Poredano po:

Broj dokumenata: 21

1
U-I/2932/2016; 22.5.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 22. prosinca 2011. donio Zakon o Vladi Republike Hrvatske, koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 150 od 22. prosinca 2011., a stupio je na snagu danom objave u "Narodnim novinama". Na sjednici Hrvatskog sabora odr ......

2
U-III/1042/2012; 27.5.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijela je Lenka Ćorić (u daljnjem tekstu: podnositeljica), državljanka Republike Hrvatske iz Zagreba, Bartolići 25.

3
U-III/5884/2011; 29.4.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Podnositelj u ustavnoj tužbi navodi da su mu presudom Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-2407/2011-6 od 8. rujna 2011. (u daljnjem tekstu: presuda Upravnog suda) i Odlukom o imenovanju sudaca Državnog sudbenog vijeća broj: IS-6/10 od 20. siječnja 2011. (u daljnjem tekstu: Odluka DSV-a) povrij...

4
U-IX/1182/2013; 18.12.2013 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. R. K., sudac Općinskog suda u Krapini (u daljnjem tekstu: žalitelj), podnio je žalbu na temelju ovlaštenja sadržanog u članku 98. stavku 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst; u da ....

5
U-IX/3911/2009; 24.9.2009 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. B. M. iz G. (u daljnjem tekstu: žalitelj) podnio je, na temelju ovlaštenja sadržanog u članku 98. stavku 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst, u daljnjem tekstu: U

6
U-I/2767/2007; 31.3.2009 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Maja Vidović iz Šišljavića podnijela je prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 74. stavaka 7. i 8. Zakona o sudovima ("Narodne novine", broj 150/05., 16/07. i 113/08., u nastavku: ZS). Osporene odredbe članka 7

7
U-IX/3604/2003; 11.12.2003 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Žalba je podnesena protiv odluke Državnog sudbenog vijeća, broj: R-25/03 od 9. listopada 2003. godine, kojim je žaliteljica razriješena dužnosti suca Prekršajnog suda u Rijeci s danom 1. studenoga 2003. godine. Državno sudbeno vijeće donijelo je osporenu odluku u povodu prijedloga Ministarstva ...

8
U-IX/3597/2003; 4.12.2003 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Podnositelj je podnio žalbu protiv odluke Državnog sudbenog vijeća, broj: R-27/03 od 9. listopada 2003. godine, kojom se razrješava dužnosti suca Prekršajnog suda u Kninu s danom 1. studenoga 2003. godine zbog neudovoljavanja uvjetu propisanom odredbom članka 29. stavka 4. Zakona o izmjenama i d...

9
U-III/237/1999; 5.4.2000 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: M. Š. iz S. podnijela je ustavnu tužbu povodom odluke Državnog sudbenog vijeća (nastavno: DSV), broj: ID-1/1999 od 11. veljače 1999. godine, o imenovanju sudaca Županijskog suda u Splitu, kojom ponovno nije imenovana za suca tog suda u ponovljenom postupku, prema odluci Ustavnog suda Republike Hrvat...

10
U-III/519/1998; 15.3.2000 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnijeta je u svezi s odlukom Državnog sudbenog vijeća (nastavno: DSV) broj: ID-102/1998 od 2. travnja 1998. godine, kojom su imenovani suci Trgovačkog suda u Zagrebu. Osporenom odlukom DSV je odlučio o imenovanju sudaca Trgovačkog suda u Zagrebu u ponovljenom postupku, prema odluc ...

11
U-III/738/1996; 8.3.2000 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba je podnijeta u povodu odluke Državnog sudbenog vijeća broj: ID-51/96 od 3. listopada 1996. godine, kojom su imenovni suci Općinskih sudova u Donjem Miholjcu, Đakovu, Osijeku, Valpovu i Županji. Podnositeljica ustavne tužbe S. R. bila je kandidat u postupku imenovanja sudaca Općinskog s...

12
U-III/18/1997; 8.3.2000 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Pravodobno podnesenom ustavnom tužbom Mladen Preprotić tvrdi da su mu povrijeđena ustavna prava iz članaka 2., 5., 14., 18. i 120. Ustava Republike Hrvatske te članka 2. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske donošenjem odluke Državnog sudbenog vijeća od 21. studenoga 1996. godine, br...

13
U-III/761/1996; 8.3.2000 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba je podnijeta u povodu odluke Državnog sudbenog vijeća broj: ID-51/96 od 3. listopada 1996. godine, kojom su imenovani suci općinskih sudova u D. M., Ð., O., V. i Ž. Podnositeljica ustavne tužbe S. M. bila je kandidat u postupku imenovanja sudaca Općinskog suda u O. Kako nije imenovana ...

14
U-II/429/1996; 7.10.1998 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Dr. Krunislav Olujić predložio je ovome Sudu da pokrene postupak za ocjenu suglasnosti odredbi Poslovnika Državnog sudbenog vijeća (dalje: Poslovnik), koje su navedene u izreci ovog rješenja. Osporene odredbe glase: Članak 6. stavak 2. "Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova Vijeća, ak .....

15
U-III/1026/1997; 4.5.1998 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: M. I., dipl. pravnik, iz K. T., natjecao se je za mjesto suca Županijskog suda u Zlataru, te je podnio ustavnu tužbu u povodu odluke koja je donijeta na sjednici Državnog sudbenog vijeća. Ta odluka mu ...

16
U-III/948/1996; 23.1.1997 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Protiv podnositelja ustavne tužbe, koji je bio predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske, podnijet je, po alineji 3. članka 23. Zakona o Državnom sudbenom vijeću ("Narodne novine", br. 59/93 - nastavno: ZDSV), zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka zbog teških disciplinskih djela iz točke 6...

17
U-III/949/1996; 23.1.1997 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Protiv podnositelja ustavne tužbe, koji je bio predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske, podnijet je, po alineji 3. članka 23. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (“Narodne novine”, br. 59/93 - nastavno: ZDSV), zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka zbog teških disciplinskih djela iz točke 6...

18
U-III/520/1995; 30.11.1995 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavne tužbe se usvajaju i ukida se odluka Državnog sudbenog vijeća o imenovanju sudaca Vrhovnog suda Republike Hrvatske br. I-3/95 od 27. travnja 1995. godine u dijelu u kojem se odnosi na podnositelje ustavnih tužbi.

19
U-III/185/1995; 5.7.1995 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: V. G. iz Z. podnio je Sudu ustavnu tužbu smatrajući da su mu odlukom Državnog sudbenog vijeća (nastavno Vijeće) broj: I-2/1995 od 17. veljače 1995, kojom je imenovan mr. Nenad Šepić, sudac Trgovačkog suda u Zagrebu, za predsjednika Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, povrijeđena ustavna prav...

20
U-III/186/1995; 5.7.1995 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Mr. A. B. iz Z. podnio je Sudu ustavnu tužbu i dopunu ustavne tužbe, smatrajući da su mu odlukom Državnog sudbenog vijeća (nastavno Vijeće) broj: I-2/1995 od 17. veljače 1995, kojom je imenovan I. M., pomoćnik ministra zdravstva za pravne poslove, za predsjednika Upravnog suda Republike Hrvatske, po...

21
U-III/188/1995; 29.3.1995 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Usvajaju se ustavne tužbe te se ukida odluka Državnog sudbenog vijeća o imenovanju sudaca Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj I-1/1995 od 16. veljače 1995. godine i sve radnje koje je Vijeće poduzelo u postupku imenovanja sudaca tog suda.

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a