je hrvatski i srpski državljanin g. Mile Sanader ("podnositelj zahtjeva") podnio Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ("Konvencija") dana 14. rujna 2...

Broj odluke: 66408/12

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a