Poredano po:

Broj dokumenata: 10

1
Usž 1228/2020-2; 9.6.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim traži poništenje rješenja tuženika od 31. listopada 2019. i vraćanje predmeta na ponovni postupak. Tim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja tijela prvog stupnja od 27. rujna 2019. kojim je odbijen za...

2
Usž 35/2019-2; 16.5.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika klasa: UPII 140-10/16-03/03209902290, urbroj: 341-99-11/2-16-3598 od 4. svibnja 2016. Tim je rješenjem odbijena žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Područne službe u Z., klasa: 140-10/16-03/03209902290, urbroj: 3 ....

3
Usž 1878/2018-2; 3.5.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika klasa: UP/II 141-06/17-01/OB:03442010418, urbroj: 341-99-05/3-17-3845, broj spisa: 609951 od 13. srpnja 2017. Navedenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osigu ...

4
Usž 2694/2016-2; 10.10.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice, ovdje žaliteljice za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-116-01/15-01/39, urbroj: 524-10-01/14-2 od 16. srpnja 2015., kojim je odbijena žalba žaliteljice protiv rješenja u zapisniku Ministarstva rada i mirovinskog sustava R...

5
Usž-1940/17-3; 23.8.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u Zagrebu odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužiteljice za poništavanjem rješenja tuženika od 19. prosinca 2014. godine, pobliže označen u izreci presude tog suda.

6
Usž-3877/16-2; 19.7.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Poništava se presuda Upravnog suda u Rijeci, poslovni broj: 2 UsI-55/15-28 od 12. listopada 2016.

7
Usž-1811/17-3; 2.6.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak:  

8
Usž-1054/16-2; 25.1.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u Rijeci protiv koje je podnijeta ova žalba odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Povjerenstva za žalbe, Inspektorata rada, klasa: UP/II-116-01/14-01/20, urbroj: 524-10-01-14-04 od 15. travnja 2014. godine i rješen...

9
Usž 619/2016-2; 17.3.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja tuženika klasa: 141-03/13-01, urbroj: 341-99-05/3-13/11108 od 18. ožujka 2014. Navedenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Područne službe u S. klasa: 141-03/13-01, urbroj: 341-18-05/3-13-38822 od ...

10
Usž 522/2016-2; 3.3.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-411-01/14-01/167, urbroj: 513-04/14-2, od 29. rujna 2014. Tužitelj je protiv osporene presud ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a