Poredano po:

Broj dokumenata: 122

1
UsI-2086/20-8; 10.5.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sucu pojedincu toga suda Maji Valušnig, uz sudjelovanje zapisničarke Sanje Kobilšek Ponjan, u upravnom sporu tužiteljice I. B., iz Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe T. d.o.o., Z., radi rješavanj...

2
UsI-4048/19-9; 29.1.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sutkinji toga suda Manueli Ostoić Čačinović, kao sucu pojedincu i Mariji Brcko, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja R. G. iz Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe I. I. d.d., Z., radi rješavanj...

3
UsI-2437/19-8; 16.4.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sucu toga suda Jasni Peroš Nikolić, kao sucu pojedincu, uz sudjelovanje zapisničarke Ljerke Perica, u upravnom sporu tužitelja A. d.o.o., Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, radi rješavanja spora iz...

4
UsI-1001/17-8; 28.1.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sutkinji Radmili Bolanča Vuković, uz sudjelovanje zapisničarke Gordane Katarine Ronyi, u upravnom sporu tužitelja M. R. iz V. T., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe H. t. d.d., Z., radi rješavanja sp...

5
UsI-1018/17-6; 24.1.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sucu toga suda Hrvoju Miladinu, te zapisničarki Ines Mateša, u upravnom sporu tužitelja M. M. iz Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe H. T. d.d., Z., radi rješavanja spora između korisnika i operat...

6
UsI-1802/16-16; 24.12.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sucu toga suda Hrvoju Miladinu, te zapisničarki Ines Mateša, u upravnom sporu tužitelja H. T. d.d., Zagreb, kojeg zastupa opunomoćenik B. A., odvjetnik iz Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe A. D....

7
UsI-3947/18-9; 20.12.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sucu pojedincu toga suda Maji Valušnig, uz sudjelovanje zapisničarke Anite Zlodi, u upravnom sporu tužitelja I. I. d.d., Z., G. 18, protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe D. B., iz Z., V. 1, radi rješava...

8
UsI-1717/18-30; 19.12.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sutkinji toga suda Manueli Ostoić Čačinović, kao sucu pojedincu i Mariji Brcko, zapisničarki, u upravnom sporu tužiteljice M. B. iz Z., L. 26, zastupane po ocu V. R. iz Z., L. 26, protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., uz sudjelovanje zaint...

9
UsI-1129/2019-10; 25.11.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Rijeci, po sutkinji Danici Vučinić, dipl. iur., uz sudjelovanje zapisničarke Petre Horvat, u upravnom sporu tužiteljice D. B. iz R., zastupane po opunomoćenici S. Ž. iz M., kćerka tužiteljice, protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., kojeg zastupaju služ...

10
UsI-1815/16-11; 21.10.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sucu tog suda Bojanu Bugarinu i uz sudjelovanje Ivane Petrović kao zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja: Hrvatski telekom d.d. Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, zastupan po opunomoćeniku Borisu Anišiću, odvjetniku iz Zagreba, Ilica 191 B, protiv tuženika: Hrvatska ...

11
UsI-3055/18-9; 24.9.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženice Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, klasa: UP/I-344-08/18-01/329, urbroj: 376-05-18-4 od 6. srpnja 2018. odbijen je zahtjev tužitelja za rješavanje spora kao neosnovan.

Broj odluke: UsI-3055/18-9

12
UsI-1630/2018-20; 20.9.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Rijeci, po sucu Vedranu Juričiću, dipl. iur., uz sudjelovanje zapisničara Vanje Vidakovića, u upravnom sporu tužitelja Branimira Kojića iz Malog Lošinja, Lošinjskih brodograditelja 23, zastupanog po opunomoćenici Maši Milardović Jakovljević, odvjetnici u Malom Lošinju, Lošinjskih brodo...

