Poredano po:

Broj dokumenata: 33

1
U-III/179/2021; 25.11.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Z. Z. iz A. (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Bojan Šupuković, odvjetnik u Odvjetničkom društvu Miličević i Šupuković d.o.o. u B., u povodu rješenja Županijskog suda u B. broj: Gž Ob-576/20-2 od 10. studenoga 2020. (u daljnj ....

2
U-I/529/2020; 4.5.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 13. prosinca 2019. donio Zakon o vatrogastvu koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 125 od 20. prosinca 2019., čijim je stupanjem na snagu 1. siječnja 2020. prestao važiti Zakon o vatrogastvu ("Narodne novine" broj 1 ....

3
U-II/3690/2019; 23.2.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Predlagatelj Davor Koleno iz Slatine, podnio je Ustavnom sudu 6. rujna 2019. prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom članka 1. stavka 1., Službenici, podstavka e) Radna mjesta II. vrste, točke 1. i članka 7. podstavka b) Radna ....

4
U-II-60/2017 i dr.; 3.11.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ministar znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. - ispravak, 90/11., 5/12. - Uredba, 16/12., 86/12., 94/13 ....

Broj odluke: U-II-60/2017

5
U-II/4789/2017; 14.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Na temelju članka 82. stavka 10. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. - ispravak, 90/11., 5/12. - Uredba, 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20. - Uredba) minist ....

6
U-II/509/2017; 14.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole donio je 29. travnja 2015., na temelju članka 22. stavka 8. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. ....

7
U-III/4297/2017; 14.5.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Marko Fröbe iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Aleksandar Marjanović Kavanagh, odvjetnik u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-2344/16-2 od 8. ......

8
U-II/1396/2018; 16.7.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Tomislav Gojmerac iz Zagreba (u daljnjem tekstu: predlagatelj), kojeg zastupa Goran Božić, odvjetnik u Zagrebu, podnio je Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Informatike za osnovne škole i gimna...

9
U-II/5491/2013 i dr.; 9.4.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o donošenju Nastavnog plana i programa zdravstvenog odgoja za osnovne i srednje škole klasa: 602-01/13-01/00810, ur. broj: 533-18-13-0002 od 20. kolovoza 2013. ("Narodne novine" broj 106/13.), koju je donio minista...

Broj odluke: U-II/5491/2013

10
U-III/5734/2016; 26.2.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Krešimir Mihajlović iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Mila Mikecin Mišetić, odvjetnica u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr 8 ......

11
U-III/343/2018; 18.12.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. COOC iz C., koji u ustavnosudskom postupku zastupa A. T., odvjetnik u Odvjetničkom društvu G. u C., podnio je 22. siječnja 2018. ustavnu tužbu u povodu presude Županijskog suda u Puli-Pola broj: Gž-1773/2016-2 od 13. studenoga 2017. (u daljnjem tekstu: drugostup ....

12
U-II/1779/2018; 19.6.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Slobodan Novak iz Zagreba (u daljnjem tekstu: predlagatelj), kojeg zastupa Goran Božić, odvjetnik u Zagrebu, podnio je 8. svibnja 2018. Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Smjernica za pisanje Eksperimentalnih nastavnih materijala u skladu s ku...

13
U-II/3628/2015; 27.3.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Lana Lujak iz Dubrovnika (u daljnjem tekstu: predlagateljica), koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Gašpar Lujak, odvjetnik u Dubrovniku, podnijela je 17. rujna 2015. prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom članka 4. Pravilnika o kriterijima za izricanje ...

14
U-I/7622/2014; 19.12.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi donio je Hrvatski sabor na sjednici održanoj 15. srpnja 2008. Objavljen je u "Narodnim novinama" broj 87 od 25. srpnja 2008., a stupio je na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama", osim član ....

15
U-III/4396/2016; 21.9.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Petar Vrbanić iz Splita (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupaju Vinko Ljubičić i Željko Vrdoljak, odvjetnici u Odvjetničkom društvu iz Splita. Ustavna tužba podnesena je protiv presude i rješenja Visokog upravnog suda Republi ...

16
U-III/3536/2015; 21.9.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je protiv presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Visoki upravni sud) broj: Usž-372/14-5 od 27. svibnja 2015. (u daljnjem tekstu: drugostupanjska presuda).

17
U-III/17/2014; 20.6.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je protiv presude Upravnog suda u Zagrebu broj: UsI-3870/12-32 od 23. listopada 2013. (u daljnjem tekstu: osporena presuda).

