Poredano po:

Broj dokumenata: 13

1
Rev 146/2016-2; 22.5.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda drugog stupnja odbijena je žalba tužitelja kao neosnovana i potvrđena je presuda suda prvog stupnja kojom je suđeno: "O d b i j a   se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "I/ Nalaže se tuženiku HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE, Područna služba u Z. iz Z., ..., OIB: ..., da i...

2
VSRH Rev 2521/2013-2; 30.5.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom je tuženiku naloženo isplatiti tužitelju iznos 23.794,70 kn s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom tekućom na navedeni iznos po stopi od 14% godišnje odnosno u slučaju promjene po stopi određenoj uvećanjem eskontne stope HNB koja je vrijedila zadnjeg dana koje je prethodi...

Broj odluke: Rev 2521/2013-2

3
VSRH Rev 2022/2012-2; 5.4.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja tuženici je naloženo tužiteljici na ime nepripadno primljenih svota obiteljske invalidnine za razdoblje od 1. lipnja 2007. do 31. svibnja 2010. isplatiti iznos od 68.848,20 kuna sa zateznom kamatom tekućom od 5. travnja 2011. po stopi od 14% godišnje, a u slučaju promjene...

Broj odluke: Rev 2022/2012-2

4
VSRH Rev 2323/2011-3; 8.11.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja u točki I. izreke djelomično je prihvaćen tužbeni zahtjev i naloženo tuženiku da tužitelju isplati iznos od 151.466,40 kn za razdoblje od 28. lipnja 2003. do 30. lipnja 2009. s pripadajućim zateznim kamatama kao u tom dijelu izreke. Točkom II. izreke odbijen je tužbeni za...

Broj odluke: Rev 2323/2011-3

5
VSRH Rev 1991/2011-2; 12.1.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Županijski sud u Osijeku presudom poslovni broj Gž-1222/2011-2 od 19. svibnja 2011. odbio je kao neosnovanu žalbu i potvrdio prvostupanjsku presudu kojom je odbijen tužbeni zahtjev za isplatu mirovina u ukupnom iznosu 133.370,48 kuna sa zakonskim zateznim kamatama tekućim na iznose i za razdoblja na...

Broj odluke: Rev 1991/2011-2

6
VSRH Rev 2750/2011-2; 2.12.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom kojom je prihvaćen tužbeni zahtjev  naloženo je tuženici iseliti iz stana u Š. na adresi …, pobliže opisanog u izreci, te ga slobodnog od osoba i stvari predati na raspolaganje tužiteljici uz naknadu troškova postupka u iznosu 10.625,00 kn. Drugostupanjskom presudom odbijen...

Broj odluke: Rev 2750/2011-2

7
VSRH Uzz 11/2012-5; 8.1.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske prihvaćena je tužba tužitelja D. Z. iz Z., te je poništeno rješenje Ministarstva … Republike Hrvatske, S. komisije, broja kao u uvodu ove presude. ...

8
VSRH Uzz 23/2008-5; 30.12.2008 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Broj: Uzz 23/08-5 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E P R E S U D A Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca mr. sc. Jasne Brežanski, kao predsjednice ...

9
VSRH Uzz 6/2007-5; 29.10.2008 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Broj: Uzz 6/07-5 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E P R E S U D A Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Katarine Buljan, kao predsjednice vijeća, ...

10
VSRH Uzz 10/2007-5; 17.9.2008 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Broj: Uzz 10/07-5 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E P R E S U D A Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca mr. sc. Jasne Brežanski, kao predsjednice ...

11
VSRH Rev 500/2006-2; 31.10.2006 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: REPUBLIKA HRVATSKA VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Z A G R E B Broj: Rev 500/06-2 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E P R E S U D A Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Petra Milasa, kao predsjednika vijeća, te Ivana Mikšića, Marijana Ramušćak ...

12
VSRH Uzz 9/2006-2; 28.9.2006 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: REPUBLIKA HRVATSKA VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Z A G R E B Broj: Uzz 9/06-2 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E P R E S U D A Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Damira Mratovića, kao predsjednika vijeća, te Ljubice Munić, mr. sc. Olge ...

13
VSRH Revr 476/2006-2; 27.9.2006 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: REPUBLIKA HRVATSKA VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Z A G R E B Broj: Revr 476/06-2 R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Petra Milasa, kao predsjednika vijeća, te Ivana Mikšića, Marijana Ramušćaka, Vlatke Potočnjak-Radej i Ivice Crnića ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a