Poredano po:

Broj dokumenata: 1592

1
Jž 594/2020-2; 18.12.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom okrivljeni H. Č. proglašen je krivim zbog prekršaja iz čl. 225. st. 3. Zakona o strancima, činjenično opisanog pod toč. 1. izreke pobijane presude za koji je okrivljeniku temeljem istog propisa, uz primjenu odredbe o ublažavanju novčane kazne, izrečena novčana kazna u iznosu...

2
Jž 1576/2020-3; 9.12.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Pazinu od 21. kolovoza 2020., broj: 15. Pp J-1083/2019-24, na temelju čl. 161. st. 6. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17. i 118/18.), oslobođen je od optužbe okr. R. C. da bi, na način činjenično opi...

3
Jž 1246/2019-3; 2.12.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog prekršajnog suda u Splitu od 8. ožujka 2019., broj 8. Pp J-225/2019, proglašen je krivim okr. A. B. da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaj iz čl. 17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, za koji mu je izre...

4
Jž 1608/2020-3; 2.12.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog prekršajnog suda u Splitu, Stalne službe u Sinju od 3. srpnja 2020., broj: 3. Pp J-1994/2020-6, okr. M. J. je proglašen krivim da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaj iz čl. 54. st. 3. u vezi sa st. 1. toč. 1. Zakona ...

5
Jž 1769/2020-3; 2.12.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem, temeljem čl. 161. st. 4. Prekršajnog zakona („Narodne novine“ broj: 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18, dalje u tekstu: PZ), odbačen je optužni prijedlog za vođenje prekršajnog postupka protiv okrivljene M. D., zbog prekršaja iz čl. 22. st. 1. Zakona o zaštiti od nasi...

6
Jž 1498/2020-3; 24.11.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Đakovu od 25. kolovoza 2020., broj 9. Pp J-423/19-73, u ponovljenom postupku, okr. D. J. je proglašen krivim da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaj iz čl. 22. st. 3. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, za ...

7
Gž 1893/2018-0; 20.11.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljenica G. N. proglašena je krivom zbog prekršaja iz članka 10. stavka 3. Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, činjenično opisanog u izreci  pobijane presude, te je primjenom članka 38. stavka 2. točke 2. Prekršajnog zakona oslobođena od kazn...

8
Jž 2917/2017-3; 10.11.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Prekršajnog suda u Zadru od 22. rujna 2017., broj: Pp 21 J-549/17 okr. I. Z. proglašen je krivim da je na način činjenično opisan u izreci počinio prekršaj iz čl. 92. st. 1. toč. 3. Zakona o oružju, za koji mu je izrečena novčana kazna od 3.000,00 kuna, koju je duž...

9
Jž 1619/2020-4; 10.11.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom proglašeni su krivima 1. okrivljena pravna osoba D. G. j.d.o.o. i 2. okrivljena D. Z., da su, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinili prekršaj iz čl. 226. st. 1. toč. 1. i st. 3. Zakona o strancima, za koji je okrivljenoj pravnoj osobi izreče...

10
Jž 2076/2017-3; 4.11.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Prekršajnog suda u Zagrebu od 14. lipnja 2017., broj: 16. PpJ-2194/17, na temelju čl. 182. toč. 1. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17. i 118/18.), oslobođena je od optužbe okr. N. K. da bi, na način činjenično opisan...

11
Jž 1717/2018-0; 28.10.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Prekršajnog suda u Varaždinu, Stalne službe u Ivancu od 18. svibnja 2018., broj 6. Pp J-557/17, okr. S. O. i okr. D. S. su proglašeni krivima da su, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinili prekršaj iz čl. 6. Zakona o prekršajima protiv javnog...

12
Jž 721/2018-0; 28.10.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Prekršajnog suda u Osijeku, od 15. veljače 2018., broj: Pp J-961/17-20 proglašeni su krivim okr. pravna osoba s javnim ovlastima „H.C.Z.R.“ i okr. odgovorna osoba A. B. da su na način činjenično opisan u izreci počinili prekršaj iz čl. 138. st. 1. toč. 22. Zakona o...

13
Pž 179/2018-0; 28.10.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom I. okrivljena pravna osoba B. j.d.o.o. i II. okrivljena odgovorna osoba M. B. proglašeni su krivima zbog prekršaja iz članka 109. stavka 1. točka 2. i stavka 4. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i I. okrivljena pravna osoba kažnjena novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 kuna,...

