Poredano po:

Broj dokumenata: 15

1
U-III/2391/2019; 29.10.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Lubomir Martak iz Praga, Češka Republika, kao likvidator Likvidacijske imovine brisanog trgovačkog društva MK-NEMO ADRIA d.o.o. za trgovinu i poslovne usluge sa sjedištem na Ugljanu, Preko, OIB: 68019416698, čiji je upis u sudski registar određen na temelju prav ....

2
U-III/2465/2019; 9.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zdenka Šunjić iz Splita (u daljnjem tekstu: podnositeljica) koju zastupa Marija Brčić, odvjetnica u Splitu, podnijela je 22. kolovoza 2016. ustavnu tužbu u povodu presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: 70 Pž-3050/2016-3 od 1. lipnja 2016. (u da ....

3
U-III/2463/2019; 9.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Senka Vrdoljak iz Splita (u daljnjem tekstu: podnositeljica) koju zastupa Marija Brčić, odvjetnica u Splitu, podnijela je 18. travnja 2017. ustavnu tužbu u povodu presude i rješenja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: 56 Pž-2104/2016-1 od 15. veljač ....

4
U-IIIA/1445/2017; 17.4.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Gabrijel Šarić, Domagoj Šarić i Slavica Šarić, svi iz Drenovaca, koje zastupa Dražen Štivić, odvjetnik u Županji, na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst; u daljnj ....

5
U-I/901/2014; 22.5.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Ivan Špoljar iz Donje Bistre (u daljnjem tekstu: predlagatelj) podnio je Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 41. stavaka 1., 2. i 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru ("Narodne novine" broj 148/13.; u daljnjem tekstu: ZID ZoS...

6
U-III/4521/2015; 20.6.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Jozo Jović iz Čepina, kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupaju odvjetnici u Odvjetničkom društvu Župić & partneri d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu (u daljnjem tekstu: podnositelj). Ustavna tužba podnesena je protiv rješenja Visokog ......

7
U-I/2195/2014; 7.3.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o sudskom registru (u daljnjem tekstu: ZoSR) donio je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici održanoj 29. prosinca 1994., objavljen je u "Narodnim novinama" broj 1/95., a stupio je na snagu 6. siječnja 1995. Nakon toga, do dana donošenja ...

8
U-I/4988/2013; 7.3.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Zvonimir Rusjan iz Zagreba i Astino d. o. o. Ozalj, po Zvonimiru Rusjanu kao direktoru, podnijeli su Ustavnom sudu, 9. listopada 2013., podnesak pod nazivom "izvanredna ustavna tužba". Dio navedenog podneska kojim se osporavaju pojedinačni akti tijela sudbene vlasti zbog povrede ustavnih prava ....

9
U-I/1152/2014; 7.3.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o sudskom registru (u daljnjem tekstu: ZoSR) donio je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici održanoj 29. prosinca 1994., objavljen je u "Narodnim novinama" broj 1/95., a stupio je na snagu 6. siječnja 1995. Nakon toga, do dana donošenja ......

10
U-I/5643/2010; 7.3.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o sudskom registru (u daljnjem tekstu: ZoSR) donio je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici održanoj 29. prosinca 1994., objavljen je u "Narodnim novinama" broj 1/95., a stupio je na snagu 6. siječnja 1995. Nakon toga, do donošenja ovog ......

11
U-III/3912/2015; 14.7.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Podnositelj podnio je ustavnu tužbu protiv presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske kojom je odbijena kao neosnovana njegova žalba i potvrđena presuda Trgovačkog suda u Splitu

12
U-III/4960/2014; 1.10.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je protiv presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud) broj: Revr 321/14-2 od 25. ožujka 2014., u pravnoj stvari radi poništenja rješenja o isključenju zaposlenika iz radne zajednice zbog teže povrede radne dužnosti.

13
U-III/5656/2011; 15.10.2014 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijeli su Ksenija Juhn Bojađijev (kao dotadašnji član uprave - direktor) i Ratko Bajakić (kao zainteresirana osoba), oboje iz Zagreba, koje u postupku pred ustavnim sudom zastupa Branimir Škurla, odvjetnik u odvjetničkom društvu Bekina, Škurla, Durmiš i Spajić...

14
U-III/41827/2009; 15.12.2009 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Podnositelj je podnio ustavnu tužbu protiv rješenja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, broj: Pž-3712/09 od 1. srpnja 2009. godine, kojim je odbijena kao neosnovana njegova žalba i potvrđeno r ...

15
U-III/3394/2009; 21.9.2009 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Podnositelj je podnio ustavnu tužbu protiv rješenja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, broj: Pž-1714/09 od 20. svibnja 2009. godine, kojim je odbijena kao neosnovana njegova žalba i potvrđeno ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a