Poredano po:
Povratak na Zakon o izvlaštenju

Broj dokumenata: 2

1
Vuković protiv Hrvatske; 25.11.2014 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Slavko VUKOVIĆ protiv Hrvatske (Presuda od 25. 11. 2014., Zahtjev br. 23662/12) EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA PRVI ODJEL ODLUKA Zahtjev br. 23662/12 Slavko VUKOVIĆ protiv Hrvatske Europski sud za ljudska prava (

Broj odluke: 23662/12

2
Vajagić protiv Hrvatske; 20.6.2006 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 30431/03) protiv Republike Hrvatske kojeg su 4. rujna 2003. godine hrvatski državljani, g. Mirko Vajagić i gđa Ružica Vajagić („podnositelji zahtjeva“) podnijeli Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih...

Broj odluke: 30431/03

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a