Poredano po:

Broj dokumenata: 1551

1
Jž 97/2020-0; 21.10.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Pazinu, Stalna služba u Umagu-Umago od 27. studenog 2019., broj: 39. Pp J-103/2019-39 na temelju čl. 182. toč. 3. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj: 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17. i 118/18.) okr. R. R. oslobođen je optužbe da bi...

2
Jž 1503/2020-0; 24.9.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljena D. K. je na temelju članka 161. stavka 6. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj: 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18) oslobođena od optužbe zbog prekršaja iz članak 25. stavka 1. Zakona o suzbijanju diskriminacije, činjenično opisanog u izreci pobijane pre...

3
Jž 2230/2017-0; 17.9.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Prekršajnog suda u Puli-Pola, Stalne službe u Poreču-Parenzo od 16. lipnja 2017., broj Pp J-258/17, proglašen je krivim okr. E. Č. da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaj iz čl. 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mir...

4
Pž 2140/2018-0; 16.9.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljenik K. G. proglašen je krivim zbog prekršaja iz članka 289. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna. Istom presudom, temeljem članka 58. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj: 107/07, 39/13, 157/13, 110/15,...

Broj odluke: Pž 2140/2018-00

5
Pž 2360/2018-0; 16.9.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljenik N. P. proglašen je krivim zbog prekršaja iz članka 282. stavka 9. Zakona o sigurnosti prometa na cestama i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 kuna. Istom presudom, temeljem članka 58. Prekršajnog zakona okrivljeniku je izrečena zaštitna mjera zabrane upravlj...

6
Pž 2561/2020-0; 16.9.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljenik G. C. proglašen je krivim zbog prekršaja iz članka 216. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 6.000,00 kuna, zbog prekršaja iz članka 282. stavka 9. Zakona o sigurnosti prometa na cestama i kažnjen novčanom kaznom u izno...

7
Jž 3252/2017-0; 9.9.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Prekršajnog suda u Osijeku, Stalna služba u Belom Manastiru od 8. studenog 2017., broj: Pp J-1615/17-14, proglašen je krivim okr. L. Đ. da je, na način činjenično opisan u toč. 1.) izreke pobijane presude počinio prekršaj iz čl. 91. st. 2. toč. 1. Zakona o oružju (...

8
Pž 3142/2020-0; 9.9.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Općinskog suda u Novom Zagrebu,  broj: 68.PpP-1024/2020-15 od 1. srpnja 2020., temeljem članka 199. stavka 2. Prekršajnog zakona („Narodne novine“ broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18), odbačena je žalba okrivljenika P. M. protiv presude kao nedopuštena. Protiv rje...

9
Pž 3557/2020-0; 9.9.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom okrivljenik A. R. proglašen je krivim da je počinio prekršaj iz članka 57. stavka 1. i 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činjenično opisanog u izreci, za koji mu je, uz primjenu odredbi o ublažavanju, izrečena novčana kazna u iznosu 2.000,00 kuna. Istom p...

10
Jž 1659/2017-0; 2.9.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljeni L. M. je temeljem čl. 182. toč. 1. Prekršajnog zakona („Narodne novine“ broj: 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18, dalje u tekstu: PZ), oslobođen od optužbe zbog prekršaja iz čl. 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i čl. 25. st. 1. Zakona o suzbi...

11
Jž 3141/2017-0; 26.8.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Prekršajnog suda u Splitu, Stalna služba u Trogiru od 8. rujna 2017., broj: 18. Pp J-1082/17 proglašen je krivim okr. S. K. da je na način činjenično opisan u izreci počinio prekršaj iz čl. 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, za koji mu je izrečena ...

12
Jž 1441/2018-0; 26.8.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Prekršajnog suda u Karlovcu od 18. travnja 2018., broj: 4. Pp J-260/17-17 proglašen je krivim okr. Ž. M. da je na način činjenično opisan u izreci presude počinio prekršaj iz čl. 17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, za koji mu je izrečena novčana kaz...

13
Jž 1345/2019-0; 26.8.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Novom Zagrebu od 30. travnja 2019., broj: 70. Pp J-639/2019-12, proglašen je krivim okr. D. Z. da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaj iz čl. 39.a st. 2. Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima,...

14
Jž 1986/2017-0; 20.8.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Prekršajnog suda u Dubrovniku od 25. svibnja 2017., broj 6. Pp J-214/17, proglašen je krivim okr. M. V. da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaj iz čl. 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, za koji mu je izrečena no...

15
Jž 1206/2020-0; 20.8.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog prekršajnog suda u Splitu, Stalne službe u Trogiru od 26. svibnja 2020., broj: 17. Pp J-1496/2020-8, proglašen je krivim okr. B. S. da je, na način činjenično opisan u toč. 1.) izreke pobijane presude, počinio prekršaj iz čl. 22. st. 2. Zakona o zaštiti o...

16
Pž 2434/2019-0; 19.8.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom odlukom mlt. počinitelj D. M., proglašen je krivim i kažnjen primjenom instituta ublažavanja novčanom kaznom u ukupnom iznosu od 3.300,00 (tritisućetristo) kuna, zbog prekršaja iz članka 32. stavak 4. u svezi s člankom 32. stavak 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, č...

17
Jž 2752/2018-0; 17.8.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom okrivljeni L. G. je proglašen krivim zbog prekršaja iz članka 39. stavka 1. točke 3. Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, činjenično opisanog u izreci prvostupanjske presude, te je okrivljeniku na temelju citiranog propisa izrečena novčana kazna  u iznosu ...

18
Gž 2099/2018-0; 15.7.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Prekršajnog suda u Osijeku, Stalne službe u Đakovu okrivljenik je proglašen krivim i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn, zbog prekršaja iz članka 40. stavka 1. točke 53. i stavka 2. Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda, činjenično opisanog u izreci...

19
Jž 664/2020-0; 8.7.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Đakovu od 26. veljače 2020., broj: 10. Pp J-367/2019-67, proglašen je krivim okr. B. P. da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaj iz čl. 20. st. 4. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, za koji mu je, uz primje...

20
Jž 896/2017-0; 8.7.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom maloljetniku D.M. je zbog prekršaja iz članka 39. stavka 1. točke 2. Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, činjenično opisanog u izreci pobijanog rješenja, na temelju članka 68. stavka 1. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj: 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, ...

21
Jž 2109/2017-0; 8.7.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Prekršajnog suda u Splitu, Stalne službe u Omišu od 23. svibnja 2017., broj: 38. Pp J-737/17, proglašen je krivim okr. V. Đ. da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaj iz čl. 93. st. 1. toč. 9. Zakona o oružju, za koji mu je, uz p...

22
Jž 1053/2020-0; 1.7.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Osijeku, Stalne službe u Belom Manastiru od 23. travnja 2020., broj: 85. Pp J-337/2020-8, okr. H. S. je proglašen krivim da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaj iz čl. 22. st. 2. Zakona o zaštiti od nasilja u o...

23
Jž 1936/2017-0; 1.7.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljeni N. K. proglašen je krivim zbog prekršaja iz čl. 34. st. 1. i t. 1. Zakona o javnom okupljanju činjenično opisanog u izreci pobijane presude te je okrivljeniku, temeljem istog propisa, uz primjenu odredbe o ublažavanju kazne, izrečena novčana kazna u iznosu od 2.000,00 k...

24
Jž 859/2020-0; 25.6.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom okrivljeni B. S. je proglašen krivim da je na način činjenično opisan u izreci pobijane presude počinio prekršaj iz članka 54. stavka 3. u vezi stavka 1. točke 1. Zakona o suzbijanju zlouporabe droge, te mu je na temelju odredbe  članka 37. stavka 3. točke 1. Prekr...

25
Jž 1099/2019-0; 25.6.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljena J. V. je proglašena krivom zbog prekršaja iz članka 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te joj je na temelju citiranog propisa izrečena kazna zatvora u trajanju od 7 dana, dok je u odnosu na okrivljenog V. V. odbijena optužba na temelju članka 181. točke ...

26
Jž 1917/2017-0; 24.6.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Prekršajnog suda u Virovitici od 2. lipnja 2017., broj: 11.J-291/17, okr. S. J. je proglašen krivim da je, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz čl. 11. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, za koji mu je izrečena kazna zatvora u trajan...

27
Jž 1028/2020-0; 24.6.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog prekršajnog suda u Splitu, Stalna služba u Solinu od 14. travnja 2020., broj: 10. Pp J-1814/2019, proglašen je krivim okr. T.D., da je na način činjenično opisan u izreci prvostupanjske presude počinio prekršaj iz čl. 22. st. 5. Zakona o zaštiti od nasilj...

28
Jž 1776/2017-0; 17.6.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Prekršajnog suda u Delnicama od 15. svibnja 2017., broj: 23. Pp J-643/17, proglašen je krivim okr. F. B. da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaj iz čl. 92. st. 1. toč. 3. Zakona o oružju, za koji je, uz primjenu odredbe čl. 38....

29
Jž 1009/2020-0; 17.6.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljena G. J. je na temelju članka 182. točke 1. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj: 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18) oslobođena od optužbe zbog prekršaja iz članka 22. stavka 1. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, činjenično opisanog u izreci pobijane ...

30
Jž 897/2020-0; 17.6.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Zadru od 13. prosinca 2019., broj Pp 20 J-90/19, proglašen je krivim okr. M. M. da je, na način činjenično opisan u toč. 1.) izreke pobijane presude, počinio prekršaj iz čl. 22. st. 4. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, za koji mu je utvrđena ...

31
Gž 2096/2017-0; 17.6.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Prekršajnog suda u Splitu proglašeni su krivima okrivljenici, pravna osoba T. C. j.d.o.o. i odgovorna osoba M. T., da su, činjenično opisanom radnjama počinili djela prekršaja iz članka 109. stavka 1. točke 2. i stavka 4. i članka 112. stavka 1. točke 1. i s...

32
Jž 1167/2017-0; 17.6.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljeni Ivica Šolić je na temelju članka 182. točke 1. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj: 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18) oslobođen od optužbe zbog prekršaja iz članka 93. stavka 1. točke 2. Zakona o oružju, dok su troškovi postupka pali na teret proračun...

33
Jž 1426/2019-0; 17.6.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljeni C. P. proglašen je krivim zbog prekršaja iz čl. 42. st. 1. t. 1. Zakona o nadzoru državne granice, činjenično opisanog u izreci pobijane presude od 1. do 6. te je za svaki taj prekršaj okrivljeniku utvrđena novčana kazna u iznosu od po 2.000,00 kuna i izrečena ukupna no...

34
Jž 2251/2019-0; 17.6.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom 1. okrivljena pravna osoba TD „P.“ d.o.o. S. Š. i 2. okrivljena odgovorna osoba u pravnoj osobi G. N., proglašene su krivima zbog prekršaja iz čl. 45. st. 1. t. 5. i 45. st. 2. Zakona o nadzoru državne granice, činjenično opisanog u izreci pobijane presude (od 1. do 6.) te je za s...

35
Jž 2513/2019-0; 17.6.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljeni S. B. temeljem čl. 182. st. 1. t. 3. PZ-a oslobođen je od optužbe zbog prekršaja iz čl. 42. st. 1. t. 1. Zakona o nadzoru državne granice, činjenično opisanog u izreci pobijane presude, s obrazloženjem da u postupku nije sa sigurnošću utvrđeno da bi okrivljenik počinio ...

36
Pž 261/2020-0; 17.6.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Općinskog suda u Vinkovcima proglašeni su krivima okr. pravna osoba Č. N. d.o.o. i odgovorna osoba G. J. da su, na način činjenično opisan u izreci, počinili prekršaj iz članka 115. stavka 2. i  4. u svezi stavka 1. podstavka 7. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, te su na te...

37
Jž 2461/2019-0; 9.6.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Pazinu, Stalne službe u Umagu-Umago od 24. listopada 2019., broj: 40. Pp J-673/2019-45, okr. pravna osoba „Z.“ T. i. r. d.o.o. K. i okr. L. R. su proglašeni krivima da su, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinili tri prekršaja...

38
Pž 177/2020-0; 9.6.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Općinskog suda u Zadru proglašeni su krivima okr. pravna osoba P. d.d. i odgovorna osoba D. V., da su, na način činjenično opisan u izreci, počinili prekršaj iz članka 115. stavka 2. i 3. u svezi stavka 1. podstavka 9. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, te su na temelju citi...