13
UsI-2949/17-10; 19.9.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika, klasa: UP/I-344-08/17-01/773, urbroj: 376-05-17-12 od 29. rujna 2017., obustavljen je postupak rješavanja spora između tužitelja i operatora javnih komunikacija usluga V. d.o.o.

Broj odluke: UsI-2949/17-10

14
UsI-3486/16-8; 10.9.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem navedenim u točki I. izreke ove presude utvrđeno je da je tužitelj neosnovano odbio prijenos brojeva 38560505000, 38564530101 i 38564550559 (točka I.); tužitelju je naloženo da u roku osam dana od primitka rješenja isplati zainteresiranoj osobi naknadu zbog kašnjenja u prije...

Broj odluke: UsI-3486/16-8

15
UsI-1810/18-9; 18.6.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sucu toga suda Jasni Peroš Nikolić, kao sucu pojedincu, uz sudjelovanje zapisničarke Zvjezdane Radošević, u upravnom sporu tužitelja I. F. iz Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., radi rješavanja spora između korisnika i operatora, nak...

16
3 UsI-41/19-9; 20.5.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanom Odlukom Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, klasa: UP/I-344-08/18-01/1208, urbroj: 376-05-19-4 od 7. siječnja 2019., odbijen je zahtjev za rješavanje spora korisnika J. M., ovdje tužitelja, s operatorom javnih komunikacijskih usluga O. - O. T. d.d., Z., ovdje zainte...

Broj odluke: 3 UsI-41/19-9

17
UsI-1432/17-8; 17.4.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika klasa: UP/I-344-08/16-01/1362, urbroj: 376-05-17-14 od 5. travnja 2017., usvojen je zahtjev za rješavanje spora zainteresirane osobe vezano uz povrede odredaba pretplatničkog ugovora i naplate Internet prometa na računu za lipanj 2016. od strane tužitelja, naloženo ...

Broj odluke: UsI-1432/17-8

18
UsI-2930/16-23; 26.2.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporenom odlukom tuženika, klasa: UP/I-344-08/16-01/686, urbroj: 376-05/AP-16-04 (IM) od 31. kolovoza 2016., odbijen je zahtjev tužiteljice za rješavanje spora s operatorom javnih telekomunikacijskih usluga VIPnet d.o.o. kao neosnovan.

Broj odluke: UsI-2930/16-23

19
5 UsI-189/18-15; 11.2.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje HAKOM) Klasa: UP/I-344-08/17-01/1445, Urbroj: 376-05-18-9 od 1. ožujka 2018., u rješavanju spora između korisnika Branka Gaćeše, ovdje tužitelja, i operatora javnih komunikacijskih usluga VIPneta d.o.o. Zagreb, s...

Broj odluke: 5 UsI-189/18-15

20
5 UsI-353/18-12; 11.2.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje HAKOM) klasa: UP/I-344-08/18-01/239, urbroj: 376-05-18-1 od 26.lipnja 2018. u rješavanju spora između korisnika Ivice Karninčića (u osporenom rješenju omaškom navedeno Karinčića), ovdje tužitelja, i operatora jav...

Broj odluke: 5 UsI-353/18-12

21
UsI-4143/15-14; 10.1.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Odlukom Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, klasa: UP/I-344-08/15-01/841, urbroj: 376-05/AB-15-3 (IM) od 27. listopada 2015. odbija se kao neosnovan zahtjev za rješavanje spora korisnika Miroslava Štanfela iz Zagreba, Vinička 2, u vezi prigovora na trajno isključenje pretplatni...

Broj odluke: UsI-4143/15-14

22
10 UsI-1393/18-5; 28.12.2018 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Pobijanom odlukom tuženika odbijen je, kao neosnovan, zahtjev tužiteljice za rješavanje spora između korisnika i operatera prigovor korisnika (ovdje tužiteljice), a koji zahtjev je podnesen vezano za telefonske račune.

