Poredano po:

Broj dokumenata: 4

1
Us-12945/2011-6; 9.4.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Grada K., Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, klasa: UP/I-361-03/11-05/19, urbroj: 2133/01-04/27-11-10 od 6. listopada 2011., kojim se investitoru K. trgovina na vel...

2
Us-8113/2011-7; 27.3.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Grada S., Upravnog odjela za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odsjeka za prostorno uređenje i graditeljstvo, Pododsjeka za pravne poslove, klasa: UP/I-361-05/10-01/48, urbroj: 2181/01-03-03/18-10-11 od 2. prosinca ...

3
Us-8041/2011-4; 12.2.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja za građenje Grada O., Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, klasa: UP/I-361-03/11-01/13, urbroj: 2158/01-12-02/03-11-4 od 1. travnja 2011., kojim se investitoru P. L. iz T. dozvo...

4
Us-5803/2011-6; 10.10.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja K.-z. ž., Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, D. S., klasa: UP/I-361-03/10-01/155, urbroj: 2140/1-07-02-11-32 od 25. veljače 2011., kojim se ostavlja na snazi rješenje za građenje Upravno...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a