Poredano po:
Povratak na Zakon o vodama (2010)

Broj dokumenata: 8

1
Gž 1090/2020-2; 10.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je zahtjev tužitelja za utvrđenje da je tužiteljica vlasnica djela čest. zemlje 4950/3, pobliže naznačeno kao u točki I pa je tuženik dužan ukloniti izgrađeni betonski zid, kao i sav otpadni materijal, kao i odbijen je i protutužbeni zahtjev na utvrđenje da je tuženi...

2
Gž 1813/2018-5; 27.2.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da tužitelju na ime naknade štete isplati iznos od 146.440,40 kn zajedno s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama tekućim od 1. siječnja 2011. do isplate u roku od 15 dana, dok je s ostatkom tužbenog zahtjeva tužitelj odbijen. Ujedno je naloženo tužite...

3
Gž Ovr 83/2020-2; 24.2.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „1. U cijelosti se odbija prijedlog predlagateljice osiguranja M. Č. iz A1 , OIB: B1 za određivanjem privremene mjere osiguranja koja glasi: "I. Radi osiguranja nenovčane tražbine predlagateljice osigura ...

4
Gž 1259/2018-2; 26.4.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: „I. Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju u ovrsi izdanog od strane javnog bilježnika A. H. iz Zagreba, posl. br. Ovrv-2798/16 od dana 11. ožujka 2016. god., u dijelu u kojem je tuženiku naloženo da tužitelju u roku 8 dana ...

5
Gž 785/2018-2; 14.12.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u cijelosti je odbijen tužbeni zahtjev tužiteljica da su im tuženici solidarno dužni platiti na ime naknade štete iznos od 30.000,00 kn sa zateznom kamatom od 9. kolovoza 2012. godine pa do isplate. Istom presudom naloženo je tužiteljicama da 1. tuženiku Vodoprivredi-Nova Gr...

6
Gž 788/2018; 17.10.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom doslovno je suđeno: " I. Platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave Javnog bilježnika M. J. iz Z., pod posl. br.: Ovrv-03898/2013 od 27. svibnja 2013., djelomično se održava na snazi u dijelu kojim se tuženiku D. J. iz Z., OIB: …, nalaže da ....

7
Gž Zk 55/2016-2; 7.11.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem pod toč. I. izreke odbijen je prigovor protustranke i potvrđeno rješenje Općinskog suda u Rijeci, Stalne Službe u Crikvenici broj Z-2854/12 od 6. rujna 2012. Toč. II. izreke određena je zabilježba odbijenog prigovora protustranke. Toč. III. izreke određeno je brisanje zabilježbe ...

8
Gž 3650/2017-2; 18.7.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Izreka prvostupanjskog rješenja glasi: „Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi; „I - Tuženik K. d.o.o. B. na M., smetao je tužitelja V.B., T., u posljednjem mirnom posjedu vodomjera oznake 9902092 (055352), a koji se nalazi na nekretnini oznake čest. zem. nove izmjere ... k.o. T. (koja odgovara dije ....

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a