Poredano po:

Broj dokumenata: 1528

1
Pž 2434/2019-0; 19.8.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom odlukom mlt. počinitelj D. M., proglašen je krivim i kažnjen primjenom instituta ublažavanja novčanom kaznom u ukupnom iznosu od 3.300,00 (tritisućetristo) kuna, zbog prekršaja iz članka 32. stavak 4. u svezi s člankom 32. stavak 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, č...

2
Jž 664/2020-0; 8.7.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Đakovu od 26. veljače 2020., broj: 10. Pp J-367/2019-67, proglašen je krivim okr. B. P. da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaj iz čl. 20. st. 4. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, za koji mu je, uz primje...

3
Jž 896/2017-0; 8.7.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom maloljetniku D.M. je zbog prekršaja iz članka 39. stavka 1. točke 2. Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, činjenično opisanog u izreci pobijanog rješenja, na temelju članka 68. stavka 1. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj: 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, ...

4
Jž 1053/2020-0; 1.7.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Osijeku, Stalne službe u Belom Manastiru od 23. travnja 2020., broj: 85. Pp J-337/2020-8, okr. H. S. je proglašen krivim da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaj iz čl. 22. st. 2. Zakona o zaštiti od nasilja u o...

5
Jž 1936/2017-0; 1.7.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljeni N. K. proglašen je krivim zbog prekršaja iz čl. 34. st. 1. i t. 1. Zakona o javnom okupljanju činjenično opisanog u izreci pobijane presude te je okrivljeniku, temeljem istog propisa, uz primjenu odredbe o ublažavanju kazne, izrečena novčana kazna u iznosu od 2.000,00 k...

6
Jž 859/2020-0; 25.6.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom okrivljeni B. S. je proglašen krivim da je na način činjenično opisan u izreci pobijane presude počinio prekršaj iz članka 54. stavka 3. u vezi stavka 1. točke 1. Zakona o suzbijanju zlouporabe droge, te mu je na temelju odredbe  članka 37. stavka 3. točke 1. Prekr...

7
Jž 1917/2017-0; 24.6.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Prekršajnog suda u Virovitici od 2. lipnja 2017., broj: 11.J-291/17, okr. S. J. je proglašen krivim da je, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz čl. 11. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, za koji mu je izrečena kazna zatvora u trajan...

8
Jž 1776/2017-0; 17.6.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Prekršajnog suda u Delnicama od 15. svibnja 2017., broj: 23. Pp J-643/17, proglašen je krivim okr. F. B. da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaj iz čl. 92. st. 1. toč. 3. Zakona o oružju, za koji je, uz primjenu odredbe čl. 38....

9
Jž 1009/2020-0; 17.6.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljena G. J. je na temelju članka 182. točke 1. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj: 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18) oslobođena od optužbe zbog prekršaja iz članka 22. stavka 1. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, činjenično opisanog u izreci pobijane ...

10
Jž 897/2020-0; 17.6.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Zadru od 13. prosinca 2019., broj Pp 20 J-90/19, proglašen je krivim okr. M. M. da je, na način činjenično opisan u toč. 1.) izreke pobijane presude, počinio prekršaj iz čl. 22. st. 4. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, za koji mu je utvrđena ...

11
Gž 2096/2017-0; 17.6.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Prekršajnog suda u Splitu proglašeni su krivima okrivljenici, pravna osoba T. C. j.d.o.o. i odgovorna osoba M. T., da su, činjenično opisanom radnjama počinili djela prekršaja iz članka 109. stavka 1. točke 2. i stavka 4. i članka 112. stavka 1. točke 1. i s...

12
Jž 1167/2017-0; 17.6.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljeni Ivica Šolić je na temelju članka 182. točke 1. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj: 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18) oslobođen od optužbe zbog prekršaja iz članka 93. stavka 1. točke 2. Zakona o oružju, dok su troškovi postupka pali na teret proračun...

13
Jž 1426/2019-0; 17.6.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljeni C. P. proglašen je krivim zbog prekršaja iz čl. 42. st. 1. t. 1. Zakona o nadzoru državne granice, činjenično opisanog u izreci pobijane presude od 1. do 6. te je za svaki taj prekršaj okrivljeniku utvrđena novčana kazna u iznosu od po 2.000,00 kuna i izrečena ukupna no...

