Poredano po:

Broj dokumenata: 1

1
Pž 1776/08-3; 26.3.2008 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: XLIII Pž-1776/08-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu pojedincu Marini Veljak, u ovršnom predmetu ovrhovoditelja HYPO LUFTFAHRZEUGE LEASING GmbH, Alpen-Adria-Platz 1, A-9020 Klagenfurt, Austrija, zastupanog po punomoćniku Zdravku Kačiću, odvjetniku u Zagrebu, protiv ovr...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a