Broj odluke: 10 UsI-1393/18-5

23
UsI-378/18-20; 29.11.2018 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Tužitelj Milan Pokos iz Varaždinskih Toplica podnio je kod Upravnog suda u Zagrebu tužbu protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, radi poništenja odluke tuženika klasa: UP/I-344-08/17-01/281, urbroj: 376-05-17-4 od 12. srpnja 2017. godine, te je navedeni spis zaprimljen k...

Broj odluke: UsI-378/18-20

24
10 UsI-624/18-13; 15.11.2018 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Pobijanom odlukom tuženika odbijen je, kao neosnovan, zahtjev tužitelja za rješavanje spora između korisnika i operatera prigovor korisnika (ovdje tužitelja), vezano uz pružanje usluga i naplatu ugovorenih mjesečnih naknada po zahtjevu za zasnivanje pretplatničkog odnosa od 2. ožujka 2017.

Broj odluke: 10 UsI-624/18-13

25
5 UsI-326/18-13; 9.11.2018 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanom Odlukom tuženika, klasa: UP/I-344-08/17-01/1265, urbroj: 376-05-18-4 od 31. siječnja 2018., odbijen je zahtjev za rješavanje spora između korisnika, ovdje tužitelja Tonija Jauka i operatora javnih komunikacijskih usluga Tele2 d. o. o. (ovdje zainteresirane osobe) glede preuranjene d...

Broj odluke: 5 UsI-326/18-13

26
5 UsI-425/18-15; 9.11.2018 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanom odlukom tuženika, klasa: UP/I-344-08/17-01/1393, urbroj: 376-05-18-5 od 28. veljače 2018., odbijen je zahtjev za rješavanje spora između korisnika, ovdje tužitelja Tonija Jauka i operatora javnih komunikacijskih usluga Tele2 d. o. o. (ovdje zainteresirane osobe) glede preuranjene deaktiv...

Broj odluke: 5 UsI-425/18-15

27
5 UsI-446/18-15; 9.11.2018 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanom odlukom tuženika, klasa: UP/I-344-08/17-01/1436, urbroj: 376-05-18-4 od 28. veljače 2018.., odbijen je zahtjev za rješavanje spora između korisnika, ovdje tužitelja Tonija Jauka i operatora javnih komunikacijskih usluga Tele2 d. o. o. (ovdje zainteresirane osobe) glede preuranjene d...

Broj odluke: 5 UsI-446/18-15

28
5 UsI-423/18-11; 9.11.2018 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanom odlukom tuženika, klasa: UP/I-344-08/17-01/1436, urbroj: 376-05-18-4 od 28. veljače 2018.., odbijen je zahtjev za rješavanje spora između korisnika, ovdje tužitelja Emilija Jauka i operatora javnih komunikacijskih usluga Tele2 d. o. o. (ovdje zainteresirane osobe) glede preuranjene deakt...

Broj odluke: 5 UsI-423/18-11

29
UsI-3774/15-19; 24.10.2018 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Odlukom Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, klasa: UP/I-344-08/15-01/482, urbroj: 376-05/AB-15-7 (IM) od 15. rujna 2015. djelomično se usvaja zahtjev za rješavanje spora korisnika Tomislava Lešćana iz Zagreba, Gospočak 9, s operatorom javnih komunikacijskih usluga Terrakomom d.o.o. ...

Broj odluke: UsI-3774/15-19

30
14 UsI-377/17-14; 31.8.2018 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: U pravovremenoj tužbi podnesenoj protiv rješenja tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, klasa: UP/I-344-08/17-01/982, urbroj: 376-05-17-4 od dana 31. listopada 2017., tužitelj je, u bitnom, naveo da je sklopio ugovor s VIPnet. d.o.o. preko telefona 28. ožujka 2017., na 24...

Broj odluke: 14 UsI-377/17-14

31
5 UsI-1076/17-12; 24.8.2018 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem tuženika, klasa: UP/I-344-08/16-01/80, urbroj: 376-05-17-9 od 13. srpnja 2017., usvojen je zahtjev za rješavanjem spora između tužitelja i operatora javnih komunikacijskih usluga Tele2 d. o. o., u dijelu koji se odnosi na povrat jednokratno plaćenog iznosa mjesečne naknade od 55,00 ku...

