Poredano po:
Povratak na Ovršni zakon (1996)

Broj dokumenata: 6242

1
Pž 5944/2021-2; 19.1.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem je nastavljen postupak u odnosu na drugotuženika A. B. d.d., Zagreb. 2. Iz obrazloženja pobijanog rješenja proizlazi da je prvostupanjski sud odlučio nastaviti ovaj parnični postupak, koji je prekinut zbog brisanja trećetuženika iz sudskog registra, pozivom na odr ...

2
Pž 3405/2020-2; 1.9.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem poslovni broj Ovr-529/2009 od 27. veljače 2009. Trgovački sud u Zagrebu odredio je ovrhu pljenidbom plaće ovršenice i pljenidbom mirovine ovršenika. Rješenje o ovrsi nije obrazloženo u smislu čl. 37. st. 3. Ovršnog zakona („Narodne novine“ broj: 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04,...

3
Pž 3415/2020-2; 1.9.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem poslovni broj Ovr-22/2014-17 od 24. lipnja 2020. Trgovački sud u Varaždinu obustavio je predmetni ovršni postupak. Iz obrazloženja proizlazi da je prvostupanjski sud tako odlučio pozivom na odredbu čl. 67. st. 2. Ovršnog zakona („Narodne novine“ broj: 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, ...

4
Pž 2696/2020-3; 28.8.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Varaždinu je pobijanim rješenjem odlučio: „Ovršenik Vlado Horak, kao vlasnik obrta S. r. „. “ iz A3 , upućuje se na pokretanje parničnog postupka radi proglašenja ovrhe određene rješenjem ovog suda broj 4 Ovr-236/10 od 06. travnja 2010.g., nedo ...

5
Pž 3502/2018-2; 25.6.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je u cijelosti tužbeni zahtjev za povlačenje s naplate bjanko zadužnica preciziranih u izreci presude i njihovo vraćanje tužiteljima, zahtjev za vraćanje bjanko akceptiranih mjenica i zahtjev za izdavanje isprava kojim se dopušta uknjižba brisanja založnog prava na n...

6
Pž 7155/2019-2; 8.1.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem poslovni broj Ovr-66/2019 od 21. kolovoza 2019. Trgovački sud u Zagrebu obustavio je ovrhu određenu na novčanoj tražbini ovršenika i ukinuo provedene radnje. Iz obrazloženja rješenja proizlazi da je prvostupanjski sud tako odlučio pozivom na odredbu čl. 67. st. 2. Ovršnog zakona („Narodne ...

7
Pž 6597/2019-2; 7.1.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem poslovni broj Ovr-575/2015 od 15. ožujka 2019. Trgovački sud u Zagrebu obustavio je ovrhu i ukinuo provedene radnje. Iz obrazloženja rješenja proizlazi da je prvostupanjski sud tako riješio na temelju odredbe čl. 67. st. 2. Ovršnog zakona („Narodne novine“ broj: 57/96, 29/99, 42/00, 173/0 ...

8
Pž 6905/2019-2; 2.1.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem označenim u izreci Trgovački sud u Splitu je riješio: „I. Tužba se smatra povučenom pa se platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave donesen od strane javnog bilježnika Ante Zlokić iz Splita, poslovni broj Ovrv-142/2018 od 19. veljače 2018. u cijelosti ukida....

9
Pž 3861/2019-2; 14.6.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem poslovni broj Ovr-64/2019 od 29. ožujka 2019, donesenim otiskivanjem štambilja na ovrhovoditeljev prijedlog za promjenu predmeta i sredstva ovrhe, Trgovački sud u Zagrebu odredio je ovrhu na ovršeničinoj mirovini. Protiv navedenog rješenja ovršenica je podnijela žalbu, bez navođenja žal ....

10
Pž 5388/2017-3; 30.5.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom djelomično je prihvaćen tužbeni zahtjev i proglašena nedopuštenom ovrha određena rješenjem o ovrsi Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Ovr-5826/11 od 16. studenoga 2011. na nekretnini (stanu) pobliže opisanoj u točki I. njezine izreke, a odbijen tužbeni zahtjev u dijelu ...