14
Jž 2251/2019-0; 17.6.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom 1. okrivljena pravna osoba TD „P.“ d.o.o. S. Š. i 2. okrivljena odgovorna osoba u pravnoj osobi G. N., proglašene su krivima zbog prekršaja iz čl. 45. st. 1. t. 5. i 45. st. 2. Zakona o nadzoru državne granice, činjenično opisanog u izreci pobijane presude (od 1. do 6.) te je za s...

15
Jž 2513/2019-0; 17.6.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljeni S. B. temeljem čl. 182. st. 1. t. 3. PZ-a oslobođen je od optužbe zbog prekršaja iz čl. 42. st. 1. t. 1. Zakona o nadzoru državne granice, činjenično opisanog u izreci pobijane presude, s obrazloženjem da u postupku nije sa sigurnošću utvrđeno da bi okrivljenik počinio ...

16
Pž 261/2020-0; 17.6.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Općinskog suda u Vinkovcima proglašeni su krivima okr. pravna osoba Č. N. d.o.o. i odgovorna osoba G. J. da su, na način činjenično opisan u izreci, počinili prekršaj iz članka 115. stavka 2. i  4. u svezi stavka 1. podstavka 7. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, te su na te...

17
Jž 2461/2019-0; 9.6.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Pazinu, Stalne službe u Umagu-Umago od 24. listopada 2019., broj: 40. Pp J-673/2019-45, okr. pravna osoba „Z.“ T. i. r. d.o.o. K. i okr. L. R. su proglašeni krivima da su, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinili tri prekršaja...

18
Pž 177/2020-0; 9.6.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Općinskog suda u Zadru proglašeni su krivima okr. pravna osoba P. d.d. i odgovorna osoba D. V., da su, na način činjenično opisan u izreci, počinili prekršaj iz članka 115. stavka 2. i 3. u svezi stavka 1. podstavka 9. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, te su na temelju citi...

19
Jž 3289/2017-0; 4.6.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Prekršajnog suda u Gospiću, Stalne službe u Otočcu od 7. kolovoza 2017., broj: 1. Pp J-102/17-8, proglašeni su krivima okr. pravna osoba M. P. d.o.o. i okr. F. K., kao odgovorna osoba, da su, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinili prekršaj i...

20
Jž 1794/2018-0; 4.6.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Prekršajnog suda u Šibeniku, Stalna služba u Kninu od 2. srpnja 2018., broj: 10. Pp J-267/17, na temelju čl. 182. toč. 1. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj: 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17. i 118/18.) okr. I.V. oslobođen je od optužbe da bi na nač...

21
Jž 875/2020-0; 4.6.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Općinskog prekršajnog suda u Splitu, Stalne službe u Omišu od 20. travnja 2020., broj: 38. Pp Pr-768/20, na temelju čl. 140. st. 8. Prekršajnog zakona, odbijen je zahtjev okr. D. M., po branitelju Ž. O., „da mu se na ime troškova branitelja isplati ukupan iznos od 1.250,00 kuna k...

22
Jž 68/2019-0; 4.6.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Prekršajnog suda u Karlovcu, Stalna služba u Dugoj Resi od 27. prosinca 2016., broj: Pp J-627/16 proglašen je krivim okr. K. M. da je na način činjenično opisan u izreci presude počinio prekršaj iz čl. 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, za koji mu ...

23
Jž 2526/2017-0; 2.6.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljena pravna osoba U. g. d.o.o. i okrivljeni P. P. kao odgovorna osoba u pravnoj osobi proglašeni su krivima zbog prekršaja iz članak 226. stavka 1. točke 1. i stavka 3. Zakona o strancima, činjenično opisanog u izreci prvostupanjske presude, te je uz primjenu članka 37. Prek...

24
Jž 774/2020-0; 28.5.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Osijeku od 17. veljače 2020., broj: 82. Pp J-585/2019-58, okr. S. T. je proglašen krivim da je, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz čl. 22. st. 6. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, za koji mu je, uz primjenu odredbe o ubl...