Broj odluke: 5 UsI-1076/17-12

32
5 UsI-1080/17-14; 24.8.2018 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem tuženika, klasa: UP/I-344-08/15-01/1365, urbroj: 376-05-17-7 od 13. srpnja 2017., usvojen je zahtjev za rješavanjem spora između tužitelja i operatora javnih komunikacijskih usluga Tele2 d. o. o., u dijelu koji se odnosi na povrat jednokratno plaćenog iznosa mjesečne naknade od 55,00 ...

Broj odluke: 5 UsI-1080/17-14

33
5 UsI-1070/17-16; 24.8.2018 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem tuženika, klasa: UP/I-344-08/17-01/494, urbroj: 376-05-17-3 od 13. srpnja 2017., usvojen je zahtjev za rješavanjem spora između tužitelja i operatora javnih komunikacijskih usluga Tele2 d. o. o., u dijelu koji se odnosi na povrat jednokratno plaćenog iznosa mjesečne naknade od 55,00 k...

Broj odluke: 5 UsI-1070/17-16

34
10 UsI-445/18-14; 18.7.2018 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, klasa: UP/I-344-08/17-01/1544, urbroj: 376-05-18-4 od 28. veljače 2018., odbijen je zahtjev za rješavanje spora između korisnika Emilija Jauka i operatora javnih komunikacijskih usluga Tele2 d. o. o., u cijelosti kao neosnovan.

Broj odluke: 10 UsI-445/18-14

35
10 UsI-426/18-20; 12.7.2018 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Odlukom Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, klasa: UP/I-344-08/17-01/1205, urbroj: 376-05-17-6 od 27. studenoga 2017., odbijen je zahtjev za rješavanje spora između korisnika Emilija Jauka i operatora javnih komunikacijskih usluga Tele2 d. o. o. iz Zagreba, u cijelosti kao neosnovan...

Broj odluke: 10 UsI-426/18-20

36
UsI-1616/15-9; 4.6.2018 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Podneskom od 29. svibnja 2018. tužitelj je povukao tužbu.

Broj odluke: UsI-1616/15-9

37
10 UsI-1609/17-14; 4.6.2018 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Odlukom Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, klasa: UP/I-344-08/17-01/1205, urbroj: 376-05-17-6 od 27. studenoga 2017., odbijen je zahtjev za rješavanje spora između korisnika Emilija Jauka i operatora javnih komunikacijskih usluga Tele2 d. o. o. iz Zagreba, u cijelosti kao neosnovan...

Broj odluke: 10 UsI-1609/17-14

38
14 UsI-395/17-9; 11.5.2018 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: U pravovremenoj tužbi (uređenoj podneskom od dana 30. studenoga 2017.), podnesenoj protiv rješenja tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti klasa: UP/I-344-08/17-01/840, urbroj: 376-05-17-5 od dana 8. listopada 2017., tužitelj je, u bitnom, naveo da je sklopio ugovor s Iskonom na...

Broj odluke: 14 UsI-395/17-9

39
UsI-471/16-14; 26.4.2018 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika klasa: UP/I-344-08/16-01/26, urbroj: 376-05/SD-16-01 (IM) od 12. siječnja 2016. odbačen je zahtjev tužitelja za rješavanje spora s operatorom javnih telekomunikacijskih usluga Hrvatski telekom d.d. kao nepravodoban.

Broj odluke: UsI-471/16-14

40
10 UsI-1075/17-21; 9.4.2018 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, klasa: UP/I-344-08/17-01/580, urbroj: 376-05-17-6 od 13. srpnja 2017., točkom I. usvojen je zahtjev za rješavanjem spora između tužitelja i operatora javnih komunikacijskih usluga Tele2 d.o.o. iz Zagreba, u dijelu koji se odnosi na ...

