Poredano po:
Povratak na Zakon o vodama (2009)

Broj dokumenata: 13

1
Utvrđivanje vodnog dobra; 4.12.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3371/2018-3

2
Potvrđivanje parcelacijskog elaborata; 8.6.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2605/2016-2

3
Utvrđivanje javnog dobra; 4.5.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2206/2016-2

4
Utvrđivanje javnog vodnog dobra; 9.2.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3903/2016-2

5
Utvrđivanje javnog vodnog dobra; 13.10.2016 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1773/2016-2

6
Utvrđivanje javnog vodnog dobra; 31.3.2016 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 423/2016-2

7
Utvrđivanje javnog vodnog dobra; 8.1.2016 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž-2361/15-2

8
Aktivna legitimacija za podnošenje tužbe; 17.12.2015 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž-2291/15-2 

9
Naknada za priključenje; 16.9.2015 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-11601/2011-4

10
Javno vodno dobro; 17.7.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-10544/2011-10

11
Prigovori na katastarsku izmjeru; 15.1.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-6237/2011-8

12
Nadzor zakonitosti odluke; 15.1.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-3553/2011-5

13
Vodno dobro; 18.12.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-8731/2011-8

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a