11
Pž 4659/2016-5; 25.3.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalne službe u Karlovcu poslovni broj Povrv-1997/2013 od 5. svibnja 2016. u točki 1. izreke tužba je odbačena, u točki 2. izreke ukinut je u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Vladimira Šerčevića iz Zagreba poslovni broj Ovrv-47 ...

Broj odluke: Pz 4659/2016-5

12
Pž 6740/2018-2; 2.1.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem prvostupanjski je sud obustavio ovrhu na pokretninama i ukinuo sve provedene radnje. Iz obrazloženja proizlazi da je u tom ovršnom postupku održana druga javna dražba, međutim, bila je bezuspješna jer se nekretnine nisu uspjele prodati. Nadalje, sud je naveo da je ovršeniku na ....

13
Pž 4788/2014-2; 28.11.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom tuženiku je zabranjena naplata zadužnica dužnika (ovdje, prvotužitelj) s osobnim jamstvom drugotužitelja, svaka na iznos od 1.000.000,00 kn, broj: Ov-2607/00, Ov-2606/00, Ov-2605/00, Ov-2604/00, Ov-2603/00, Ov-1350/01, Ov-1351/01, Ov-1352/01, Ov-1353/01, Ov-1354/01, Ov-1355/01, Ov...

14
Pž 803/2015-2; 5.11.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom je presudom prvostupanjski sud odlučio kako slijedi: „I. Nalaže se tuženiku M. D. iz M., da plati tužitelju I.-I. n. d.d., Z., iznos od 12.907,89 kn sa zateznim kamatama tekućim i to: na iznos od 1.541,00 kn od 17. prosinca 2010., na iznos od 4.063,69 kn od 17. veljače 2011., na izno ...

15
Pž 4462/2018-2; 28.8.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Rijeci je pobijanim rješenjem obustavio ovrhu na ovršenikovim pokretninama, koju je odredio rješenjem od 13. listopada 2003., i ukinuo provedene ovršne radnje. U obrazloženju navodi da iz zapisnika Općinskog suda u Rijeci poslovni broj Ovr-3786/2003 od 19. lipnja 2006. (u daljnje .....

16
Pž 4312/2017-2; 13.2.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Karlovcu je pobijanim rješenjem o ovrsi odlučio: „I. Na temelju ovršne isprave-bjanko zadužnice od 11.7.2007.g. ovjera broj 1328/2007, bjanko zadužnice od 11.7.2007.g. ovjera broj 1334/2007, bjanko zadužnice od 11.7.2007.g. ovjera broj 1336/2007 i bjanko zadužnica od 27.6.2008.g. ov ...

17
Pž 753/2018-2; 6.2.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Ovrv-944/2017 od 15. prosinca 2017. ukinuta je potvrda pravomoćnosti i ovršnosti na rješenje o ovrsi poslovni broj Ovrv-658/17 kojeg je 16. veljače 2017. donio javni bilježnik Ilinka Lisonek. Iz obrazloženja proizlazi da je prvostupanjski sud tak .....

18
Pž 3758/2017-2; 14.6.2017 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem poslovni broj Ovr-1854/11-31 od 3. travnja 2017. Trgovački sud u Rijeci je odbacio ovrhovoditeljev prijedlog za donošenje rješenja kojim se nalaže poslodavcu isplatiti sve obroke što ih je propustio obustaviti i isplatiti prema rješenju o ovrsi. Iz obrazloženja rješenja proizlazi da je ....

19
Pž 3493/2017-2; 1.6.2017 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem poslovni broj Ovr-66/2012-40 od 19. svibnja 2015. Trgovački sud u Bjelovaru utvrdio je prekid postupka (točka I. izreke), te je odredio da će se postupak nastaviti kad pravni sljednici tuženika (pravilno ovršenika F. d.o.o.) preuzmu postupak ili kad ih sud na prijedlog protivne strane ili ...

