Poredano po:

Broj dokumenata: 21

1
Ana Marušić protiv Hrvatske; 23.5.2017 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Ana Marušić protiv Hrvatske (Presuda od 23. 05. 2017., Zahtjev br. 79821/12) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA DRUGI ODJEL ODLUKA Zahtjev br. 7982

Broj odluke: 79821/12

2
Lovrić protiv Hrvatske; 4.4.2017 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Lovrić protiv Hrvatske (Presuda od 04. 04. 2017., Zahtjev br. 38458/15) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA DRUGI ODJEL PREDMET LOVRIĆ protiv HRVATSKE

Broj odluke: 38458/15

3
Antunović protiv Hrvatske; 4.10.2016 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 66553/12) protiv Republike Hrvatske što ga je 5. rujna 2012. godine hrvatski državljanin g. Miro Antunović („podnositelj zahtjeva”) podnio Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda („Konvencija”)...

Broj odluke: 66553/12

4
Letinčić protiv Hrvatske; 3.5.2016 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Letinčić protiv Hrvatske (Presuda od 03. 05. 2016., Zahtjev br. 7183/11) EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA DRUGI ODJEL PREDMET LETINČIĆ protiv HRVATSKE (Zahtjev br. 7183/11) PRESUDA STRASBOURG 3. svibnja 2016.

Broj odluke: 7183/11

5
Kardoš protiv Hrvatske; 26.4.2016 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 25782/11) protiv Republike Hrvatske koji je hrvatska državljanka, gđa Zita Kardoš („podnositeljica ”) podnijela Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda („Konvencija”) dana 11. travnja 2011. god...

Broj odluke: 25782/11

6
Bilbija i Blažević protiv Hrvatske ; 12.1.2016 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 62870/13) protiv Republike Hrvatske što su ga 21. lipnja 2013. godine, dvije hrvatske državljanke, gđa Lenka Bilbija i gđa Sanja Blažević („podnositeljice zahtjeva”) podnijele Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih pra...

Broj odluke: 62870/13

7
Maravić Markeš protiv Hrvatske ; 9.1.2014 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Dana 30. rujna 1991. Sekretarijat je odlučio da se za podnositeljicu zahtjeva unutar organizacije ne može naći trajni položaj te joj je 31. ožujka 1992., po isteku otkaznog roka, raskinuo radni odnos. Podnositeljica zahtjeva u to vrijeme nije primila nikakvu otpremninu po dobivanju otkaza.

Broj odluke: 70923/11

8
Jaćimović protiv Hrvatske ; 31.10.2013 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 22688/09) protiv Republike Hrvatske koji je državljanin Bosne i Hercegovine, g. Đoko Jaćimović („podnositelj zahtjeva“) podnio Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda („Konvencija“) dana 2. ožu...

Broj odluke: 22688/09

9
Grčar protiv Hrvatske; 17.9.2013 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: PREDMET: Grčar protiv Hrvatske (Presuda od 17.09.2013, zahtjev br. 22715/09) EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA PRVI ODJEL PRESUDA Zahtjev br. 22715/09 Ivica GRČAR protiv Hrvatske Europski sud za ljudska prava (Prvi odjel

Broj odluke: 22715/09

10
Predmet Oršuš i drugi protiv Hrvatske; 16.3.2010 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak pokrenut temeljem članka 67. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine br.53/91,9/92,77/92), u kojem podnositelji tvrde da je nastava organizirana u isključivo romskim razredima i smanjeni program koji su pohađali u navedenim školama, doveo do povrede zabrane rasne diskriminacije i povred...

Broj odluke: 15766/03

11
Predmet Oršuš i drugi protiv Hrvatske; 17.7.2008 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Prema sudskoj praksi Suda, podnositelj zahtjeva ima pravo na naknadu troškova i izdataka samo u mjeri u kojoj je dokazano da su oni stvarno i nužno nastali i da su s obzirom na visinu bili razumni. Sud ponavlja da se sudski troškovi mogu nadoknaditi samo u mjeri u kojoj se odnose na utvrđenu povredu...

