Poredano po:

Broj dokumenata: 6871

1
Ppž 9683/2023-2; 30.1.2024 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim prekršajnim nalogom proglašena je krivom okrivljena E. V., zbog prekršaja iz članka 199. stavak 7.  Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činjenično opisanog u izreci, te kažnjena novčanom kaznom u iznosu 660,00 eura, koju je dužna platiti u roku osam dana od pravomoćnosti prekršajnog...

2
IR 26/2024-2; 24.1.2024 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim prvostupanjskim rješenjem Općinskog suda u Sesvetama, broj: Pp Prz-33/2023 od 15. prosinca 2023. na prijedlog Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave zagrebačke, Sektora za javni red i sigurnost, Službe za osiguranja, klasa: NK-214-14/23-06/5584, urbroj: 51...

3
Ppž 9103/2023-3; 17.1.2024 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom, okrivljenik je proglašen krivim da je na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaje, iz članka 199. stavka 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, i iz članka 286. stavka 12. tog Zakona, za koje je okrivljeniku sukladno članku 39. Prekršajnog zakona izrečena ...

4
IR 20/2024-2; 16.1.2024 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem je prihvaćen prijedlog Ministarstva unutarnjih poslova                                                     Republike Hrvatske, Policijske uprave zagrebačke, Sektora za javni red i sigurnost, Službe za osiguranja Zagreb, Klasa: NK-214-14/23-06/5584, Urbroj: 511-19-05-23-5 od  1...

5
IR 10/2024-2; 12.1.2024 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem Općinskog suda u Sesvetama, broj: 23. Pp Prz-37/2023 od 18. prosinca 2023., prihvaćen je prijedlog Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave zagrebačke, Sektora za javni red i sigurnost, Službe za osiguranje broj: NK-214-14/23-06/5584 od 18. prosinc...

6
Ppž 10896/2023-2; 11.1.2024 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Crikvenici, Stalne službe u Rabu okr. Z. M. proglašen je krivim da je, na način činjenično opisan u izreci počinio djelo prekršaja iz članka 289. stavka 1. i 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te mu je uz primjenu in...

7
Ppž 5546/2022-2; 10.1.2024 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom okrivljeni M. P. proglašen je krivim zbog počinjenja prekršaja iz članka 22. stavka 1. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, činjenično opisanog u izreci iste, za koje djelo mu je izrečena novčana kazna 3.000,00 kuna te je na temelju članka 138. stavka 3. Prekrša...

8
Ppž 8803/2023-3; 10.1.2024 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom okrivljenik je proglašen krivim da je, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaje, iz članka 32. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, članka 242. stavka 5. cit. Zakona, članka 199. stavka 8. istog Zakona i iz članka 286. stavka 12. tog Z...

9
Ppž 6074/2022-2; 10.1.2024 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom okrivljenik I.A. proglašen je krivim i kažnjen, uz primjenu članka 37. Prekršajnog zakona, novčanom kaznom u iznosu od 132,72 eura (1.000,00 kuna) temeljem članka 53. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, zbog prekršaja činjenično opisanog u izreci pobi...

10
Ppž 9951/2023-2; 10.1.2024 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova RH, Policijske uprave zagrebačke, I. Postaje prometne policije Zagreb, od 5. listopada 2023., broj: 511-19-44/05-4-5438-1/2021, odbijen je zahtjev za ukidanjem klauzule pravomoćnosti i izvršnosti u prekršajnom predmetu protiv okrivljenika J. P. podnesenim...

11
Ppž 5644/2022-2; 10.1.2024 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom okrivljenik M.D. proglašen je krivim i kažnjen, uz primjenu članka 37. Prekršajnog zakona, novčanom kaznom u iznosu od 663,61 eura (5.000,00 kuna), temeljem članka 199. stavka 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, zbog prekršaja činjenično opisanog u izreci po...

12
Ppž 10421/2023-2; 3.1.2024 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom II okrivljenik je proglašen krivim i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 920,00 eura, zbog prekršaja iz članka 113. stavak 4. u svezi sa stavkom 1. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, činjenično opisanog u izreci. 2. Istom presudom II okrivljenik je obvezan...

