Poredano po:

Broj dokumenata: 5

1
Usoz-53/19-14; 28.9.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda dr. sc. Sanje Otočan, predsjednice vijeća, mr. sc. Inge Vezmar Barlek, Dijane Vidović, Senke Orlić-Zaninović i Lidije Vukičević, članica vijeća, te više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, u postupku ocjene z...

2
Usoz-53/19-4; 25.7.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: B. M. iz D. podnio je ovom Sudu obavijest kojom predlaže da Sud na temelju članka 83. stavka 2. Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine«, 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 29/17.; u daljnjem tekstu: ZUS) po službenoj dužnosti pokrene postupak ocjene za...

3
Usž 3872/2016-2; 25.1.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-423-01/14-01/736, urbroj: 513-04/14-2, od 9. prosinca 2014. Tužitelj je protiv osporene presude podnio dvije ...

4
Usž 3563/2016-2; 9.11.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom poništeno je rješenje Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-20/12-01/3102, urbroj: 513-04/13-2, od 29. svibnja 2013. i porezno rješenje Ministarstva financija Republike Hrvatske-Porezne ...

5
Usll-44/13-7; 7.4.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika obustavljen je upravni postupak pokrenut povodom zahtjeva tužitelja protiv društva VIPnet d.o.o. radi korištenja dodijeljenih brojeva.

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a