Poredano po:
Povratak na Zakon o Gradu Zagrebu

Broj dokumenata: 2

1
Us-4284/2006-11; 22.9.2010 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim zaključkom, povodom žalbe J. H. iz Z., poništava se rješenje Grada Z., Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove, klasa: UP/I-942-01/02-01/74, ur.broj: 251-18-02/101-02-4 od 29. srpnja 2002., te se poništavaju točka 2. i 3. izreke rješenja istog prvostupanjskog tijela klasa: UP/I-942-01/0...

2
Us-2719/2009-8; 8.7.2010 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak:             Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijene su žalbe tužitelja izjavljene protiv lokacijske dozvole Grada Zagreba, Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Odjela za prostorno uređenje, Središnjeg odsjeka za p...

Broj odluke: Us-2719/2009-8

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a