13
IR 141/2023-2; 3.1.2024 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem je prihvaćen prijedlog Policijske uprave varaždinske, Policijske postaje Varaždin broj NK-210-01/23-01/16082 od 12. prosinca 2023. te je B. B., na temelju odredbe čl. 34.a Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, izrečena zabrana prisustvovanja svim športskim na...

14
Ppž 100/2023-2; 3.1.2024 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Uvodno citiranom presudom okrivljenik I. D. proglašen je krivim zbog prekršaja iz članka 127. stavka 1. točke 4. Zakona o Državnom inspektoratu (pravilno: i stavka 4.), činjenično opisanog u izreci, za koji je prekršaj primjenom članka 37. stavka 3. točke 1. Prekršajnog zakona kažnjen novčanom ka...

15
Ppž 590/2023-2; 3.1.2024 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Sisku, Stalne službe u Petrinji od 14. prosinca 2022., broj: 26. Pp J-589/2020-16, okr. V. M. je proglašena krivom da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinila prekršaj iz čl. 22. st. 3. Zakona o zaštiti od nasilja u obi...

16
Ppž 712/2023-2; 3.1.2024 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Crikvenici, Stalna služba u Senju od 19. prosinca 2022., broj: 26. Pp J-181/2020 proglašen je krivim okr. P. C. da je, na način činjenično opisan u izreci presude počinio prekršaj iz čl. 22. st. 1. Zakona o zaštiti od nasilja u obit...

17
Ppž 10581/2023-2; 21.12.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim prekršajnim nalogom proglašen je krivim okrivljeni N. P. da je na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz čl. 53. st. 1. i 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama za koji mu je izrečena novčana kazna u iznosu 3.000,00 kuna, koju je dužan platiti u roku osam dana od pravo...

18
SZž 360/2023-4; 14.12.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanim rješenjem osuđenom D. I. neplaćena novčana kazna u iznosu od 716,70 eura[1] / 6.000,00 kuna, izrečena odlukom o prekršaju Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu, poslovni broj: 32. Pp-4123/2021 donesena 9. ožujka 2021. zamijenjena je radom za opće dobro u trajanju od 40 sati....

19
Ppž 5103/2021-2; 13.12.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Dubrovniku od 12. travnja 2021., broj DU2. Pp J-237/2020, okr. L. B. je proglašena krivom da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinila prekršaj iz čl. 17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, za koji joj je iz...

20
Ppž 9810/2021-2; 13.12.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Bjelovaru, Stalne službe u Garešnici od 26. srpnja 2021., broj: 45. Pp J-354/2020-28, okr. V. M. i okr. Đ. T. su proglašeni krivima da su, na način činjenično opisan u tom dijelu izreke pobijane presude, počinili prekršaj iz čl. 13. Zakona o pre...

21
Ppž 7809/2023-2; 13.12.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom okrivljenik M. D. proglašen je krivim, i kažnjen kaznom zatvora u trajanju od 60 dana, zbog prekršaja iz članka 216. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činjenično opisanog u izreci. 2. Istom presudom, temeljem članka 58. stavka 1. Prekršajnog zakona, okrivljenik...

22
Ppž 9295/2023-2; 13.12.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Ppž-9295/2023 REPUBLIKA HRVATSKA Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske Zagreb Broj: Ppž-9295/2023 U   I M E   R E P U B L I KE   H R V A T S K E P R E S U D A Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja Gordane Korotaj kao predsjednice vijeća te Goranke Ratk...

23
Ppž 4593/2022-2; 13.12.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom okrivljenik M.G. je proglašen krivim da je na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz članka 199. stavka 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama za koji mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 10.000,00 kuna. 2. Na temelju članka 58. Prekršajnog zakona, ...

24
Ppž 9085/2023-2; 13.12.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom, proglašen je krivim okrivljenik D. P. da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaj iz članka 199. stavka 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, za koji mu je primjenom članka 37. Prekršajnog zakona, izrečena novčana kazna u ...

25
Ppž 10307/2023-2; 13.12.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: -10307/2023 Republika Hrvatska Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske Zagreb Broj: Ppž-10307/2023 U  I M E  R E P U B L I K E  H R V A T S K E P R E S U D A Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca ovog suda Nediljka Bobana predsjednika vijeća, te Karmen Novak...

