Poredano po:

Broj dokumenata: 2

1
Gž-3144/10; 19.11.2014 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljenici J. B.-L. i S. B. proglašeni su krivima i uz primjenu članka 37. Prekršajnog zakona kažnjeni novčanim kaznama u iznosu od 5.000,00 (pettisuća) kuna, svaki, zbog prekršaja iz članka 316. stavka 3. i 8. u vezi sa stavkom 1. podstavkom 5. Zakona o prostornom uređenju i gr...

2
Gž-5039/11; 10.11.2014 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom okrivljenica A. B. je proglašena krivom i kažnjena novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 (petnaesttisuća) kuna, zbog prekršaja iz članka 321. u svezi s člankom 283. stavkom 4. podstavkom 5. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, pobliže opisanog u izreci pobijane presude.

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a