20
Pž-4601/2014-3; 25.5.2017 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim dijelom presude je održan na snazi u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javne bilježnice G. L. iz R., R. S. 3 poslovni broj Ovrv-354/11 od 4. travnja 2011. kojim je tuženiku naloženo platiti tužitelju novčanu tražbinu u iznosu od 4.753,38 kn zajedno sa zateznim kamatama po s...

21
Pž 1379/2017-2; 2.3.2017 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem poslovni broj Ovr-1205/09-18 od 24. siječnja 2017. Trgovački sud u Osijeku nastavio je postupak ovrhe prekinut rješenjem navedenog suda poslovni broj Ovr-1205/09 od 6. prosinca 2016. (točka I. izreke) te je obustavio predmetni ovršni postupak (točka II. izreke). Iz obrazloženja proizla .....

22
Pž 8117/2016-4; 25.1.2017 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Trgovački sud u Zagrebu odbio je ovrhovoditeljev zahtjev za naknadu ovršnog troška u iznosu od 680,00 kn. Iz obrazloženja proizlazi da je prvostupanjski sud riješio na temelju odredbe čl. 14. st. 4. Ovršnog zakona („Narodne novine“ broj 57/96, 29/99 i 42/00; dalje: OZ) jer je ....

23
Pž-5023/14-6; 5.5.2016 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Trgovački sud u Zagrebu (dalje: prvostupanjski sud) je naložio ovršenicima po odgovornoj osobi da u roku od osam dana dostave sudu prokazni popis imovine ovršenika na propisanom obrascu u dva primjerka (točka I. izreke), uz uputu koje podatke je dužna navesti odgovorna osoba ovrš...

24
Pž-4291/14-7; 5.4.2016 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1339/12 od 3. travnja 2014. odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev za proglašenje nedopuštenom ovrhe određenom rješenjem o ovrsi Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Ovr-723/10 od 10. ožujka 2010. (točka I. izreke), naloženo je prvotužitelju na...

25
Pž-246/15-3; 4.3.2016 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Trgovački sud u Zagrebu (dalje: prvostupanjski sud) odredio je nastavak ovrhe radi namirenja novčane tražbine ovrhovoditelja u iznosu od 28.452.03 kn s pripadajućim kamatama i troškovima postupka na poslovnim udjelima ovršenika u trgovačkom društvu L. A. j.d.o.o. Zagreb. OIB …. R...

26
PŽ-5933/15-3; 2.3.2016 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Trgovački sud Varaždinu (dalje: prvostupanjski sud) odredio je ovrhu na temelju rješenja tog suda poslovni broj Ovrv-345/01 od 7. ožujka 2001. radi namirenja novčane tražbine ovrhovoditelj a na novčanim sredstvima ovršenika. Rješenje ne sadrži obrazloženje te je izdano otiskivanj...

27
Pž 7075/2015-3; 18.11.2015 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj St-170/12-76 od 29. srpnja 2015. u točki II. izreke pozvan je kupac L. d.o.o. A2 , da pod prijetnjom zakonskih posljedica uplati razliku cijene u iznosu od 127.021,88 kn u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti rješenja o dosudi ...

28
Pž 8007/2014-6; 7.1.2015 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenja označenim u izreci ovog rješenja prvostupanjski je sud odlučio: “I. Troškovi stečajnog postupka po čl. . 1. Stečajnog zakona u iznosu od 4,585.119,50 kuna (slovima: četiri-milijuna-petsto-osamdeset-pet-tisuća-sto-devetnaest-kuna i pedeset lipa). II. Troškovi stečajnog postupka p ....

29
Pž-7976/12-4; 4.12.2012 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim je rješenjem određena privremena mjera radi osiguranja nenovčane tražbine zabranom naplate i primitka isplate po bankarskoj garanciji izdanoj u korist protivnika osiguranja na ime jamstva za dobro izvršenje poslova, sadržajno određena u izreci tog rješenja.

30
Pž-1476/11-3; 21.4.2011 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Prvostupanjski sud je rješenjem poslovni broj Ovr-612/10 od 4. veljače 2011. ovrhu određenu rješenjem o ovrsi tog suda poslovni broj Ovr-612/10 od 29. lipnja 2010. obustavio i ukinuo sve provedene ovršne radnje.

