Poredano po:

Broj dokumenata: 2027

1
IR 96/2021-2; 3.9.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, Uprave sigurnosti plovidbe, L. k. R. , Vijeća za prekršaje od 12. kolovoza 2021., Broj: PR/I-14/2021-2, okrivljeniku S. B. kao vlasniku obrta za ugostiteljstvo „Lucija“-izdvojeni pogon „Kamp Punta P ...

2
Ppž 8944/2021-2; 30.8.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom okrivljenik M. J. proglašen je krivim zbog prekršaja iz članka 199. stavka 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 3.500,00 kuna i zbog prekršaja iz članka 57. stavka 7. u vezi s člankom 293. stavkom 1. Zakona o sigurnosti prometa na .....

3
Pž 4582/2020-2; 25.8.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim prekršajnim nalogom, okr. V. Ž. proglašen je krivim da je na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaj iz članka 229. stavak 3. i 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, za koji mu je, izrečena novčana kazna u iznosu 5.000,00 kuna, koju je dužan pla ...

4
Pž 4890/2020-2; 25.8.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim prekršajnim nalogom, proglašen je krivim okr. N. Š. da je na način činjenično opisan u točki 1) izreke, počinio prekršaj iz članka 46. stavak 1. i 3. u svezi s člankom 293. st. 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, za koji mu je utvrđena novčana kazna u iznosu od 1.300,00 ...

5
Pž 6281/2020-2; 25.8.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim prekršajnim nalogom, okr. R. P. , proglašena je krivom da je, na način činjenično opisan u izreci, počinila prekršaj iz članka 229. stavak 3. i 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, za koji joj je izrečena novčana kazna u iznosu od 5.000,00 kuna, koju je dužna platiti u roku ...

6
Ppž 5498/2021-2; 25.8.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Velikoj Gorici od 19. travnja 2021., broj: 25. Pp J-8/2020, proglašena je krivom okrivljena pravna osoba C. A. H. , Hrvatska zrakoplovna tvrtka d.d., da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinila prekršaj iz članka ...

7
SZž 272/2021-2; 25.8.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Općinskog prekršajnog suda u Splitu od 21. srpnja 2021., broj: Su-459/2021-2 Ikp-1922/2019 na temelju članka 170. stavak 1. Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine“ broj 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/01., 67/01., 11/02., 190/03. - pročišćeni tekst, 76/07., 27/08., 83/...

8
Gž 575/2019-2; 23.8.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Općinskog suda u Kutini okrivljenici su oslobođeni od optužbe radi prekršaja iz članka 94. stavka 1. točka 11. i stavka 2. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, činjenično opisanog u izreci. Protiv navedene presude podnositelj optužnog p ....

9
IR 94/2021-2; 23.8.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem I-okr. M. T. i II-okr. Marijani Babić kao suvlasnicima obrta za usluge u turizmu „ K. S. “ sa sjedištem u A1 produžuje se privremena mjera opreza zabrane poduzimanja poslovnih aktivnosti pružanje usluga gostima K. S. n ...

10
Ppž 8062/2021-2; 18.8.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Kod ovog Suda zaprimljen je na odlučivanje prigovor okrivljenika B. O. protiv prekršajnog naloga kojim je proglašen krivim i kažnjen zbog prekršaja iz članka 53. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a prigovor je podnio zbog poricanja prekršaja, odnosno osnova prigovora nije jasna. ...

11
Ppž 8699/2021-2; 18.8.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem odbačen je prigovor okrivljenika S. B. protiv prekršajnog naloga Policijske uprave splitsko-dalmatinske, Postaje prometne policije Split, od 20. travnja 2021., broj: 511-12-36/05-3-2615-3/2020 kao nedopušten, s obrazloženjem da je platio izrečenu novčanu kaznu i da se pl...

12
Ppž 4609/2021-2; 18.8.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Izdavatelj obaveznog prekršajnog naloga, Policijska uprava zagrebačka, II. Postaja prometne policije Zagreb pobijanim rješenjem je odbio zahtjev za ukidanje klauzule pravomoćnosti obaveznog prekršajnog naloga broj 511-19-45/05-4-1/2019 od 11. rujna 2019.. 2. Protiv rješenja o odbijanju zahtjev ....

13
Ppž 8306/2021-2; 18.8.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom okrivljenik I. M. proglašen je krivim zbog prekršaja iz članka 12 stavka 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama i zbog prekršaja iz članka 43 stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a oslobođen je od optužbe zbog prekršaja iz članka 13. Zakona o prekršajima p ......

14
Ppž 8343/2021-3; 18.8.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Vinkovcima, Stalne službe u Županji od 19. travnja 2021., broj 20.Pp 770/2021-11, proglašen je krivim okr. T. M. da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaj iz čl. 22. st. 2. Zakona o zaštiti od nasilja u o .....

15
Ppž 8818/2021-2; 18.8.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Zadru, Stalne službe u Pagu od 16. srpnja 2021., broj: 1. Pp J-886/2020-44, okr. M. S. je proglašen krivim da bi, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaj iz čl. 20. st. 2. Zakona o zaštiti od nasilja u obite ...

16
Ppž 8827/2021-2; 18.8.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom okrivljenik M. J. proglašen je krivim zbog prekršaja iz članka 51. stavka 5. u vezi članka 293. stavka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna, zbog prekršaja iz članka 199. stavka 8. Zakona o sigurnosti prometa na ces ...

17
IR 92/2021-2; 12.8.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem, okr. P. Š. je na temelju čl. 130. st. 2. t. 3. i st. 5. Prekršajnog zakona (Narodne novine, broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18, dalje u tekstu: PZ), naložena mjera opreza zabrane približavanja, uspostavljanja i održavanja veze s D. Š. , s prebi ...

18
Gž 513/2019-2; 29.7.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom okrivljenici su proglašeni krivima i kažnjeni novčanom kaznom u iznosu od 2.100,00 (dvijetisućesto) kuna, I okrivljenik i od 600,00 (šesto) kuna, II okrivljenik, zbog prekršaja iz članka 189. stavak 1. točka 4. i stavak 2. Zakona o autorskom pravu i srodnim prav...

19
Gž 898/2020-2; 29.7.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom okrivljenik M. S. , na temelju članka 182. točke 3. Prekršajnog zakona, oslobođen je od optužbe zbog prekršaja iz članka 77. stavka 4. u vezi sa stavkom 1. točkom 5. i članka 78. stavka 4. u vezi sa stavkom 1. točkom 3. Zakona o morskom ribarstvu, činjenično opisanih u ......

20
Ppž 1226/2021-2; 29.7.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim prekršajnim nalogom proglašen je krivim okrivljenik N. V. i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna, zbog prekršaja iz članka 53. stavka 1. i 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činjenično opisanog u izreci prekršajnog naloga. Istim prekršajnim nalogom, na te ...

21
Ppž 1246/2021-2; 29.7.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim prekršajnim nalogom proglašena je krivim okrivljenik T. B. i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna, zbog prekršaja iz članka 53. stavka 1. i 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činjenično opisanog u izreci prekršajnog naloga. Istim prekršajnim nalogom, na te ...

22
Ppž 1261/2021-2; 29.7.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim prekršajnim nalogom proglašena je krivom okrivljenica S. S. i kažnjena novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna, zbog prekršaja iz članka 53. stavka 1. i 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činjenično opisanog u izreci prekršajnog naloga. Istim prekršajnim nalogom, na t ...

23
Ppž 1265/2021-2; 29.7.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim prekršajnim nalogom proglašena je krivom okrivljenica M. B. i kažnjena novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna, zbog prekršaja iz članka 53. stavka 1. i 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činjenično opisanog u izreci prekršajnog naloga. Istim prekršajnim nalogom, ...

24
Ppž 1305/2021-2; 29.7.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim prekršajnim nalogom proglašen je krivim okrivljenik I. V. i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna, zbog prekršaja iz članka 53. stavka 1. i 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činjenično opisanog u izreci prekršajnog naloga. Istim prekršajnim nalogom, na temel ...

25
Ppž 148/2021-2; 29.7.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Uvodno citiranom presudom okrivljenici M. G. , kao odgovorna osoba u obavljanju gospodarskog ribolova i T. T. d. o. o. Poličnik, kao pravna osoba, proglašeni su krivima i kažnjeni ukupnim novčanim kaznama u iznosima od 13.000,00 kuna odgovorna osoba i 45.000,00 kuna pravna osoba, zbog ...

26
Jž 2682/2019-2; 23.7.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom okrivljena G. Š. je na temelju članka 182. točka 3. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18), oslobođena od optužbe zbog počinjenja prekršaja iz članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, činjenično ...

27
IR 85/2021-2; 23.7.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem Općinskog suda u Slavonskom Brodu, od 19. srpnja 2021., poslovni broj: 31. Pp -2026/2021-5, okrivljenom I. B. produljeno je zadržavanje temeljem odredbe članka 135. stavka 6. Prekršajnog zakona, u trajanju od 15 (petnaest) dana, počevši od 18. srpnja 2021. u 22,25 ...

28
Gž 1599/2018-2; 21.7.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Uvodno citiranom presudom okrivljenici NK CONCORDIA Zagreb, kao pravna osoba i Ž. J. , kao odgovorna osoba u pravnoj osobi, na temelju članka 182. točke 3. Prekršajnog zakona, oslobođeni su od optužbe zbog prekršaja iz članka 86. stavka 1. točke 2. i stavka 2. Zakona o sportu, činjenično opis ...

29
Gž 1335/2020-2; 21.7.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljenik M. V. proglašen je krivim i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna, zbog prekršaja iz članka 189. stavka 4. u svezi sa stavkom 1. točkom 4. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, činjenično opisanog u izreci prvostupanjske presude, te je upozor ...

30
Gž 1387/2020-2; 21.7.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom okrivljenica je proglašena krivom i kažnjena novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 (dvijetisuće) kuna, zbog prekršaja iz članka 87. stavak 3. u svezi sa stavkom 1. točka 8. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, činjenično o...

31
Ppž 1483/2021-2; 21.7.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Ovom sudu dostavljen je na odlučivanje prigovor okrivljenog M. M. podnesen protiv prekršajnog naloga Policijske uprave karlovačke, Postaje prometne policije Karlovac od 2. studenoga 2020., broj 511-05-13/05-3-1073-1/2020, kojim je okrivljenik proglašen krivim zbog prekršaja iz članka 53. sta ...

32
Ppž 1489/2021-2; 21.7.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim prekršajnim nalogom proglašena je krivom okrivljenica M. L. i kažnjena novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna, zbog prekršaja iz članka 53. stavka 1. i 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činjenično opisanog u izreci prekršajnog naloga. Istim prekršajnim nalogom, n ...

33
Gž 1797/2018-2; 20.7.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Prekršajnog suda u Čakovcu od 20. rujna 2018., broj: 2. Pp G-309/18, proglašeni su krivima okrivljenici pravna osoba RA j.d.o.o. i odgovorna osoba D. R. , zbog prekršaja iz članka 189. stavka 1. točke 4. i stavka 2. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima i na temelju cit. prop ...

34
SZž 249/2021-2; 16.7.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem od 22. ožujka 2021. je osuđeniku J. J. novčana kazna u iznosu od 2.700,00 kuna, izrečena pravomoćnom odlukom Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave osječko-baranjske, Postaje prometne policije Osijek broj: 511-07-31-36-OPN-2016/2018 od 14. rujna 20 ...

35
IR 82/2021-2; 16.7.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Općinskog suda u Sesvetama, od 13. srpnja 2021. godine, broj: 25.Pp-1730-2021, temeljem odredbe članka 135. stavka 1. točke 3. Prekršajnog zakona, okrivljeniku J. J. određeno je zadržavanje u trajanju od 10 (deset) dana, koje se računa od trenutka lišenja slobode dana 29. lipnja 2021 ......

36
IR 41/2021-2; 15.7.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Čakovcu od 15. lipnja 2021., broj: IR-eu-41/2021, odlučeno je u t. I. da se, na temelju čl. 77. st. 1. u vezi čl. 78.a i čl. 1. st. 1. t. 5. Zakona o pravosudnoj suradnji u Kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije („Narodne novine“, broj 91/10., 81...

37
IR 81/2021-2; 15.7.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem Općinskog suda u Zadru broj Pp-3698/2021 od 18. lipnja 2021., okrivljenom I. M. određena je mjera opreza zabrane približavanja na udaljenost manju od pet metara, uspostavljanja ili održavanja veze s oštećenom A. M. . 2. Protiv tog rješenja pravodobnu žalbu ...

38
Gž 280/2019-2; 14.7.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom okrivljenik je proglašen krivim i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 6.000,00 (šesttisuća) kuna, zbog prekršaja iz članka 189. stavak 4. u svezi sa stavkom 1. točka 4. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, činjenično opisanog u izreci, s tim da je okrivlj...

39
Gž 872/2019-2; 14.7.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom okrivljenici su proglašeni krivima i kažnjeni novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 (pettisuća) kuna, I okrivljenik i od 2.000,00 (dvijetisuće) kuna, II okrivljenik, zbog prekršaja iz članka 189. stavak 1. točka 4. i stavak 2. Zakona o autorskom pravu i srodnim p...

40
FPž 654/2020-2; 14.7.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Ovom sudu dostavljen je na odlučivanje prigovor okr. V. Č. protiv prekršajnog naloga Ministarstva financija RH, Carinske uprave, Središnjeg ureda, Sektora za mobilne jedinice, Područne jedinice - Službe za mobilne jedinice Zagreb od 18. veljače 2020., Klasa:471-01/20-18/482, Ur.broj:5 ...

41
FPž 786/2020-2; 14.7.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Uvodno citiranim prekršajnim nalogom okr. N. B. proglašena je krivom, da je, na način činjenično opisan u izreci, počinila djela prekršaja iz članka 192. stavka 2. u svezi stavka 1. točke 2. Općeg poreznog zakona i članka 35. stavka 1. točke 4. i stavka 2. Zakona o fiskalizaciji u prometu got ....

42
Gž 902/2020-2; 14.7.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom okr. R. C. je, na temelju članka 182. točke 3. Prekršajnog zakona, oslobođen optužbe zbog prekršaja iz članka 77. stavka 4. u vezi sa stavkom 1. točkom 5. i članka 78. stavka 4. u vezi sa stavkom 1. točkom 3. Zakona o morskom ribarstvu, činjenično ...

43
Ppž 5072/2021-2; 14.7.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Dubrovniku od 1. travnja 2021., broj 4. Pp J-170/19, na temelju čl. 182. t. 3. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17. i 118/18.), okrivljena pravna osoba X. X. d.d. je oslobođena od optu...

44
Ppž 6811/2021-2; 14.7.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Čakovcu od 18. svibnja 2021., broj 30. Pp-709/2021-8, okr. F. V. je proglašen krivim da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaj iz čl. čl. 22. st. 1. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, za koji...

45
Ppž 6970/2021-3; 14.7.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Puli-Pola od 3. svibnja 2021., broj: 3. Pp-1233/2021, na temelju čl. 182. t. 1. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17. i 118/18.), oslobođen je od optužbe okr. Z. V. da bi, na način činj...

46
Jž 137/2019-3; 14.7.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Prekršajnog suda u Splitu, Stalne službe u Makarskoj od 27. studenog 2018., broj: 12. Pp J-849/18, proglašeni su krivima okr. L. J. , okr. O. U. , okr. I. G. i okr. I. G. da su, na način činjenično opisan u izreci prvostupanjske presud ...

47
Jž 247/2019-2; 14.7.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Prekršajnog suda u Karlovcu od 20. studenog 2018., broj 3 Pp J-825/18-6, proglašen je krivim okr. M. P. da je, na način činjenično opisan u t. 1. izreke pobijane presude, počinio prekršaj iz čl. 91. st. 2. t. 1. Zakona o oružju, za koji mu je uz primj ...

48
IR 75/2021-2; 14.7.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem je prihvaćen prijedlog Policijske uprave šibensko-kninske broj: 511-13-01-29-6/21 od 28. siječnja 2021. te je M. M. , na temelju odredbe čl. 34.a Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, izrečena zabrana prisustvovanja svim košarkaškim utakmicama na kojima ...

49
IR 76/2021-2; 14.7.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem, okr. A. J. , na temelju čl. 130. st. 2. t. 3. (ispravno i t. 2) i st. 5. Prekršajnog zakona (Narodne novine, broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18, dalje u tekstu: PZ), produljena (ispravno, određena) je mjera opreza zabrane posjećivanja obiteljske kuće u ...

50
Jž 1622/2018-2; 13.7.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom 1.okrivljeni J. P. i 2.okrivljeni M. V. su proglašeni krivima i kažnjeni zbog prekršaja iz članka 20. stavka 4. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, činjenično opisanog u izreci iste, za koje djelo je uz primjenu članka 37. Prekršajnog zakona, 1.okrivljeniku izr...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a