26
Ppž 8566/2023-2; 13.12.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: -8566/2023 Republika Hrvatska Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske Broj: Ppž-8566/2023 Zagreb U  I M E  R  E P U B L I K E    H R V A T S K E R J E Š E N J E Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca: Nediljka Bobana kao predsjednika vijeća, te Karmen Novak-Hr...

27
Ppž 9296/2022-2; 12.12.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom okrivljena pravna osoba EA društvo za proizvodnju, građevinarstvo, trgovinu, ugostiteljstvo i usluge d.o.o. i okrivljena odgovorna osoba Z.B., na temelju članka 182. točke 3. Prekršajnog zakona, oslobođeni su od optužbe, zbog prekršaja iz članka 170. stavka 1. točke 11. i...

28
Ppž 12475/2022-2; 12.12.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom okrivljenik je proglašen krivim i kažnjen ukupnom novčanom kaznom u iznosu od 12.000,00 kuna / 1.592,67 eura, zbog prekršaja iz članka 77. stavak 3. u svezi sa stavkom 1. točka 5. i prekršaja iz članka 78. stavak 3. u svezi sa stavkom 1. točka 3. Zakona o morsko...

29
Ppž 5506/2022-2; 7.12.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Prekršajnim nalogom Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave šibensko-kninske, Postaje prometne policije Šibenik, klasa: 211-07/22-3/7586 urbroj: 511-13-11-22-1 od 20. travnja 2022, okrivljeni A.R. je proglašen krivim zbog prekršaja iz članka 53. stavka 1. i 4. Zakona o sigurnosti prome...

30
IR 120/2023-2; 6.12.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanim rješenjem je okr. D.V., na temelju čl. 130. st. 1. i st. 2. toč. 3. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17., 118/18. i 114/22., dalje u tekstu: PZ), određena mjera opreza zabrane prisustvovanja nogometnim utakmicama na području R...

31
Ppž 11891/2022-2; 6.12.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda Varaždinu, od 15. srpnja 2022., broj: 33 Pp-1761/2022-7 proglašeni su krivim okr. G. J. i okr. D. J. da su, na način činjenično opisan u izreci presude počinili prekršaj iz čl. 22. st. 1. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, za koj...

32
Ppž 12396/2022-2; 6.12.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda Novom Zagrebu, Stalne službe u Zaprešiću od 24. listopada 2022., broj: 76 Pp-1644/22-8 proglašen je krivim okr. D. D. da je, na način činjenično opisan u izreci presude počinio prekršaj iz čl. 22. st. 5. Zakona o zaštiti od nasilja u ...

33
Ppž 3608/2023-3; 6.12.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.Pobijanom presudom I.okrivljeni T. J. i II.okrivljeni L. M. oslobođeni su od optužbe da bi počinili prekršaj iz članka 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, s obrazloženjem da opisane riječi iz optužnog akta sadržajno predstavljaju psovke, uvrede, prijetnje međutim da izgovor takvih ...

34
Ppž 3668/2022-2; 5.12.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim prekršajnim nalogom okrivljeni E.Š. proglašen je krivim i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 (desettisuća) kuna, zbog prekršaja iz članka 286. stavka 10. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činjenično opisanog u izreci prekršajnog naloga. 2. Istim prekršajnim nalogom okr...

35
Ppž 3728/2022-2; 5.12.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim prekršajnim nalogom okrivljeni M.H. proglašen je krivim i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 11.000,00 (jedanaesttisuća) kuna, zbog prekršaja iz članka 199. stavka 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činjenično opisanog u izreci prekršajnog naloga. 2. Istim prekršajnim nalogom ...

36
Ppž 3399/2022-2; 5.12.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim prekršajnim nalogom okrivljenik je proglašen krivim i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 4.000,00 kuna, zbog prekršaja iz članka 57. stavak 7. u svezi s člankom 293. stavak 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činjenično opisanog u izreci. 2. Navedenim prekršajnim nalogom okrivl...

37
Ppž 3408/2022-2; 5.12.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim prekršajnim nalogom okrivljeni F.I. proglašen je krivim i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 (tritisuće) kuna, zbog prekršaja iz članka 53. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činjenično opisanog u izreci prekršajnog naloga. 2. Istim prekršajnim nalogom okrivl...

