Poredano po:

Broj dokumenata: 4320

1
Ppž 11143/2022-2; 8.11.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljenik A. K. proglašen je krivim i kažnjen kaznom zatvora u trajanju od 15 dana, temeljem članka 286. stavka 9. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, od kojeg mu je nakon uračunatog zadržavanja preostalo 13 dana zatvora. Istom presudom, temeljem članka 139. stavka 3. Prekr...

2
IR 104/2022-6; 3.11.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanim prvostupanjskim rješenjem Općinskog prekršajnog suda u Splitu od 26. rujna 2022., broj: Pp-14129/2022-3 na temelju čl. 130. st. 1. i 2. t. 3. i čl. 131. st. 3. Prekršajnog zakona („Narodne novine“ broj107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17. i 118/18.) okr. S. D. određena je mjera opreza...

3
Ppž 12588/2021-2; 27.10.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Uvodno citiranom presudom okrivljenik J. V. proglašen je krivim i kažnjen ukupnom novčanom kaznom u iznosu od 36.000,00 kuna, zbog tri prekršaja iz članka 77. stavka 3. u vezi sa stavkom 1. točkom 5. i tri prekršaja iz članka 78. stavka 3. u vezi sa stavkom 1. točkom 3. Zakona o morskom ribarstvu...

4
Ppž 9157/2022-2; 27.10.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranim prekršajnim nalogom okr. D. B. proglašen je krivim da je, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaje iz članka 216. stavka 1. i 3., članka 163. stavka 1. i 8., članka 242. stavka 3. i 5. i članka 238. stavka 1. i 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestam...

5
Ppž 11069/2022-2; 27.10.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Uvodno citiranom presudom okrivljenik R. C. proglašen je krivim i kažnjen ukupnom novčanom kaznom u iznosu od 24.000,00 kuna/3.185,35 eura, zbog dva prekršaja iz članka 77. stavka 3. u vezi sa stavkom 1. točkom 5. i dva prekršaja iz članka 78. stavka 3. u vezi sa stavkom 1. točkom 3. Zakona o mor...

6
Ppž 10771/2022-2; 27.10.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Vinkovcima, Stalne službe u Županji  okr. R. F. proglašen je krivim da je, na način činjenično opisan u izreci počinio prekršaj iz članka 282. stavka 1., 4. i 9. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te je na temelju citira...

7
Ppž 11168/2022-2; 26.10.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanim prekršajnim nalogom okrivljenik I. A. proglašen je krivim i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 12.000,00 kuna temeljem članka 199. stavka 8. u vezi s člankom 293. stavkom 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, zbog prekršaja činjenično i pravno opisanog u izreci prekršajnog naloga. Is...

8
Ppž 10715/2021-2; 26.10.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom okrivljenik M. H. oslobođen je optužbe, temeljem članka 182. točke 1. Prekršajnog zakona, zbog prekršaja iz članka 289. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činjenično opisanog u izreci pobijane presude. 2. Protiv navedene presude tužitelj Policijska uprava osječk...

9
Ppž 100/2021-2; 26.10.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom, proglašen je krivim okrivljenik I. E. da je, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz članka 199. stavka 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, za koji mu je primjenom članka 37. Prekršajnog zakona, izrečena novčana kazna u iznosu od 7.500,00 (sedamtisućape...

10
Ppž 28/2020-2; 20.10.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Osijeku okr. M. V. proglašen je krivim da je, na način činjenično opisan u izreci počinio djelo prekršaja iz članka 59. st. 1. i 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama te mu je izrečena novčana kazna uz primjenu institut...

11
Ppž 8140/2022-2; 20.10.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Bjelovaru okr. F. C. proglašen je krivim da je, na način činjenično opisan u izreci počinio prekršaj iz članka 199. stavka 2. i 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te je primijenjena  mjera upozorenja - uvjetna osuda, ...

12
Ppž 10116/2022-2; 20.10.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja okrivljenik je proglašen krivim i osuđen novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna zbog djela prekršaja iz članka 199. stavak 2. kažnjivog po članku 199. stavak 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, opisanog u izreci. 2. Sud prvog stupnja okrivljeniku je primije...

