Poredano po:

Broj dokumenata: 12

1
Pozivanje na osnove diskriminacije; 9.3.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 343/2021-2

2
Nadležnost u postupcima suzbijanja diskriminacije; 18.1.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 2829/2020-2

3
Diskriminacija; 16.4.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 113/2019-3

4
Diskriminacija; 9.1.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 440/2019-2

5
Diskriminacija po osnovi zdravstvenog stanja; 16.5.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 647/2019-2

6
Diskriminacija tužitelja po osnovi zdravstvenog stanja; 31.8.2017 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1564/2016-2

7
Zabilježba; 22.3.2016 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Zk-78/16-2

8
Ovlaštenje za podizanje tužbe radi zaštite od diskriminacije; 26.11.2013 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: 1164/13-2

9
Zaštita radnika - zaštita dostojanstva radnika; 7.11.2013 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž-2772/13-2

10
Diskriminacija na osnovi dobi; 10.9.2013 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gžr-1263/13

11
Zabrana diskriminacije; 9.10.2012 · Sentence županijskih sudova u RH

Područje: Zabrana diskriminacije

Broj odluke: Gž.5670/11-2

12
Umješač; 26.5.2011 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž.2923/11-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a