Poredano po:

Broj dokumenata: 35

1
Revd 2882/2021-2; 15.9.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tužitelj je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv rješenja Županijskog suda u Zadru poslovni broj Gž-1242/2020-2 od 11. siječnja 2021., kojim je potvrđeno rješenje Općinskog suda u Crikvenici, Stalne službe u Krku, poslovni broj P-2427/2019-18 od 21. listopada 2020. 2. Postupajući sukla...

2
Revd 2279/2021-4; 6.7.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tužitelj je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj Pž-5584/2018-5 od 8. listopada 2020., kojom je potvrđena presuda Trgovačkog suda u Zagrebu broj P-2384/2017 od 3. srpnja 2018., kojom je odbijen tužbeni zahtjev tužitelja upravljen n...

3
Revt 544/2017-7; 10.2.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja-protutuženika 1. S. S. M. iz V., ..., OIB ..., 2. L. M. iz Z., ..., OIB ... i 3. A. M. iz Z., ..., OIB ..., u dijelu koji glasi: "1.Nalaže se registarskom sudu Trgovačkog suda u Zadru, Stalna služba Šibenik, da u sudsko...

4
VSRH Gr1 544/2016-3; 20.3.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem poslovni broj Ovr-5553/15 od 2. studenoga 2015. Općinski građanski sud u Zagrebu oglasio se stvarno nenadležnim za postupanje u tom predmetu i nakon pravomoćnosti rješenja predmet ustupio Trgovačkom sudu u Zagrebu navodeći da je ovršenik brisan iz Sudskog registra, pozivajući se pritom na ...

Broj odluke: Gr1 544/2016-3

5
VSRH Revt 178/2016-2; 22.2.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem suda prvoga stupnja odbijen je prijedlog predlagatelja za ukidanje klauzule pravomoćnosti rješenja broj Tt-10/2974 od 3. travnja 2012. Drugostupanjskim rješenjem odbačena je žalba predlagatelja kao nepravovremena. Protiv rješenja suda drugoga stupnja predlagatelj je podnio reviziju na te...

Broj odluke: Revt 178/2016-2

6
VSRH Revt 265/2016-2; 21.2.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem u sudski registar toga suda određen je upis člana društva, člana uprave-direktora, povećanje temeljnog kapitala i promjena odredaba Društvenog ugovora u društvu s ograničenom odgovornošću subjekta upisa. Drugostupanjskim rješenjem odbačena je kao nedopuštena žalba društva ...

Broj odluke: Revt 265/2016-2

7
VSRH Gr1 16/2016-2; 21.12.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Puli-Pola, Stalna služba u Bujama-Buie, rješenjem poslovni broj Ovr-5249/15-10 (ranije Ovr-1434/15 i Ovr-812/13) od 28. listopada 2015. oglasio se stvarno nenadležnim za postupanje u tom predmetu i nakon pravomoćnosti spis ustupio Trgovačkom sudu u Rijeci, navodeći da je ovršenik bris...

Broj odluke: Gr1 16/2016-2

8
VSRH Revt 234/2015-3; 6.7.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem suda prvoga stupnja u sudski registar je upisano povećanje temeljnog kapitala, upis člana društva i promjena odredaba Društvenog ugovora u društvu s ograničenom odgovornošću L. d.o.o., OIB: ..., Z., ... . Drugostupanjskim rješenjem odbačena je žalba H. A. R. A. iz Austrije kao nedopuštena...

Broj odluke: Revt 234/2015-3

9
VSRH Revt 457/2015-2; 28.6.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskim rješenjem odbijena je žalba predlagatelja i potvrđeno prvostupanjsko rješenje kojim je odbijen kao neosnovan zahtjev predlagatelja upisa za upis u sudski registar (glavnu knjigu) u e-obliku. Protiv drugostupanjskog rješenja predlagatelj je podnio reviziju. Revizija nije dopuštena....

Broj odluke: Revt 457/2015-2

10
VSRH Gr1 498/2015-2; 5.4.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Bujama-Buie (sada Općinski sud u Puli, Stalna služba u Bujama-Buie), rješenjem poslovni broj Ovr-6966/15 (ranije Ovr-986/12) od 30. listopada 2015. oglasio se stvarno nenadležnim za postupanje u predmetu poslovni broj Ovr-6966/15 te riješio da će se nakon pravomoćnosti spis ustupiti T...