13
Ppž 1848/2021-2; 20.10.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranim prvostupanjskim rješenjem Općinskog suda u Vinkovcima, Stalne službe u Županji prema maloljetnoj K. M.  primijenjen je sudski ukor, zbog djela prekršaja iz članka 101. stavka 1. i 5. i članka 113. stavka 2. i 3.  Zakona o sigurnosti prometa na cestama. 1.1.  Istim r...

14
Ppž 1825/2022-2; 20.10.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanim prekršajnim nalogom proglašen je krivim okrivljenik V. Č. i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna, zbog prekršaja iz članka 216. stavka 1. i 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činjenično opisanog u izreci prekršajnog naloga. Istim prekršajnim nalogom, na temelju člank...

15
Ppž 12172/2021-2; 19.10.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom, proglašena je krivom okrivljenica I.V. da je, na način činjenično opisan u izreci, počinila prekršaj iz članka 57. stavka 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, uz primjenu članka 293. stavak 2. cit. Zakona za koji joj je primjenom članka 37. Prekršajnog zakona izreč...

16
Pž 3683/2020-2; 19.10.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom, proglašen je krivim okrivljenik T. J. da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaj iz članka 199. stavka 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama za koji mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 5.000,00 (pettisuća) kuna. 2. N...

17
Gž 148/2019-2; 19.10.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom okrivljenik I. S. je proglašen krivim i na temelju članka 38. Prekršajnog zakona oslobođen od kazne, zbog prekršaja iz članka 100. točke 3. Zakona o lovstvu („Narodne novine“ broj: 140/05., 75/09., 14/14. i 62/17.), činjenično opisanog u izreci. 2. Istom presud...

18
Ppž 10528/2022-2; 19.10.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljenik D. M. proglašen je krivim i kažnjen, uz primjenu članka 37. Prekršajnog zakona, novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna, temeljem članka 199. stavka 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, zbog prekršaja činjenično opisanog u izreci pobijane presude. Istom presud...

19
Ppž 10724/2022-2; 19.10.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom okrivljenik I. I. proglašen je krivim i kažnjen kaznom zatvora u trajanju od 60 dana, temeljem članka 216. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, od koje mu nakon uračunatog zadržavanja preostaje 45 dana zatvora. Istom presudom, temeljem članka 58. stavka 1. Prekrša...

20
Ppž 2077/2022-2; 19.10.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom, oslobođen je od optužbe okrivljenik J. B., da bi, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz članka 289. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama. 2. Istom presudom, temeljem članka 140. stavka 2. Prekršajnog zakona, određeno je da troškovi prekršajnog p...

21
Ppž 10548/2022-2; 19.10.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom, oslobođen je od optužbe okrivljenik D. C. S., da bi na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz članka 53. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, s obrazloženjem da je okrivljenik u svojoj pisanoj obrani porekao počinjenje prekršaja, jer da je na tražen...

22
Ppž 10642/2022-2; 19.10.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom okrivljena pravna osoba G. d.o.o. i okrivljena odgovorna osoba A. M. K. su proglašeni krivima i uz primjenu članka 37. Prekršajnog zakona kažnjeni novčanim kaznama i to okrivljena pravna osoba G. d.o.o. u iznosu od 2.000,00 (dvijetisuće) kuna, a okrivljena odgovorna osoba A. M....

23
Ppž 10677/2022-2; 19.10.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem okrivljenik M. D., temeljem članka 161. stavka 6. Prekršajnog zakona, oslobođen je optužbe za prekršaj iz članka 229. stavka 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Protiv tog rješenja tužitelj Policijska uprava dubrovačko-neretvanska, Policijska postaja Metković, podnijela j...

24
Ppž 10446/2022-2; 19.10.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 446/2022 Republika Hrvatska Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske Broj: Ppž-10446/2022 Zagreb U  I M E  R  E P U B L I K E    H R V A T S K E R J E Š E N J E Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca: Nediljka Bobana kao predsjednika vijeća, te Karmen Novak-Hrg...

25
Ppž 4255/2021-2; 13.10.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom okrivljenik I.Č. proglašen je krivim zbog djela prekršaja članka 289. stavak 1. i 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činjenično opisanog u izreci i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 6.000,00 (šesttisuća) kuna. 2. Okrivljenik je upozoren na pravo propisano odredbom čl...

