Poredano po:

Broj dokumenata: 3

1
Rev x 353/2015-2; 9.7.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Kninu presudom poslovni broj P-202/2009 od 20. studenog 2009. odbio je kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi: „1. Dužan je tuženik u roku od 8 dana i pod prijetnjom ovrhe na ime naknade materijalne štete tužiteljima isplatiti iznos od ukupno 2.411,82 kn sa zakonskom zateznom kamat...

2
VSRH Rev x 835/2011-2; 30.10.2013 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u toč. I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim su tražili od tuženika isplatu ukupnog iznosa od 402.666,10 kuna sa zakonskim zateznim kamatama na pojedine iznose ...

3
VSRH Rev 1222/2008-2; 10.4.2009 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom pod toč. I izreke odbijen je tužbeni zahtjev kojim se nalaže tuženiku da isplati HŽ Hrvatske željeznice d.o.o. Z., kao pravnom predniku tužitelja HŽ - putnički prijevoz d.o.o. Z., II-tužitelja HŽ - infrastruktura d.o.o. Z., III-tužitelja HŽ - vuča vlakova d.o.o. Z. i IV-tuži...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a