Broj odluke: 10 UsI-1075/17-21

41
5 UsI-1149/16-13; 16.3.2018 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Pobijanom odlukom tuženika odbijen je, kao neosnovan, zahtjev tužitelja za rješavanje spora između korisnika i operatera prigovor korisnika (ovdje tužitelja), a koji zahtjev je podnesen vezano za telefonske brojeve 098/9590-554 i 052/391-673.

Broj odluke: 5 UsI-1149/16-13

42
UsI-2084/15-9; 8.3.2018 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Odlukom Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, klasa: UP/I-344-08/15-01/212, urbroj: 376-05/DB-15-6 (IM) od 30. travnja 2015., odbija se zahtjev za rješavanje spora korisnika Željka Jozića zbog povreda pretplatničkog ugovora od strane operatora javnih komunikacijskih usluga Tele2 ...

Broj odluke: UsI-2084/15-9

43
UsI-2571/17-4; 13.2.2018 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Tužitelj je 8. rujna 2017. podnio upravnu tužbu protiv tuženika radi rješavanja spora između korisnika i operatera, u odnosu na postupanje po njegovoj prijavi u svezi koje je tuženik donio zaključak klasa: UP/I-344-08/17-01/773, urbroj: 376-05-17-5 od 28. kolovoza 2017.

Broj odluke: UsI-2571/17-4

44
UsI-821/17-15; 26.1.2018 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Tužitelj Lajoš Farkaš iz Čeminca podnio je kod ovog suda tužbu protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, radi poništenja odluke tuženika.

Broj odluke: UsI-821/17-15

45
2 UsI-939/17-7; 21.12.2017 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika pod točkom I. odbačen je dio zahtjeva za rješavanje spora tužitelja u dijelu koji se odnosi na prigovor u vezi mobilnih uređaja s operaterom javnih komunikacijskih usluga Tele 2 d.o.o., zbog nepostojanja zakonskih pretpostavki za pokretanje postupka. Pod točkom II...

Broj odluke: 2 UsI-939/17-7

46
5 UsI-1441/15-11; 23.10.2017 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika odbijen je zahtjev tužitelja za prijenosom broja i isplatom naknade za nepravovremeni prijenos brojeva.

Broj odluke: 5 UsI-1441/15-11

47
6 UsI-953/16-16; 6.10.2017 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Odlukom tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, klasa: UP/I-344-08/16-01/157, urbroj: 376-05/VGK-16-05 (IM) od 31. svibnja 2016.g. odbačen je zahtjev za rješavanje spora tužitelja Ramiza Osmanovića, a vezano uz prigovor na račune za razdoblje od srpnja do studenog 2015. g., isp...

Broj odluke: 6 UsI-953/16-16

48
10 UsI-1315/15-10; 19.6.2017 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Odlukom Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, klasa: UP/I-344-08/14-01/834, urbroj: 376-05/BI-14-7(IM) od 30. lipnja 2015., odbijen je zahtjev za rješavanje spora tužitelja kao neosnovan.

Broj odluke: 10 UsI-1315/15-10

49
10 UsI-896/15-13; 19.6.2017 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem tuženika, klasa: UP/I-344-07/14-01/17, urbroj: 376-04/MB3-15-10 (DM) od 13. travnja 2015., obustavljen je postupak inspekcijskog nadzora nad Paolom Gregorovićem, radi sumnje na zlouporabu usluga operatora pokretne elektroničke komunikacijske mreže.

Broj odluke: 10 UsI-896/15-13

50
10 UsI-1276/15-12; 19.6.2017 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Odlukom Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, klasa: UP/I-344-08/14-01/833, urbroj: 376-05/BI-14-7(IM) od 30. lipnja 2015., odbijen je zahtjev za rješavanje spora tužitelja kao neosnovan.

Broj odluke: 10 UsI-1276/15-12

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a