38
Ppž 3494/2022-2; 5.12.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim prekršajnim nalogom okrivljeni I.M. proglašen je krivim i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 (desettisuća) kuna, zbog prekršaja iz članka 216. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činjenično opisanog u izreci prekršajnog naloga. 2. Istim prekršajnim nalogom okri...

39
Ppž 4058/2022-2; 5.12.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim prekršajnim nalogom okrivljeni M.L. proglašen je krivim i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 (desettisuća) kuna, zbog prekršaja iz članka 216. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činjenično opisanog u izreci prekršajnog naloga. 2. Istim prekršajnim nalogom okri...

40
Ppž 4151/2022-2; 5.12.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Uvodno citiranim prekršajnim nalogom okrivljena T.N.proglašena je krivom da je, na način činjenično opisan u izreci, počinila prekršaj iz članka 199. stavka 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te joj je izrečena novčana kazna u iznosu od 9.400,00 kuna. 2. Istim nalogom okrivljenici je, na...

41
Ppž 3388/2022-2; 5.12.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim prekršajnim nalogom okrivljeni D.Z. proglašen je krivim i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 (tritisuće) kuna, zbog prekršaja iz članka 53. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činjenično opisanog u izreci prekršajnog naloga. 2. Istim prekršajnim nalogom okrivlj...

42
Ppž 3619/2022-2; 4.12.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Kutini, broj: 10.Pp-919/2021-10 od 10. ožujka 2022., okrivljenik B.Đ. proglašen je krivim za prekršaje iz članka 286. stavka 10. i dr. Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Nakon podnošenja žalbe od strane okrivljenika protiv navedenog rješenja ovaj sud je utvrdio da je o...

43
Ppž 11776/2021-2; 4.12.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom, oslobođen je od optužbe okrivljenik S. O., da bi, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz članka 289. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama. 2. Istom presudom, temeljem članka 140. stavka 2. Prekršajnog zakona, određeno je da troškovi prekršajnog p...

44
Ppž 8837/2023-2; 30.11.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim prekršajnim nalogom proglašen je krivim okrivljeni S. N. da je, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz čl. 199. st. 2. kažnjiv po čl. 199. st. 8. ZSPC-a za koji mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 1.320,00 eura koju je dužan platiti u roku osam dana od pravomoćnos...

45
Ppž 8317/2023-2; 29.11.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Šibeniku od 1. lipnja 2023., broj: PpJ-301/2020, na temelju čl. 182. st. 1. t. 3. (pravilno 182. t. 3.) Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17., 118/18. i 114/22.) okr. C. d.o.o. i okr. D...

46
Ppž 9369/2023-2; 29.11.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog prekršajnog suda u Splitu, Stalna služba u Kaštel Sućurcu od 18. listopada 2023., broj: 28. Pp-5214/2023, na temelju čl. 161. t. 4. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj: 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17., 118/18. i 114/22.) o...

47
Ppž 9726/2023-2; 29.11.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Puli-Pola od 25. svibnja 2023., broj 3. Pp J-230/2020 proglašen je krivim okr. K.K. da je, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz čl. 54. st. 3. u vezi st. 1. t. 1. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, za koji mu ...

48
Ppž 5624/2021-2; 29.11.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom okr. V. K. oslobođen je optužbe zbog prekršaja iz čl. 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira s obrazloženjem da djelo nije prekršaj jer nedostaje bitno obilježje prekršaja pa je na temelju odredbe čl. 182. t. 1. Prekršajnog zakona („Narodne novine“ broj: 107/07, 39/...

49
Ppž 6128/2022-2; 29.11.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim prekršajnim nalogom u točki I  , II i III okrivljenik A.P. proglašen je krivim i kažnjen ukupnom novčanom kaznom u iznosu od 5.800,00 kuna, zbog prekršaja iz članka 54. stavka 4. , članka 229. stavke 5. i članka 199. stavka 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, pa ako okrivljen...

50
Ppž 5906/2022-2; 29.11.2023 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanim prekršajnim nalogom u točki I , II i III , okrivljenik M.C. proglašen je krivim i kažnjen ukupnom novčanom kaznom u iznosu od 13.300,00 kuna, zbog prekršaja iz članka 199. stavka 8. , članka 47. stavka 2. uz primjenu članka 293. stavka 2. i članka 163. Stavke 8. Zakona o...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Trgovački sudovi
Općinski sudovi
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava (HRV)
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a