31
Pž 3329/2010-3; 26.10.2010 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Prvostupanjski sud je pobijanim rješenjem odredio ovrhu na temelju ovršne isprave, rješenja Trgovačkog suda u Varaždinu, poslovni broj P-289/08 od 13. listopada 2010., na ovršenikovoj novčanoj tražbini po računu kod banke. Protiv pobijanog rješenja ovršenik je izjavio žalbu u kojoj, u bitnome, na ....

32
Pž-2427/10-3; 18.5.2010 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem označenim u izreci odgođena je ovrha određena rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Ovr-1294/02 od 22. srpnja 2002. do donošenja odluke po ovrhovoditeljevoj žalbi uloženoj protiv presude poslovni broj P-3664/03 od 25. listopada 2006.

33
Pž-1438/10-3; 9.3.2010 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Pazinu pobijanim je rješenjem oglasio nevažećom dosudu nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Puli u zk.ul. 1839 k.o. L., a koja se sastoji od k.č. 228/174, u naravi kolektivna stambena zgrada, septička jama i dvorište na adresi L. 405, ukupne površine 572m2 i to 2. e...

34
Pž-2163/09-4; 8.9.2009 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: U točki I. izreke presude Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj P-596/06 od 20. lipnja 2006. odbijen je tužbeni zahtjev radi činidbe na sklapanje kupoprodajnog ugovora za nekretnine označene kao zk.č. 478, i čest. zgr. 480, 481, 482, 483, i 484 k.o. V. U točkama II. i III. izreke označene presude d...

35
Pž 2119/09-3; 8.5.2009 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: XXVIII Pž-2119/09-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu pojedincu Vesni Buljan, u pravnoj stvari ovrhovoditelja FASSA S.R.L., Spresiano, Italija, kojeg zastupa punomoćnik Davor Pindulić, odvjetnik u Odvjetničkom društvu Kovačević, Koren i partneri u Rijeci, Supilova 8, p...

36
Pž 2754/09-3; 6.5.2009 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: LX Pž-2754/09-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu pojedincu mr. sc. Srđanu Šimcu, u pravnoj stvari ovrhovoditelja ŠIMUN d.o.o. Vinkovci, H. V. Hrvatinića 81, kojeg zastupa punomoćnik Mijo Maćaš, odvjetnik iz Vinkovaca, V. Nazora 6, protiv ovršenika MODIFICO d.o.o. ...

37
Pž 2218/09-3; 5.5.2009 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: XVII Pž-2218/09-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Zdravka Junačka, predsjednika vijeća, Marine Unger Juranić i Kamelije Parać, članova vijeća, u ovršnom predmetu ovrhovoditelja - protuovršenika MAŠINOIMPEX d.d., Zagreb, Varšavska 9, kojeg zast...

38
Pž 1258/09-3; 29.4.2009 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: LV Pž-1258/09-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca mr. sc. Nenada Šepića, predsjednika vijeća, te Marine Veljak i Branke Šabarić Zovko, članova vijeća, u ovršnom predmetu ovrhovoditelja DISTRI PRESS d.o.o., Zagreb, Majstorska 6, kojeg zastupa pun...

39
Pž 2362/09-3; 27.4.2009 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: XVII Pž-2362/09-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu pojedincu Marini Unger Juranić, u ovršnom predmetu ovrhovoditelja UNIS ZAGREB d.o.o., Zagreb, Malešnica 31, kojeg zastupa punomoćnica Zorana Živković, odvjetnica u Zagrebu, protiv ovršenika KRISVAL GRADNJA d.o.o., Mar...

40
Pž 2108/09-3; 27.4.2009 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: XVII Pž-2108/09-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu pojedincu Marini Unger Juranić, u ovršnoj stvari ovrhovoditelja ZAŠTITAR-SUČIĆ d.o.o, Bjelovar, Preradovićeva b.b., protiv ovršenika DI SPAČVA d.d. - pc ČESMA, Vinkovci, Duga ulica 181, radi prisilnog ostvarenja novča...