14
Jž 1248/2020-0; 28.10.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 8/2020 Broj: Jž-1248/2020 REPUBLIKA HRVATSKA Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske Zagreb R E P U B L I K A  H R V A T S K A R J E Š E NJ E Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sutkinja Gordane Korotaj kao predsjednice vijeća te Goranke Ratković i Kristine Gašpar...

15
Jž 1103/2019-3; 28.10.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljeni B. H. proglašen je krivim zbog prekršaja iz čl. 225. st. 3. Zakona o strancima, činjenično opisanog u izreci pobijane presude te je okrivljeniku temeljem istog propisa, izrečena novčana kazna, u iznosu od po 5.000,00 kuna za svakog potpomognutog državljanina treće zemlj...

16
Jž 1427/2019-3; 28.10.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Prekršajnog suda u Pazinu, Stalna služba u Umagu-Umago od 14. svibnja 2019., broj:  40. Pp J-97/2019-38, proglašen je krivim okr. E. S. da je, na način činjenično opisan u toč. 1. i 2. izreke pobijane presude, počinio prekršaj iz čl. 42. st. 1. toč. 1. Zakona o nadzoru držav...

17
Pž 1569/2019-0; 22.10.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljenik A. H. oslobođen je od optužbe zbog prekršaja iz članka 229. stavak 3. i stavak 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, jer u činjeničnom opisu prekršajnog naloga, na kojeg je okrivljenik podnio prigovor, je nedostajalo bitno obilježje prekršaja, a to je činjenica da...

18
Jž 97/2020-0; 21.10.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Pazinu, Stalna služba u Umagu-Umago od 27. studenog 2019., broj: 39. Pp J-103/2019-39 na temelju čl. 182. toč. 3. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj: 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17. i 118/18.) okr. R. R. oslobođen je optužbe da bi...

19
Jž 2064/2017-0; 21.10.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Prekršajnog suda u Splitu od 1. lipnja 2017., broj 22 Pp J-1884/17, okr. T. M. je proglašen krivim da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaj iz čl. 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, za koji mu je izrečena novčan...

20
Jž 569/2018-0; 21.10.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljeni N. R. oslobođen je od optužbe zbog prekršaja iz čl. 20. st. 3. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, a temeljem čl. 182. Prekršajnog zakona („Narodne novine“ broj: 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18, dalje u tekstu: PZ), s obrazloženjem da u postupku nije d...

21
Jž 185/2018-0; 14.10.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Prekršajnog suda u Dubrovniku od 18. prosinca 2017., broj: 2.Pp  J-304/17 proglašeni su krivim okr. J. S. i okr. Ć. H., da su na način činjenično opisan u izreci počinili prekršaj iz čl. 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, za koji je svakom okrivlje...

22
Jž 2137/2018-0; 14.10.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljeni M. M. A. je na temelju članka 182. točke 3. Prekršajnog zakona oslobođen od optužbe zbog prekršaja iz članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, činjenično opisanog u izreci pobijane presude, dok su troškovi postupka pali na teret proračunskih sredstava, ...

23
Jž 1369/2020-0; 14.10.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Čakovcu od 20. srpnja 2020., broj 34. Pp J-101/2020-16, na temelju čl 182. toč. 3. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17. i 118/18.), okr. T. M. (ranije Ž.) je oslobođena od optužbe da bi, na način činj...

24
Pž 4023/2020-0; 14.10.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu, proglašen je krivim okrivljenik L. P. da je, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz članka 229. stavka 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, za koji mu je, izrečena novčana kazna u iznosu od 3.000,00 (tritisuće) ku...

25
Jž 208/2020-0; 13.10.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: /2020 Broj: Jž-208/2020 REPUBLIKA HRVATSKA VISOKI PREKRŠAJNI SUD REPUBLIKE   HRVATSKE ZAGREB R J E Š E N J E Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca: Siniše Senjanovića predsjednika vijeća i Renate Popović i Kristine Gašparac Orlić članica vijeća, uz sudjelovanj...