18
U-I/185/2016; 6.6.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi donio je Hrvatski sabor na sjednici održanoj 15. srpnja 2008. Objavljen je u "Narodnim novinama" broj 87 od 25. srpnja 2008., a stupio je na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama", osim član ....

19
U-III/1521/2014; 4.4.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Jadranka Mustapić-Karlić iz Vinkovaca (u daljnjem tekstu: podnositeljica) podnijela je ustavnu tužbu u povodu presude Upravnog suda u Osijeku (u daljnjem tekstu: Upravni sud) broj: 6 UsI-620/13-9 od 24. prosinca 2013., kojom je odbijena tužba podnositeljice podn ....

20
U-II/2178/2015; 8.11.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole donio je 29. travnja 2015., na temelju članka 22. stavka 8. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. ....

21
U-III/6723/2014; 25.10.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Stoga podnositeljica drži da joj je odbačajem tužbe osim što je povrijeđeno pravo na pristup sudu kao pravo na pravično suđenje, povrijeđeno i pravo na jednakost pred zakonom jer se u identičnim pravnim situacijama, primjenjuje različito pravo,

22
U-III/6854/2014; 25.10.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Stoga podnositelj drži da mu je odbačajem tužbe osim što je povrijeđeno pravo na pristup sudu kao pravo na pravično suđenje, povrijeđeno i pravo na jednakost pred zakonom jer se u identičnim pravnim situacijama, primjenjuje različito pravo, što

23
U-III/7714/2014; 25.10.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Stoga podnositelj drži da mu je odbijanjem tužbe, osim što je povrijeđeno pravo na pristup sudu kao pravo na pravično suđenje, povrijeđeno i pravo na jednakost pred zakonom jer se u identičnim pravnim situacijama, primjenjuje različito pravo, š

24
U-II/4597/2013; 1.6.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ne prihvaća se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Pravilnika o obveznim udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima ("Narodne novine" broj 104/13.).

25
U-I/3554/2013; 15.3.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi donio je Hrvatski sabor na sjednici održanoj 15. srpnja 2008. Objavljen je u "Narodnim novinama" broj 87 od 25. srpnja 2008., a stupio je na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama", osim članaka 43. stavka 2., 44., 45. stavka 1. ...

26
U-III/2100/2013; 2.3.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Dubravko Adamović, hrvatski državljanin iz Bjelovara, A. Trumbića 1a, kojeg u postupku pred Ustavim sudom zastupa Vladimir Gredelj, odvjetnik u Bjelovaru, Šetalište dr. Ivše Lebovića 30.

27
U-III/3430/2010; 16.12.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je protiv rješenja Upravnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Upravni sud) broj: Us-4700/2009-10 od 31. ožujka 2010

28
U-III/551/2015; 15.12.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavnu tužbu podnijeli su Udruga udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Republike Hrvatske, Grada Zagreba i Zagrebačke županije, Udruga hrvatskih branitelja, Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Črnomerec, Klub veterana 148 brigade Hrvatske vojske, Hrvatska baština, Hrvatsko ...

29
U-III/1202/2012; 2.12.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavnu tužbu podnijela je B. P. iz V. (u daljnjem tekstu: podnositeljica), protiv rješenja Županijskog suda u V. broj: Gž-1933/11 od 24. kolovoza 2011., kojim je odbijena žalba podnositeljice i potvrđeno rješenje Općinskog suda u V. broj: R/1-102/11 od 13. srpnja 2011

30
U-I/7415/2010; 4.11.2014 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Hrvatska udruga ravnatelja osnovnih škola zastupana po prof. Nikici Mihaljeviću i Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja zastupana po prof. Suzani Hitrec (u daljnjem tekstu: predlagateljice) podnijele su 30. prosinca 2010. Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s U...

31
U-I/2581/2014; 15.10.2014 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Odbacuje se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 25. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 86/12.).

32
U-III/3672/2013; 17.4.2014 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: M. L. iz Z. (u daljnjem tekstu: podnositeljica) podnijela je ustavnu tužbu u povodu presude Upravnog suda u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Upravni sud) broj: UsI-3984/12-10 od 22. svibnja 2013., kojom je odbijena tužba podnositeljice podnesena protiv rješenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta...

33
U-II/2168/2013; 15.4.2014 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Više predlagatelja podnijelo je Ustavnom sudu pojedinačne ili zajedničke prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonima Republike Hrvatske pojedinih točaka Odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole u školskoj godini 2012/2013., klasa: ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a