Poredano po:

Broj dokumenata: 6

1
Gž 66/2021-2; 8.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom presuđeno je: "I.Djelomično se održava na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi kojeg je 20. prosinca 2018. donio javni bilježnik V. V. u A5 , poslovni broj Ovrv-2781/2018, u dijelu kojim je naloženo tuženiku Z. L. platiti tuž ...

2
Gž 2822/2020-2; 22.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prigovor nasljednika S. L. od 28. ožujka 2019., izjavljen protiv rješenja javnog bilježnika T. P. iz Novske broj O- 1026/2015 (UPP/OS-127/2014) od 18. listopada 2018., koje je ispravljeno rješenjem broj O- 1026/2015 UPP-OS-127/2014 od 18. ožujka 201 ...

3
Gž 866/2018-4; 4.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom suđeno je: "1/ Utvrđuje se ništetnim Ugovor o kreditu od 25. 03. 2011. sklopljen između I. P. , OIB: B1 , rođenog 07. 02. 1959., A3 , Hrvatska, i S. P. , OIB: B2 , rođene 20. 09. 1961., A3 , Hrvatska, kao ko ...

4
Gž-872/16-2; 28.9.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Nepobijanom toč.I/izreke prvostupanjskog rješenja tužba tužitelja utvrđena je povučenom, a toč.II/izreke odbijen je tužiteljev zahtjev radi naknade troška postupka.

5
Gž-921/2016-2; 29.8.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem riješeno je:

6
Gž-503/16-2; 18.7.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je:

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a