25
Pž 2085/2020-0; 27.5.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanim prvostupanjskim rješenjem Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu od 6. ožujka 2020., broj: 8.PpPr-170/2020, određeno je da se na ime naknade troškova prekršajnog postupka koji obuhvaćaju nagradu branitelja odvjetnika, ima isplatiti 500,00 kuna. Iz obrazloženja pobijanog rješenja je vidljivo...

26
Jž 3175/2017-0; 25.5.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom okrivljenik je proglašen krivim i kažnjen zbog počinjenja prekršaja iz članka 39. stavka 1. točke 3. Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima činjenično opisanog u izreci iste, te mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 2.100,00 kuna, a u izrečenu kaznu okrivl...

27
Jž 1729/2017-0; 4.5.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Prekršajnog suda u Zadru od 7. travnja 2017., broj Pp 23 J-1630/16, proglašen je krivim okr. D. K. da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaj iz čl. 17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, za koji mu je izrečena kazna ...

28
Jž 1592/2018-0; 4.5.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Prekršajnog suda u Splitu, Stalne službe u Trogiru od 12. travnja 2018., broj 18. Pp J-5279/17, proglašen su krivim okr. I. Ž. da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaj iz čl. 20. st. 2. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, za...

29
Jž 589/2020-0; 4.5.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu od 7. siječnja 2020., broj: 6. Pp J-1663/2019, na temelju čl. 182. toč. 1. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17. i 118/18.), oslobođeni su od optužbe okr. G. D. i okr. I. K. da bi, ...

30
Jž 868/2019-0; 4.5.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom okrivljeni G. V. proglašen je krivim zbog prekršaja iz čl. 22. st. 1. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, činjenično opisanog u izreci pobijane presude za koji je okrivljeniku, temeljem istog propisa izrečena novčana kazna u iznosu od 1.200,00 kuna, u koju kaznu je okriv...

31
Jž 797/2020-0; 4.5.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Vukovaru od 24. ožujka 2020., broj: Pp J-47/2020-28, proglašen je krivim okr. Ž. C. da je na način činjenično opisan u izreci pobijane presude počinio prekršaj iz čl. 22. st. 4. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, za koji mu je izrečena kazna z...

32
Jž 855/2017-0; 27.4.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Prekršajnog suda u Splitu, Stalna služba u Kaštel Sućurcu od 2. veljače 2017., broj: 13. Pp J-4613/16 proglašen je krivim okr. I.J. da je na način činjenično opisan u izreci počinio prekršaj iz čl. 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, za koji mu je iz...

33
Jž 1125/2018-0; 27.4.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Prekršajnog suda u Bjelovaru, Stalna služba u  Grubišnom Polju od 6. travnja 2018., broj: Pp J-1092/17-26 proglašena je krivom okr. T. P. da je na način činjenično opisan u izreci presude počinila prekršaj iz čl. 54. st. 1. u vezi st. 3. Zakona o suzbijanju zloupor...

34
Jž 685/2020-0; 24.4.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljeni M. B. je na temelju članka 182. točke 1. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj: 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18) oslobođen od optužbe zbog prekršaja iz članka 39.a stavka 2. Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, činjenično opisanog u ...

35
Jž 710/2020-0; 24.4.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom okrivljena pravna osoba X.X. d.d. sa sjedištem u Zagrebu  je proglašena krivom, da je na način činjenično opisan u izreci počinila prekršaj iz čl. 225. st. 1. Zakona o strancima za koji joj je na temelju tog zakonskog propisa izrečena novčana kazna u iznosu od 184....

36
Pž 2796/2018-0; 17.4.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: /2018. REPUBLIKA HRVATSKA Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske Zagreb Broj:Pž-2796/2018. REPUBLIKA HRVATSKA R J E Š E N J E Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca: Koraljke Bašić kao predsjednice vijeća, te Davorka Kučana i Renate Popović kao članova vijeć...

37
Jž 2242/2017-0; 16.4.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Prekršajnog suda u Karlovcu, Stalne službe u Slunju od 6. srpnja 2017., broj: 12 Pp J-279/17, okr. M. F. je proglašen krivim da je, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz čl. 11. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, za koji mu je izreče...

