Poredano po:

Broj dokumenata: 8

1
Gž R 32/2021-3; 5.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Citiranom presudom u točki I. izreke utvrđeno je da usmeni otkaz ugovora o radu koji je tuženik dao tužiteljici 8. srpnja 2019. nije dopušten slijedom čega da joj je radni odnos kod tuženika prestao istekom ugovora o radu na određeno vrijeme sa danom 30. rujna 2019. pa je tuženik dužan do tog dana t...

2
Gž R 440/2018-2; 21.4.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja tuženik je obvezan isplatiti tužiteljici novčani iznos od 59.483,16 kn, i to na ime razlike plaće novčane iznose pobliže navedene točkom I./1) izreke, na ime otpremnine iznos od 26.481,58 kn (točka I./2), na ime jubilarne nagrade iznos od 2.000,00 kn (točka I./3), na ime ...

3
Gž 156/2017-2; 16.10.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovce: "I/ Platni nalog iz Rješenja o ovrsi Javnog bilježnika K. M. iz V., br.: Ovrv-302/14., od 10. 07. 2014.g., održava se u cijelosti na snazi, te se nalaže tuženiku M. T. iz V.,OIB:…, da tužitelju I. -L. d.o.o. iz Z., OIB:…, namiri tražbinu u iznosu od ....

4
Gž R 363/2019-2; 24.6.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom obvezana je tuženica isplatiti tužitelju na ime neisplaćenih dodataka na plaću ukupan iznos od 69.160,83 kn s pripadajućim zateznim kamatama na pojedine mjesečne iznose isplatom na žiro račun punomoćnika tužitelja, kao i naknaditi mu troškove postupka u iznosu od 14.300,62 k...

5
Gž R 1047/2017-2; 20.12.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da tužitelju isplati iznos od 3.240,00 kuna na ime terenskog dodatka sa zateznim kamatama koje teku na točno određene iznose od dospijeća do isplate, a kako je to sve specificirano u izreci presude (točka I. izreke). Odlukom o troškovima postupka nalo ....

6
Gž 1520/2018-2; 25.9.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom djelomično je prihvaćen tužbeni zahtjev te je obvezan tuženik isplatiti tužitelju iznos od 33.433,52 kune s kamatom od 2. studenog 2017., dok je za više zatraženo zahtjev odbijen kao neosnovan. Odlukom o troškovima postupka obvezan je tuženik nadoknaditi tužitelju parnični ...

7
Gž R-77/16-2; 2.2.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak:  

8
Gž-5984/14-2; 1.12.2015 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem o ovrsi određena je ovrha na novčanim sredstvima ovršenika po svim računima i oročenim novčanim sredstvima u svim bankama na temelju ovršne isprave - presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj Pr-4677/08-8 od 19. lipnja 2009.g. radi namirenja novčane tražbine ovrhovoditelja...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a