Poredano po:

Broj dokumenata: 1

1
Usoz-30/17-9; 21.12.2017 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Podnositelj zahtjeva je podneskom od 8. ožujka 2017. zatražio ocjenu zakonitosti članka 10. stavka 1. i članka 21. stavka 1. i 2. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Duge Rese (»Službeni glasnik Grada Duge Rese« br. 5/15 o...

Broj odluke: Usoz-30/17-9

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a