Poredano po:

Broj dokumenata: 7

1
Gž R 77/2022-2; 3.2.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom je suđeno: "I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "I. Utvrđuje se da je nedopuštena i nezakonita Odluka o izvanrednom otkazu KLASA: 112-05/21-01/10 URBROJ: 2145-1-01-21-1 tuženika od 10. lipnja 2021. godine. II. Nalaže se tuženiku da tužitelja vrati .....

2
Gž R 201/2019-2; 10.7.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Citiranom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužiteljice na utvrđenje da otkaz ugovora o radu tužiteljici nije dopušten te da se poništava odluka tužene o otkazu ugovora o radu zbog nezadovoljavanja na probnom radu Klasa: 602-03/18-07/46, Ur. broj: 2137-49-05-18-01 od 13. rujna 2018. ...

3
Gž 1711/2017-4; 22.11.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud je donio rješenje kojim je odbijen kao neosnovan prigovor tuženika protiv rješenja o pristojbi poslovni broj P-1138/2016-15 od 25. travnja 2017. godine kojim je tuženiku naloženo plaćanje sudske pristojbe na žalbu protiv presude. Protiv rješenja žali se tuženik zbog pogrešne prim ...

4
Gž R 22/2016-2; 15.11.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski je sud nakon provedenog dokaznog postupka u točki I. izreke odbio kao neosnovan tužbeni zahtjev slijedećeg sadržaja: "1. Utvrđuje se da je ugovor o radu između tužitelja G. M. iz S. i tuženika G. kolegija K. J. s pravom javnosti, S., od 1. rujna 2013.  za obavljanje poslova radnog mj...

5
Gž 1564/2016-2; 31.8.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „Nalaže se tuženicima: RH, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta iz A2 , OIB B3 i P2 “ iz A3 , OIB B4 da na ...

6
Gžr-1145/14-2; 11.11.2014 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja na utvrđenje da je nezakonita i nedopuštena odluka Školskog odbora tuženika, Klasa: 003-06/12-01/02, Ur. broj: 251-132-12-6 od 9.2.2012. godine nazvana "obavijest o prestanku ugovora o radu" od 17.2.2004. godine i aneksa ugovora o radu od 15.2....

7
Gž.407/14; 7.5.2014 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Metkoviću posl.br.P.538/13 od 6. veljače 2014. suđeno je:

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a