26
Ppž 5580/2021-2; 13.10.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom okrivljenik Z. R. proglašen je krivim i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 10.200,00 (desetisućadvijesto) kuna, zbog djela prekršaja članka 289. stavak 1. i 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te mu je odobrena i obročna otplata kazne kroz 4 (četiri) jednaka mjesečna ob...

27
Ppž 9376/2022-2; 12.10.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Pazinu okrivljenik je proglašen krivim i kažnjen ukupnom novčanom kaznom u iznosu od 12.000,00 kn, zbog prekršaja iz članka 77. stavka 1. točke 5. i stavka 3. i prekršaja iz članka 78. stavka 1. točke 3. i stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu, činjenično ...

28
Ppž 5024/2022-2; 12.10.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Uvodno citiranom presudom okrivljenici G. U. d.o.o., kao pravna osoba i G. G., kao odgovorna osoba, proglašeni su krivima i uz primjenu članka 37. Prekršajnog zakona kažnjeni novčanim kaznama i to okrivljena pravna osoba G. U. d.o.o. u iznosu od 2.000,00 (dvije tisuće) kuna te okrivljena odgovorn...

29
Ppž 5731/2022-2; 12.10.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Uvodno citiranom presudom okrivljenici T. j. d.o.o., kao pravna osoba i M. M., kao odgovorna osoba, proglašeni su krivima i uz primjenu članka 37. Prekršajnog zakona kažnjeni novčanim kaznama i to okrivljena pravna osoba T. j. d.o.o. u iznosu od 3.000,00 (tritisuće) kuna te okrivljena odgovorna o...

30
Ppž 10268/2022-2; 12.10.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Gospiću od 22. kolovoza 2022., broj: 1 Pp - 918/2022-11, proglašen je krivim okr. P. K., da je na način činjenično opisan u točki I.) izreke prvostupanjske presude, počinio prekršaj iz članka 22. stavak 1. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji te ...

31
Ppž 5354/2022-2; 11.10.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom, na temelju članka 182. točke 3. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj: 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17., 118/18.), okrivljeni D. J. je oslobođen od optužbe zbog prekršaja iz članka 22. stavka 1. i 3. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, činjenično...

32
Ppž 7809/2022-2; 11.10.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom okrivljenik je proglašen krivim zbog počinjenja prekršaja iz članka 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, činjenično opisanog u izreci iste, te mu je, na temelju istog propisa, izrečena novčana kazna od 570,00 kuna što je protuvrijednost domaće valut...

33
Gž 1358/2020-2; 7.10.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Uvodno citiranom presudom okrivljenici M. D. i J. V. proglašeni su krivima i kažnjeni novčanim kaznama u iznosima od 3.000,00 kuna, svaki, zbog prekršaja iz članka 162. stavka 3. u vezi sa stavkom 1. točkom 3. Zakona o gradnji, činjenično opisanog u izreci prvostupanjske presude. 1.1. Okrivljeni...

34
Ppž 3585/2021-2; 6.10.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanim rješenjem o prekršaju okrivljeni M.P.proglašen je krivim zbog prekršaja kažnjivog po članku 192. stavku 2. (pravilno i: u svezi stavka 1. točke 1.) Općeg poreznog zakona, činjenično opisan u točki 1. izreke i po članku 35. stavku 2. (pravilno i: u svezi stavka 1. točke 2.) ...

35
Ppž 3393/2021-2; 6.10.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Bjelovaru, Stalne službe u Daruvaru okr. T.L. proglašen je krivim da je, na način činjenično opisan u izreci počinio prekršaje iz članka 199. stavka 2. i 8. i članka 63. stavka 1. i 5. uz primjenu članka 293. stavka 2. Zakona...

36
Pž 5504/2020-2; 6.10.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Virovitici, Stalne službe u Slatini okr. S. P. proglašen je krivim da je, na način činjenično opisan u izreci počinio prekršaj iz članka 229. stavka 3., 4. i 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te je na temelju odred...

37
Ppž 13218/2021-2; 6.10.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom suda prvog stupnja okrivljenik je proglašen krivim i osuđen ukupnom novčanom kaznom u iznosu od 18.500,00 kuna, zbog djela prekršaja iz čl. 199. st. 2., kažnjivog po st. 8. i čl. 51. st. 1., kažnjivog po st. 5. u vezi čl. 293. st. 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, o...