Broj odluke: 15766/03

12
Smoje protiv Hrvatske; 11.1.2007 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Prema sudskoj praksi Suda, podnositelj zahtjeva ima pravo na naknadu svojih troškova i izdataka samo ukoliko je dokazao da su oni stvarno i nužno nastali i da su bili razumni s obzirom glede količine. U ovome predmetu, uzevši u obzir informacije koje posjeduje i naprijed navedene kriterije, Sud prim...

Broj odluke: 28074/03

13
Božić protiv Hrvatske; 29.6.2006 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 22457/02) protiv Republike Hrvatske kojeg je 4. srpnja 2000. godine hrvatska državljanka, gđa. Dragica Božić („podnositeljica zahtjeva“) podnijela Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda („Konv...

Broj odluke: 22457/02

14
Počuča protiv Hrvatske; 29.6.2006 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 38550/02) protiv Republike Hrvatske kojeg je 30. rujna 2002. godine hrvatski državljanin, g Nikola Počuča („podnositelj zahtjeva“) podnio Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda („Konvencija“) ...

Broj odluke: 38550/02

15
Cokarić protiv Hrvatske; 19.1.2006 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Podnositelji zahtjeva su 72 stanovnika Stobreča, grada na obali (vidi Dodatak I) od kojih njih 35 tvrdi da su vlasnici nekretnina u tom području (vidi Dodatak II). Pred Sudom ih zastupa udruga za zaštitu okoliša pod imenom Udruga za očuvanje kulturne i prirodne baštine Stobreč "Epetium", sa sjedište...

Broj odluke: 33212/02

16
Hackbarth protiv Hrvatske; 3.11.2005 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Dana 24. veljače 2000. godine podnositeljica zahtjeva je podnijela prijavu Upravi za inspekcijske poslove Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja, Odjelu inspekcijskog nadzora u Rijeci (dalje: "Ministarstvo") da je njen stan u Rijeci često poplavljen iz stana iznad njenog stana, gdje su n...

Broj odluke: 27897/02

17
Barbača protiv Hrvatske; 18.9.2003 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Podnositelj zahtjeva, g. Zdenko Barbača, hrvatski je državljanin rođen 1931. i živi u Zagrebu. Tuženu državu zastupa njena zastupnica gđa Lidija Lukina-Karajković.

Broj odluke: 63779/00

18
Jeftić protiv Hrvatske; 3.10.2002 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Podnositelj je bio zaposlen u hrvatskom poduzeću “Graditelj”, u Grubišnom Polju, Hrvatska. Dana 25. svibnja 1989. imao je nesreću na svom radnom mjestu, i pretrpio je povrede. Od tada se uglavnom nalazi na bolovanju

Broj odluke: 57576/00

19
Momčilović protiv Hrvatske; 29.8.2002 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Podnositelj je rođen na teritoriju današnje Hrvatske. Živio je u Splitu, u Dalmatinskoj županiji. U srpnju 1991. on i njegova supruga otišli su u Tuzlu (na teritorij bivše Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine – u to doba dijela Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije) u posjet kćerk...

Broj odluke: 59138/00

20
Napijalo protiv Hrvatske ; 13.6.2002 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Podnositelj zahtjeva, g. Dragan Napijalo, hrvatski je državljanin rođen 1947. godine i živi u Karlovcu, Hrvatska. Tuženu državu zastupa njena zastupnica, gđa Lidija Lukina-Karajković.

Broj odluke: 66485/01

21
Štajcar protiv Hrvatske ; 20.1.2000 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Podnositeljica zahtjeva hrvatska je državljanka rođena 1915. godine i živi u Zagrebu, Hrvatska. Pred Sudom ju zastupa njen sin, gosp. Alan Dostal.

Broj odluke: 46279/99

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a