Broj odluke: Gr1 498/2015-2

11
VSRH Revt 123/2009-2; 20.5.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba prvo i drugotužitelja kao neosnovana i potvrđena je prvostupanjska presuda kojom je suđeno: „I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „1. Utvrđuje se da je ništav Društveni ugovor o osnivanju društva F. & G. d.o.o. zaključen 6.06.1996. god. te s...

Broj odluke: Revt 123/2009-2

12
VSRH Revt 171/2014-4; 26.11.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Zadru poslovni broj Tt-13/2448-4 od 19. veljače 2014., u sudski registar upisano je brisanje upisa provedenog pod poslovnim brojem Tt-00/318 od 15. ožujka 2000. i 26. lipnja 2002. u društvu A. c., društvo s ograničenom odgovornošću za iznajmljivanje jahti sa sjedištem u S...

Broj odluke: Revt 171/2014-4

13
VSRH Revt 98/2013-2; 24.9.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja odbačena je prijava za upis promjene tvrtke, predmeta poslovanja, članova uprave i izmjene odredbi Izjave u sudski registar. Rješenjem suda drugog stupnja pod I. odbije ...

14
VSRH Revt 52/2013-2; 27.8.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odbijena je prijava predlagatelja za upis u sudski registar (upis preoblikovanja dioničkog društva u društvo s ograničenom odgovornošću). Drugostupanjskim rješenjem odbije ...

15
VSRH Revt 32/2014-2; 29.4.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: "I. Odbija se prijedlog subjekta upisa S. društvo s ograničenom odgovornošću za obrazovanje odraslih, ostalo obrazovanje i vozačka škola, MBS … iz I., za ukid ...

16
VSRH Revt 208/2013-2; 16.4.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskim rješenjem riješeno je: "I. Odbacuje se žalba subjekta upisa i I. M. kao zakonskog zastupnika subjekta upisa i kao osobe koja ima pravni interes, protiv rješenja Trgovačkog suda u S ...

17
VSRH Revt 68/2010-2; 5.11.2013 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem upisana je u sudski registar promjena članova nadzornog odbora i promjena članova uprave za trgovačko društvo V.-O. d. o. o. za vodoopskrbu i odvodnju iz O.. Drugostupanj ...

18
VSRH Rev 1214/2008-2; 12.3.2013 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tužitelja i potvrđena prvostupanjska presuda kojom je: - odbijen tužbeni zahtjev na obvezivanje tuženika isplatiti tužitelju 617.000,00 kn s pripadajućim ...

19
VSRH Revt 309/2012-2; 22.1.2013 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: U ovome predmetu revident je podnio reviziju na temelju odredbe čl. 382. st. 2. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/ ...

20
VSRH Revt 151/2011-2; 14.11.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom pod toč. I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim su tražili utvrđenje ništavim te brisanje iz sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu u odnosu na tuženika upis ...

21
VSRH Revt 186/2012-2; 29.8.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja obustavljen je postupak upisa u sudski registar po prijedlogu društva „A. C. I. C.“ d.d. Rješenjem suda drugog stupnja odbijena je žalba sudionika u postupku i potvrđen ...

22
VSRH Revt 108/2009-2; 9.12.2009 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom  Trgovačkog suda u Zagrebu od posl. br. P-5120/04 od 24. ožujka 2005. odbijen je zahtjev tužitelja V.1 d.o.o. u stečaju iz K., Republika Slovenija, da mu tuženici D. P. iz Z.,  i L. d.o.o. iz Z., solidarno isplate iznos 345.057,60 EUR s kamatama po stopi koju HNB plaća na štedne u...

23
VSRH Revt 113/2007-2; 30.9.2009 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Trgovački sud Republike Hrvatske je rješenjem poslovni broj Pž-6904/05 od 8. studenog 2006. potvrdio presudu Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-3909/03 od 29. rujna 2005. kojom je utvrđen ništavim upis statusne promjene pripajanja I. b. d.d. P. D. b. d.d. Z., kojim je naloženo Registarskom su...

24
VSRH Rev 621/2008-2; 3.9.2009 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tužitelja kao neosnovana i potvrđena prvostupanjska presuda kojom je odbijen tužbeni zahtjev na isplatu iznosa od 100.000,00 kuna sa zateznim kamatama i parničnim troškom, a tužitelju je naloženo da tuženici naknadi parnični trošak u iznosu od 5.200,00 kun...