38
Pž 6247/2020-2; 6.10.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom suda prvog stupnja okrivljenik je proglašen krivim i osuđen ukupnom novčanom kaznom u iznosu od 10.300,00 kuna, zbog djela prekršaja iz čl. . 238. st. 1., kažnjivog po čl. 238. st. 7., čl. 163. st. 1., kažnjivog po čl. 163. st. 8., čl. 236. st. 1., kažnjivog po čl. 236. st. ...

39
Ppž 8605/2022-2; 5.10.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom, oslobođen je od optužbe okrivljenik J. O., da bi, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz članka 54. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koja pravna kvalifikacija je pogrešno navedena jer se okrivljenik u konkretnom predmetu tereti za prekršaj iz...

40
Ppž 9173/2022-2; 5.10.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Novom Zagrebu od 8. kolovoza 2022., broj: 65. Pp-2715/2022, proglašen je krivim okr. D. K., da je na način činjenično opisan u izreci prvostupanjske presude počinio prekršaj iz članka 22. stavak 2. Zakona o zaštiti od nasilja u obit...

41
Ppž 7900/2022-2; 5.10.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom, proglašen je krivim okrivljenik B. S. da je, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz članka 289. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, za koji mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 10 (deset) dana, s time da se temeljem članka 44. Prekrš...

42
Ppž 10226/2022-2; 5.10.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljenik F. K. proglašen je krivim i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 kuna, temeljem članka 199. stavka 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, zbog prekršaja činjenično opisanog u izreci pobijane presude. Istom presudom, temeljem članka 58. stavka 1. Prekršajn...

43
Ppž 10322/2022-2; 5.10.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljenik H. Dž. proglašen je krivim i kažnjen kaznom zatvora u trajanju od 15 dana, temeljem članka 199. stavka 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koju je izdržao u cijelosti. Istom presudom, temeljem članka 58. stavka 1. Prekršajnog zakona, okrivljeniku je izrečena zaš...

44
Ppž 10937/2021-2; 5.10.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom, oslobođen je od optužbe okrivljenik B. S., da bi, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz članka 229. stavka 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama. 2. Istom presudom, temeljem članka 140. stavka 2. Prekršajnog zakona, određeno je da troškovi prekršajnog p...

45
Ppž 1904/2021-2; 5.10.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom, oslobođen je od optužbe okrivljenik D. D., da bi, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz članka 53. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama. 2. Istom presudom, temeljem članka 140. stavka 2. Prekršajnog zakona, određeno je da troškovi prekršajnog po...

46
Ppž 923/2022-2; 5.10.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Karlovcu, Stalna služba u Ogulinu od 27. prosinca 2021., broj: 31 Pp-1889/2021-10 na temelju čl. 183. t. 3. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj: 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17. i 118/18.) okr. A. P. i okr. Z. P. oslobođeni su od...

47
Ppž 9797/2022-2; 29.9.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbačen je kao nepravodoban prigovor okrivljenika H. T. podnesen protiv prekršajnog naloga rješenja Policijske uprave istarske Postaje prometne policije Pula broj: 211-07/22-1/10780 od 29. srpnja 2022. Protiv tog rješenja okrivljenik je podnio žalbu u kojoj navodi da prigovor nij...

48
Ppž 4904/2022-2; 29.9.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.               Pobijanom presudom okrivljena J. B. proglašena je krivom zbog prekršaja iz članka 22. stavka 1. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, činjenično opisanog u izreci, te joj je, na temelju istog propisa izrečena kazna zatvora od 15 dana uz primjenu uvjetne osude s rokom provjeravanja...

49
Ppž 7238/2022-2; 29.9.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom okrivljenik M. A. proglašen je krivim i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 (pettisuća) kuna, zbog djela prekršaja iz članka 289. stavak 1. i 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činjenično opisanog u izreci presude. 2. Okrivljenik je propisno upozoren na odredb...

50
Pž 4699/2020-2; 29.9.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Čakovcu okr. J. F. proglašen je krivim da je, na način činjenično opisan u izreci počinio prekršaj iz članka 229. stavka 3. i 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te mu je na temelju cit. propisa i uz primjenu instituta...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a