26
Jž 3410/2017-0; 7.10.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Prekršajnog suda u Čakovcu od 3. studenog 2017., broj: 1.Pp J-277/17-13 na temelju čl. 181. toč. 5. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj: 107/07., 39/13.,157/13., 110/15. i 70/17.) odbijena je optužba protiv okr. I. L. da bi na način činjenično opisan u izre...

27
Pž 2704/2018-0; 7.10.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom I. okrivljena pravna osoba U. P. B. j.d.o.o.  i II. okrivljena odgovorna osoba J. Č. proglašeni su krivima zbog prekršaja iz članka 109. stavka 1. točka 2. i stavka 4. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i I. okrivljena pravna osoba kažnjena novčanom kaznom u iznosu od 20.000,0...

28
Jž 1294/2019-0; 7.10.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljeni T. M. proglašen je krivim zbog prekršaja iz članka 91. stavka 2. točke 1. i zbog prekršaja iz članka 92. stavka 1. točke 29. Zakona o oružju, činjenično opisanih u izreci pobijane presude, te je okrivljeniku utvrđena zbog prekršaja iz članka 91. stavka 2. točke 1. Zakon...

29
Pž 1435/2019-0; 7.10.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom, proglašen je krivim okrivljenik I. I. da je, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz članka 53. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, za koji mu je, izrečena novčana kazna u iznosu od 1.000,00 kuna. Istom presudom okrivljenik je oslobođen obvez...

30
Gž 1618/2019-0; 6.10.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Općinskog sud u Slavonskom Brodu, Stalne službe u Novoj Gradiški, odbačen je optužni prijedlog podnijet protiv okrivljenika Z. Š., zbog prekršaja iz članka 158. stavka 1. točke 3. Zakona o veterinarstvu, s obrazloženjem da tužitelj nije udovoljio nalogu suda te ispravio nedostatak u optuž...

31
Jž 1088/2020-0; 30.9.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Novom Zagrebu od 22. svibnja 2020., broj: 65. Pp J-195/2020 proglašen je krivim okr. D. M. da je na način činjenično opisan u izreci presude počinio prekršaj iz čl. 70. st. 1. toč. 1. Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, za koji mu je iz...

32
Jž 170/2020-0; 30.9.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: /2020 REPUBLIKA HRVATSKA VISOKI PREKRŠAJNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Broj: Jž-170/2020 ZAGREB U  I M E  R E P U B L I K E   H R V A T S K E P R E S U D A Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sutkinja ovog suda Goranke Ratković kao predsjednice vijeća te Kristine Gašp...

33
Jž 1148/2020-0; 30.9.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom 2. okrivljeni J. L. proglašen je krivim zbog prekršaja iz čl. 22. st. 5. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, činjenično opisanog u izreci pobijane presude za koji je okrivljeniku, temeljem istog propisa, izrečena novčana kazna u iznosu od 12.000,00 kuna, u koju kaznu je ...

34
Jž 1503/2020-0; 24.9.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljena D. K. je na temelju članka 161. stavka 6. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj: 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18) oslobođena od optužbe zbog prekršaja iz članak 25. stavka 1. Zakona o suzbijanju diskriminacije, činjenično opisanog u izreci pobijane pre...

35
Jž 268/2018-0; 23.9.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom okrivljeni A. P. proglašen je krivim zbog prekršaja iz čl. 17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, činjenično opisanog u izreci pobijane presude, za koji je okrivljeniku izrečena kazna zatvora u trajanju od 15 dana, time da je, temeljem odredbe čl. 44. PZ-a prema...

36
Jž 1155/2020-0; 17.9.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljeni T. S. je proglašen krivim zbog prekršaja iz članka 22. stavka 5. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, činjenično opisanog u izreci prvostupanjske presude, te mu je na temelju citiranog propisa uz primjenu članka 37. Prekršajnog zakona izrečena novčana kazna u iznosu ...

37
Jž 2230/2017-0; 17.9.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Prekršajnog suda u Puli-Pola, Stalne službe u Poreču-Parenzo od 16. lipnja 2017., broj Pp J-258/17, proglašen je krivim okr. E. Č. da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaj iz čl. 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mir...

38
Pž 2140/2018-0; 16.9.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljenik K. G. proglašen je krivim zbog prekršaja iz članka 289. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna. Istom presudom, temeljem članka 58. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj: 107/07, 39/13, 157/13, 110/15,...