38
Jž 2436/2019-0; 16.4.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Makarskoj, Stalne službe u Imotskom od 9. listopada 2019., broj: 18. Pp J-117/2019, okr. B. B. i okr. T. B. proglašeni su krivim da su, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinili prekršaj iz čl. 22. st. 1. Zakona o zaštiti od na...

39
Jž 740/2019-0; 16.4.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom okrivljeni I. Š. proglašen je krivim zbog prekršaja iz čl. 54. st. 3. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, činjenično opisanog u izreci pobijane presude, te je okrivljeniku temeljem istog propisa, izrečena novčana kazna u iznosu od 5.000,00 kuna, time da ukoliko okrivljenik...

40
Jž 159/2020-0; 16.4.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Novom Zagrebu od 29. studenog 2019., broj: 64.Pp J-1334/2019, okr. Z. K. je proglašen krivim da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaj iz čl. 22. st. 1. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, za koji mu je izreč...

41
Jž 285/2020-0; 16.4.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Karlovcu od 23. prosinca 2019., broj: 3 Pp J-1071/2019-3, okr. D. S. M. je proglašen krivim da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaj iz čl. 24. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, za koji mu je izrečena novč...

42
Jž 432/2020-0; 16.4.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: U odnosu na rješenje Okr. S. J. je po braniteljici odvjetnici V. S. u predmetu Općinskog suda u Rijeci od 10. prosinca 2019., broj: 24. Pp J-1231/2019 podnijela molbu za povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja obavještavanja suda o nemogućnosti dolaska na ročište 29. studenog 2019., s prijedlog...

43
Jž 1194/2019-0; 9.4.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 4/2019 REPUBLIKA HRVATSKA Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske Zagreb Broj: Jž-1194/2019 U  I M E  R E P U B L I K E   H R V A T S K E P R E S U D A Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca: Branke Mašić predsjednice vijeća, te Renate Popović i Siniše Senja...

44
Jž 2177/2017-0; 2.4.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom od 10. srpnja 2017., broj: 22 Pp J-1763/17, Prekršajni sud u Splitu proglasio je krivom okr. D. S. da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinila prekršaj iz čl. 61. st. 1. Zakona o zaštiti od požara, za koji ju je, primjenom čl. 38. st. 2. t...

45
Jž 1104/2019-00; 2.4.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljeni T. K. proglašen je krivim zbog prekršaja iz čl. 54. st. 1. i 3. toč. 1. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga za koji je okrivljeniku primjenom odredbe o ublažavanju kazne, izrečena novčana kazna u iznosu od 900,00 kuna, time da će se novčana kazna smatrati u cijelosti p...

46
Pž 3347/2019-0; 2.4.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanim prekršajnim nalogom Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave virovitičko-podravske, PPRP Virovitica od 10. listopada 2019., broj: 511-16-09/05-3-68-1/2019, proglašena je krivom okr. M. G. da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinila pre...

47
Jž 1807/2018-0; 2.4.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom 1. okrivljena pravna osoba P. d. d.o.o. i 2. okrivljena odgovorna osoba D. P. proglašeni su krivima zbog prekršaja iz čl. 226. st. 1. i st. 2. (ispravno toč. 1. i st. 3.) Zakona o strancima, činjenično opisanog u izreci pobijane presude te je 1. okrivljenoj pravnoj osobi temeljem ...

48
Jž 561/2020-0; 31.3.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Zadru, Stalna služba u Pagu od 2. rujna 2019., broj: 1. Pp J-1404/2019-3, proglašen je krivim okrivljeni A. D. zbog prekršaja iz članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, činjenično opisanog u izreci, te mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 30 dana, a...

49
Jž 1594/2019-0; 30.3.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom okrivljena pravna osoba X. X. je proglašena krivom zbog prekršaja iz članka 35. stavka 1. Zakona o ravnopravnosti spolova, činjenično opisanog u izreci prvostupanjske presude, te je okrivljenoj pravnoj osobi X. X. zbog počinjenog prekršaja uz primjenu članka 37. Prekršajnog ...

50
Pž 2171/2019-0; 26.3.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljenik je proglašen krivim i kažnjen, novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna zbog prekršaja iz članka 199.  stavka 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a nakon uračunavanja zadržavanja preostala mu je novčana kazna u iznosu od 1.400,00 kuna Istom presudom, temeljem...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci