Poredano po:

Broj dokumenata: 6

1
U-I/2903/2020; 14.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Zakon o plaćama u javnim službama donio je 4. saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 14. ožujka 2001. Proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatske odlukom od 26. ožujka 2001., objavljen je u "Narodnim novinama" broj 27 od 30. ožujka 2001., a stupio je na snagu danom objave u "Narodnim novi...

2
U-I/2905/2020; 14.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi donio je 6. saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 19. veljače 2010. Proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatske odlukom od 24. veljače 2010., objavljen je u "Narodnim novinama" broj 28 od 3. ožujka 2010., a stupio je na snag...

3
U-I/2906/2020; 14.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi donio je 6. saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 19. veljače 2010. Proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatske odlukom od 24. veljače 2010., objavljen je u "Narodnim novinama" broj 28 od 3. ožujka 2010., a stupio je na snag...

4
U-III/273/2016; 17.4.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijela je Zadarska županija, koju je u vrijeme podnošenja ustavne tužbe zastupao župan Stipe Zrilić (u daljnjem tekstu: podnositeljica). U vrijeme donošenje ove odluke podnositeljicu zastupa župan Božidar Longin. Ustavn ......

5
U-I/6244/2014; 7.3.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 19. veljače 2010. donio Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 28 od 3. ožujka 2010., a stupio je na snagu 11. ožujka 2010. (u daljnjem tekstu: ZoPLPS). ....

6
U-I/1369/2010; 11.3.2014 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1.Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 28. ožujka 2010. donio Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (u daljnjem tekstu: ZoPLPS), koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 28 od 28. ožujka 2010., a stupio je na snagu 5. travnja 2010.

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a