Broj odluke: Pž 2140/2018-00

39
Pž 2360/2018-0; 16.9.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljenik N. P. proglašen je krivim zbog prekršaja iz članka 282. stavka 9. Zakona o sigurnosti prometa na cestama i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 kuna. Istom presudom, temeljem članka 58. Prekršajnog zakona okrivljeniku je izrečena zaštitna mjera zabrane upravlj...

40
Pž 2561/2020-0; 16.9.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljenik G. C. proglašen je krivim zbog prekršaja iz članka 216. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 6.000,00 kuna, zbog prekršaja iz članka 282. stavka 9. Zakona o sigurnosti prometa na cestama i kažnjen novčanom kaznom u izno...

41
Jž 449/2017-0; 9.9.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljeni M. J. je proglašen krivim zbog prekršaja iz članka 21. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, činjenično opisanog pod točkom 1. izreke prvostupanjske presude, zbog prekršaja iz članka 91. stavka 2. točke 1. Zakona o oružju („Narodne novine“, broj: 63/07, 146/08...

42
Jž 2564/2018-0; 9.9.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom 1. okrivljena pravna osoba B. P. d.o.o. i 2. okrivljena odgovorna osoba F. M. F. proglašeni su krivima zbog prekršaja iz čl. 65. st. 1. podst. 2. i st. 2. Zakona o zaštiti od požara, činjenično opisanog u izreci pobijane presude te je 1. okrivljenoj pravnoj osobi i 2. okrivljenoj ...

43
Jž 262/2020-0; 9.9.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom okrivljeni K. Č. je proglašen krivim, da je na način činjenično opisan u izreci prvostupanjske presude počinio prekršaj iz članka 39. stavka 1. točke 3. Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, za koji mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 2.400,0...

44
Jž 3252/2017-0; 9.9.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Prekršajnog suda u Osijeku, Stalna služba u Belom Manastiru od 8. studenog 2017., broj: Pp J-1615/17-14, proglašen je krivim okr. L. Đ. da je, na način činjenično opisan u toč. 1.) izreke pobijane presude počinio prekršaj iz čl. 91. st. 2. toč. 1. Zakona o oružju (...

45
Pž 3142/2020-0; 9.9.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Općinskog suda u Novom Zagrebu,  broj: 68.PpP-1024/2020-15 od 1. srpnja 2020., temeljem članka 199. stavka 2. Prekršajnog zakona („Narodne novine“ broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18), odbačena je žalba okrivljenika P. M. protiv presude kao nedopuštena. Protiv rje...

46
Pž 3557/2020-0; 9.9.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom okrivljenik A. R. proglašen je krivim da je počinio prekršaj iz članka 57. stavka 1. i 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činjenično opisanog u izreci, za koji mu je, uz primjenu odredbi o ublažavanju, izrečena novčana kazna u iznosu 2.000,00 kuna. Istom p...

47
Pž 367/2020-0; 2.9.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 2020. REPUBLIKA HRVATSKA Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske Zagreb Broj:Pž-367/2020. REPUBLIKA HRVATSKA R J E Š E N J E Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca: Koraljke Bašić kao predsjednice vijeća, te Davorka Kučana i Drage Klasnića kao članova vijeća,...

48
Jž 1659/2017-0; 2.9.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljeni L. M. je temeljem čl. 182. toč. 1. Prekršajnog zakona („Narodne novine“ broj: 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18, dalje u tekstu: PZ), oslobođen od optužbe zbog prekršaja iz čl. 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i čl. 25. st. 1. Zakona o suzbi...

49
Jž 3141/2017-0; 26.8.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Prekršajnog suda u Splitu, Stalna služba u Trogiru od 8. rujna 2017., broj: 18. Pp J-1082/17 proglašen je krivim okr. S. K. da je na način činjenično opisan u izreci počinio prekršaj iz čl. 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, za koji mu je izrečena ...

50
Jž 1441/2018-0; 26.8.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Prekršajnog suda u Karlovcu od 18. travnja 2018., broj: 4. Pp J-260/17-17 proglašen je krivim okr. Ž. M. da je na način činjenično opisan u izreci presude počinio prekršaj iz čl. 17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, za koji mu je izrečena novčana kaz...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a