25
VSRH Rev x 226/2009-2; 21.7.2009 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za isplatu 292.000,00 kn sa zateznim kamatama od podnošenja tužbe do isplate, kao i zahtjev tužitelja za naknadu parničnih troškova, te je tužitelj dužan tuženici naknaditi parnične troškove u iznosu od 9.733,00 kn. Drugostupanjskom presudom odb ....

26
VSRH Rev 609/2007-2; 4.2.2009 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev da se naloži tuženici predati tužitelju u isključivi posjed pokretnine pobliže označene u st. 1. izreke uz naknadu troška postupka. Odbijen je i eventualno postavljeni zahtjev da se naloži tuženici isplatiti tužitelju iznos od 770.000,00 kn sa zate...

27
VSRH Uzz 16/2007-3; 15.10.2008 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda Republike Hrvatske broj Us-6076/07 od 11. srpnja 2007. prihvaćena je tužba tužitelja i poništeno rješenje ministrice pravosuđa Republike Hrvatske, Klasa: 700-01/07-01/471, Ur.broj: 514-01-07-2 od 18. svibnja 2007. Tim rješenjem je odbijena žalba tužitelja izjavljena protiv rje...

28
VSRH Revr 64/2008-2; 29.4.2008 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prijedlog tužitelja za nastavkom postupka, te je postupak u ovom predmetu obustavljen. Drugostupanjskim rješenjem odbijena je žalba tužitelja kao neosnovana i potvrđeno prvostupanjsko rješenje. Protiv tog rješenja reviziju je izjavio tužitelj zbog bitnih po ......

29
VSRH Revr 65/2008-2; 23.4.2008 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prijedlog tužitelja za nastavak postupka, te se postupak u ovom predmetu obustavlja. Drugostupanjskim rješenjem odbijena je tužiteljeva žalba i potvrđeno prvostupanjsko rješenje. Protiv pravomoćnog drugostupanjskog rješenja pravovremenu, dopuštenu i potpunu ......

30
VSRH Rev 579/2007-2; 20.6.2007 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom pod toč. I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev na utvrđenje da je ništav ugovor o kompenzaciji dugovanja sa prijenosom vlasništva nekretnina zaključen 19. svibnja 1998. između društva Q. d.o.o. B. i društva P. d.d. P., B. d.d. P. i M. d.d. P.. Pod toč. II. odbijen je zahtjev ...

31
VSRH Revt 25/2004-2; 9.3.2006 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda pod toč. I. izreke naloženo je tuženiku da plati tužitelju 3.625.216,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom po stopi prema Uredbi o visini stope zatezne kamate, koja teče od 18. prosinca 1998. do isplate i parnični trošak u iznosu od 365.674,80 kn. Odbijen je tužbeni zahtj...

32
VSRH Revt 97/2005-2; 28.9.2005 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odbačen je predlagateljev prijedlog za upis u sudski registar. Drugostupanjskim rješenjem odbijena je predlagateljeva žalba i potvrđeno prvostupanjsko rješenje. Protiv pravomoćnog drugostupanjskog rješenja pravovremenu i potpunu reviziju izjavio je predlagatelj zbog ......

33
VSRH Revt 42/2005-2; 31.3.2005 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja utvrđeno je da se tužba smatra povučenom jer tužitelj pozvan rješenjem suda da dostavi točno sjedište tuženika, jer se dostava poziva tuženika na adresu u Z., vratilo uz naznaku "nepoznat", nije postupio u datom roku po nalogu suda. Odlučujući o žalbi tužitelja drugos ....

34
VSRH Gr 828/2000; 7.3.2001 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Zagrebu, rješenjem od 22. svibnja 2000. godine, proglasio se stvarno nenadležnim za suđenje u uvodno označenom pravnom predmetu, te nakon pravomoćnosti tog rješenja predmet dostavio Trgovačkom sudu u Zagrebu. Trgovački sud u Zagrebu uz dopis od 7. studenog 2000. godine dostavio je ....

35
VSRH Gzz 37/1998; 6.9.2000 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Karlovcu br. Tt-96/294 od 23. lipnja 1997. godine upisano je brisanje društva s ograničenom odgovornošću – „S.“ d.o.o. za proizvodnju … jer je upis istog obavljen bez izvoda iz zemljišnih knjiga, suglasnosti Ministarstva trgovine te revizijske procjene vrijednosti uloženi...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a