39
Jž 2563/2019-0; 5.6.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom okrivljenik je proglašen krivim i kažnjen zbog počinjenja prekršaja iz članka 39. stavka 1. točke 1. (ispravno članka 39.a stavka 1. točke 3.) Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima činjenično opisanog u izreci prvostupanjske presude, te mu je uz primjenu čla...

40
Jž 3289/2017-0; 4.6.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Prekršajnog suda u Gospiću, Stalne službe u Otočcu od 7. kolovoza 2017., broj: 1. Pp J-102/17-8, proglašeni su krivima okr. pravna osoba M. P. d.o.o. i okr. F. K., kao odgovorna osoba, da su, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinili prekršaj i...

41
Jž 1794/2018-0; 4.6.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Prekršajnog suda u Šibeniku, Stalna služba u Kninu od 2. srpnja 2018., broj: 10. Pp J-267/17, na temelju čl. 182. toč. 1. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj: 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17. i 118/18.) okr. I.V. oslobođen je od optužbe da bi na nač...

42
Jž 875/2020-0; 4.6.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Općinskog prekršajnog suda u Splitu, Stalne službe u Omišu od 20. travnja 2020., broj: 38. Pp Pr-768/20, na temelju čl. 140. st. 8. Prekršajnog zakona, odbijen je zahtjev okr. D. M., po branitelju Ž. O., „da mu se na ime troškova branitelja isplati ukupan iznos od 1.250,00 kuna k...

43
Jž 68/2019-0; 4.6.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Prekršajnog suda u Karlovcu, Stalna služba u Dugoj Resi od 27. prosinca 2016., broj: Pp J-627/16 proglašen je krivim okr. K. M. da je na način činjenično opisan u izreci presude počinio prekršaj iz čl. 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, za koji mu ...

44
Jž 2526/2017-0; 2.6.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljena pravna osoba U. g. d.o.o. i okrivljeni P. P. kao odgovorna osoba u pravnoj osobi proglašeni su krivima zbog prekršaja iz članak 226. stavka 1. točke 1. i stavka 3. Zakona o strancima, činjenično opisanog u izreci prvostupanjske presude, te je uz primjenu članka 37. Prek...

45
Jž 774/2020-0; 28.5.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Osijeku od 17. veljače 2020., broj: 82. Pp J-585/2019-58, okr. S. T. je proglašen krivim da je, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz čl. 22. st. 6. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, za koji mu je, uz primjenu odredbe o ubl...

46
Pž 2085/2020-0; 27.5.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanim prvostupanjskim rješenjem Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu od 6. ožujka 2020., broj: 8.PpPr-170/2020, određeno je da se na ime naknade troškova prekršajnog postupka koji obuhvaćaju nagradu branitelja odvjetnika, ima isplatiti 500,00 kuna. Iz obrazloženja pobijanog rješenja je vidljivo...

47
Jž 1491/2019-0; 27.5.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Dubrovniku proglašena je krivom okrivljena pravna osoba T. A. INC. CO. zastupana po Podružnici T. a. inc. co., Predstavništvo u Republici Hrvatskoj Velika Gorica da je na način činjenično opisan u izreci počinila prekršaj iz članka 225. stavka 1. Z...

48
Jž 3175/2017-0; 25.5.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom okrivljenik je proglašen krivim i kažnjen zbog počinjenja prekršaja iz članka 39. stavka 1. točke 3. Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima činjenično opisanog u izreci iste, te mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 2.100,00 kuna, a u izrečenu kaznu okrivl...

49
Jž 868/2019-0; 4.5.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom okrivljeni G. V. proglašen je krivim zbog prekršaja iz čl. 22. st. 1. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, činjenično opisanog u izreci pobijane presude za koji je okrivljeniku, temeljem istog propisa izrečena novčana kazna u iznosu od 1.200,00 kuna, u koju kaznu je okriv...

50
Jž 797/2020-0; 4.5.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Vukovaru od 24. ožujka 2020., broj: Pp J-47/2020-28, proglašen je krivim okr. Ž. C. da je na način činjenično opisan u izreci pobijane presude počinio prekršaj iz čl. 22. st. 4. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, za koji mu je izrečena kazna z...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a