41
Pž 2134/09-3; 27.4.2009 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: XVII Pž-2134/09-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu pojedincu Marini Unger Juranić, u ovršnoj stvari ovrhovoditelja HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA iz Zagreba, kojeg zastupa punomoćnik Pavle Fellner, odvjetnik u Zagrebu, protiv ovršenika JADI d.o.o., Zagreb, 3. Vrbik 10, ...

42
Pž 2349/09-3; 27.4.2009 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: XVII Pž-2349/09-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu pojedincu Marini Unger Juranić, u ovršnom predmetu ovrhovoditelja SEDAR NOVA d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 177, kojeg zastupa punomoćnik Marin Domjanović, odvjetnik u Zagrebu, protiv ovršenika NORMA PLUS d.o.o., Zagr...

43
Pž 2382/09-3; 24.4.2009 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: LVI Pž-2382/09-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu pojedincu Ivici Omaziću, u pravnoj stvari ovrhovoditelja VELEKEM d.d. Zagreb, kojeg zastupa punomoćnica Tajana Trivić, odvjetnica u Zagrebu, Lopatinečka 13/I, protiv ovršenika LEKO d.o.o. Čepin, Psunjska 24, radi prisi...

44
Pž 2110/09-3; 24.4.2009 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: LVI Pž-2110/09-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu pojedincu Ivici Omaziću, u ovršnom predmetu ovrhovoditelja Trgovačkog suda u Osijeku, protiv ovršenika FRANA KOLGJERAJA iz Višnjevca, Jelačićeva 62, radi naplate novčane kazne po službenoj dužnosti od ovršenikovog posl...

45
Pž 1828/09-3; 24.4.2009 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: XXXVI Pž-1828/09-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu pojedincu Raoulu Dubravcu, u pravnoj stvari ovrhovoditelja HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA iz Zagreba, Rendićeva 28 b-c, kojeg zastupa punomoćnik Pavle Fellner, odvjetnik iz Zagreba, Jurišićeva 1a, protiv ovršenika MILJ...

46
Pž 2261/09-3; 23.4.2009 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: LX Pž-2261/09-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu pojedincu mr. sc. Srđanu Šimcu, u pravnoj stvari ovrhovoditelja J. u. A. FRISCHEIS d.o.o., Velika Gorica, Ljudevita Posavskog 49, kojeg zastupaju punomoćnici Renata Plešnar i Ninoslav Herceg, odvjetnici iz Zagreba, ...

47
Pž 2077/09-3; 23.4.2009 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: LX Pž-2077/09-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu pojedincu mr. sc. Srđanu Šimcu, u pravnoj stvari ovrhovoditelja GRAMAT d.d., Zagreb, Radnička cesta 198, protiv ovršenika USLUŽNOG OBRTA METROPOLITANA, vl. TOMISLAV BUTORAC, Zagreb, Novoselec, Veliki Vrh 60, radi pr ...

48
Pž 2242/09-3; 22.4.2009 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: LX Pž-2242/09-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu pojedincu mr. sc. Srđanu Šimcu, u pravnoj stvari ovrhovoditelja HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA, Zagreb, Heinzelova 62 a, kojeg zastupa punomoćnik Pavle Fellner, odvjetnik iz Zagreba, Jurišićeva 1 a, protiv ovršenika T ...

49
Pž 2109/09-3; 22.4.2009 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: XXVI Pž-2109/09-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu pojedincu Branki Vučaj, u ovršnom predmetu ovrhovoditelja LUKA TRANZIT OSIJEK d.o.o., Osijek, protiv ovršenika GLAS GRUPA d.o.o., Selci, radi prisilne naplate novčane tražbine u iznosu od 267.840,41 kn, odlučujući o o...

50
Pž 1996/09-3; 21.4.2009 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: LIV Pž-1996/09-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu pojedincu Mariu Vukeliću, u ovršnom predmetu ovrhovoditelja SPORT GRADNJA d.o.o., Ploče, Trg kralja Tomislava 11, protiv ovršenika HIDRIJA d.o.o., Split, Osječka 11, kojeg zastupa punomoćnik Damir Batarelo, odvjetnik u...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a