Poredano po:

Broj dokumenata: 15

1
Rev x 230/2015-2; 26.10.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice Republike Hrvatske kojim tužiteljica traži iseljenje tuženih iz stana u V. G., te predaju tog stana slobodnog od osoba i stvari tužitelju, kao što je odbijen i zahtjev za naknadu troškova postupka (stavak I. izreke), a prihvaćen j...

2
Rev 1633/2017-2; 25.5.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Drugostupanjskom presudom prihvaćena je žalba tužiteljice i preinačena prvostupanjska presuda tako da je tuženica obvezana tužiteljici isplatiti 47.505,24 kn sa pripadajućim i u izreci presude određenim zateznim kamatama računatim počev od 25. svibnja 2011. do isplate - kao i naknaditi joj parnič...

3
Rev 146/2016-2; 22.5.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda drugog stupnja odbijena je žalba tužitelja kao neosnovana i potvrđena je presuda suda prvog stupnja kojom je suđeno: "O d b i j a   se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "I/ Nalaže se tuženiku HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE, Područna služba u Z. iz Z., ..., OIB: ..., da i...

4
VSRH Rev 2521/2013-2; 30.5.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom je tuženiku naloženo isplatiti tužitelju iznos 23.794,70 kn s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom tekućom na navedeni iznos po stopi od 14% godišnje odnosno u slučaju promjene po stopi određenoj uvećanjem eskontne stope HNB koja je vrijedila zadnjeg dana koje je prethodi...

Broj odluke: Rev 2521/2013-2

5
VSRH Rev 2022/2012-2; 5.4.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja tuženici je naloženo tužiteljici na ime nepripadno primljenih svota obiteljske invalidnine za razdoblje od 1. lipnja 2007. do 31. svibnja 2010. isplatiti iznos od 68.848,20 kuna sa zateznom kamatom tekućom od 5. travnja 2011. po stopi od 14% godišnje, a u slučaju promjene...

Broj odluke: Rev 2022/2012-2

6
VSRH Rev 2323/2011-3; 8.11.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja u točki I. izreke djelomično je prihvaćen tužbeni zahtjev i naloženo tuženiku da tužitelju isplati iznos od 151.466,40 kn za razdoblje od 28. lipnja 2003. do 30. lipnja 2009. s pripadajućim zateznim kamatama kao u tom dijelu izreke. Točkom II. izreke odbijen je tužbeni za...

Broj odluke: Rev 2323/2011-3

7
VSRH Rev 1991/2011-2; 12.1.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Županijski sud u Osijeku presudom poslovni broj Gž-1222/2011-2 od 19. svibnja 2011. odbio je kao neosnovanu žalbu i potvrdio prvostupanjsku presudu kojom je odbijen tužbeni zahtjev za isplatu mirovina u ukupnom iznosu 133.370,48 kuna sa zakonskim zateznim kamatama tekućim na iznose i za razdoblja na...

Broj odluke: Rev 1991/2011-2

8
VSRH Rev 2750/2011-2; 2.12.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom kojom je prihvaćen tužbeni zahtjev  naloženo je tuženici iseliti iz stana u Š. na adresi …, pobliže opisanog u izreci, te ga slobodnog od osoba i stvari predati na raspolaganje tužiteljici uz naknadu troškova postupka u iznosu 10.625,00 kn. Drugostupanjskom presudom odbijen...

Broj odluke: Rev 2750/2011-2

9
VSRH Uzz 11/2012-5; 8.1.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske prihvaćena je tužba tužitelja D. Z. iz Z., te je poništeno rješenje Ministarstva … Republike Hrvatske, S. komisije, broja kao u uvodu ove presude. ...

10
VSRH Uzz 23/2008-5; 30.12.2008 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda Republike Hrvatske posl. broj Us-11098/05 od 20. veljače 2008. uvažena je tužba tužitelja E. P. i poništeno je rješenje Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, klasa: 562-02/96-01/7326, ur. broj 512-21-05-96-2 od 23. srpnja 1996. Navedenim rješenj ....

11
VSRH Uzz 6/2007-5; 29.10.2008 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj Us-8517/2004-10 od 4. siječnja 2007. uvažena je tužba tužitelja T. C. i poništeno je rješenje Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, klasa: …ur. broj: … od ... Citiranim rješenjem proglašeno je ništavim rješenje ....

12
VSRH Uzz 10/2007-5; 17.9.2008 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj Us-10790/05-5 od 4. siječnja 2007. uvažena je tužba tužitelja Z. T. i poništeno je rješenje Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, klasa: UP/II-562-02/05-0001/14, ur.broj: 519-04/2-1-05-2 od 24. listopada 2005. Ti ....

13
VSRH Rev 500/2006-2; 31.10.2006 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Navedenom prvostupanjskom presudom koja je u odluci o glavnoj stvari potvrđena presudom suda drugog stupnja, a preinačena u odluci o troškovima postupka, odbijen je tužitelj s tužbenim zahtjevom za naknadu štete u iznosu od 1,332.120,00 kn, slijedom čega je obvezan naknaditi tuženiku troškove parnič...

14
VSRH Uzz 9/2006-2; 28.9.2006 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda Republike Hrvatske broj Us-4009/2001-6 od 6. listopada 2005. godine odbijena je tužba tužitelja podnijeta protiv rješenja Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, Stambene komisije, Klasa: UP/I-371-05/98-04/02461, Ur.br: 519-06-02-01-16 od 22. ožujka 2001. godine...

15
VSRH Revr 476/2006-2; 27.9.2006 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom obvezana je tuženica isplatiti tužitelju iznos od 1.050.000,00 kn (toč. I. izreke) na ime nematerijalne štete, iznos od 125.004,40 kn (toč. II. izreke) s osnova izgubljene zarade uz naknadu parničnog troška od 77.679,94 kn (toč. III. izreke), dok je s preostalim dijelom tužb...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a