Poredano po:

Broj dokumenata: 1

1
2 UsI-1007/12-29; 28.1.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva obrane Republike Hrvatske, Uprave za ljudske resurse, Personalne službe, KLASA: UP/I-561-01/11-01/115, URBROJ: 512M2-010403-11-4 od 28. prosinca 2011., utvrđeno je da je tužitelj bio pripadnik djelatnog sastava Hrvatske vojske u razdoblju od 1. veljače 199...

Broj odluke: 2 UsI-1007/12-29

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a