Poredano po:

Broj dokumenata: 6

1
Gž 936/2018-2; 7.7.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u točki I. izreke odbijen je zahtjev tužitelja za isplatu iznosa od 200.699,84 kn i iznosa od 485.370,46 kn sa pripadajućim zateznim kamatama tekućim od 1. kolovoza 2011. do isplate, kao i zahtjev za naknadu troškova parničnog postupka kao neosnovan. Točkom II. izreke tužite...

2
Gž 483/2019-5; 30.4.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod toč. I. izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika M. K. u Bjelovaru broj Ovrv-394/2014 od 17. ožujka 2014. u dijelu kojim je naloženo tuženiku isplatiti tužitelju 4.733,87 kn sa zateznom kamatom na pojedinačne iznose navedene u ...

3
Gž 1653/2019-2; 5.11.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom pod toč.1. izreke održan je djelomično na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika A.K.-M. broj Ovrv-663/17 od 13. srpnja 2017. u dijelu kojem je tuženiku naloženo da tužitelju namiri tražbinu u iznosu od 1.068 ...

4
Gž 78/2019-2; 9.10.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: " I. Održava se na snazi platni nalog sadržan u Rješenju o ovrsi Javnog bilježnika M. B. iz Slavonskog Broda, poslovni broj: Ovrv-2068/17 od 27.lipnja 2017.kojim se nalaže tuženiku I. Č. iz A2 , da tužite ...

5
Gž 2269/2017-2; 14.11.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč.I izreke naloženo je tuženiku da tužitelju s osnova imovinske štete na njegovom vozilu isplati iznos od 9.179,07 kn sa zateznom kamatom tekućom od 17. listopada 2017. kao dana donošenja pobijane presude do isplate. Toč.II izreke tužitelj je odbijen sa preostalim dijelom tuž ...

6
Gž-2861/15-2; 15.9.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom, u toč. 1. izreke, određeno je da su tuženici dužni trpjeti uvođenje plinske instalacije u dio nekretnine kčbr. 853/4, upisane u z.k.ul. 3991 k.o. B., kuća u B., J. br. 12, sada Š. br. 12, u dio u suvlasništvu tužiteljica u ½ dijela, što u naravi predstavlja posebnu etažu u prizem...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a