Poredano po:

Broj dokumenata: 3177

1
Ppž 1792/2021-2; 2.6.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom okrivljenik M. F.-B. proglašen je krivim zbog prekršaja iz članka 46. stavak 1. i 3. u vezi članka 293. stavak 1. i članka 199. stavak 2. i 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činjenično opisanih u izreci pobijane presude, te mu je izrečena novčana kazna u ukupnom iznosu...

2
Ppž 1286/2021-2; 26.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskim rješenjem Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu prema maloljetnom T. K. primijenjen je sudski ukor, zbog djela iz članka 57. stavka 7. u vezi 293. stavka 2. i članka 114. stavka 1. i 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama. 1.1.  Istim rješenjem ma...

3
Ppž 4270/2022-2; 26.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom okrivljenik M. K. proglašen je krivim i kažnjen kaznom zatvora u trajanju od 60 (šezdeset) dana i novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 (tisuću) kuna zbog djela prekršaja članka 196. stavak 1. i 5. i članka 289. stavak 1. i 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činjenično o...

4
Ppž 5313/2022-2; 26.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom okrivljenik T. M. proglašen je krivim i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 (tritisuće) kuna, zbog djela prekršaja iz članka 175. stavak 1. točka 3. i stavak 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činjenično opisanog u izreci presude, dok je u odnosu na prekršaj iz...

5
Pž 900/2020-2; 26.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Slavonskom Brodu okr. M. G, proglašen je krivim, da je, na način činjenično opisan u izreci počinio prekršaj iz članka 199. stavka 2. i 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te mu je na temelju citiranog propisa i uz pri...

6
Pž 1362/2020-2; 19.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja okrivljenik je proglašen krivim i uz primjenu članka 37. stavak 2. i 3. Prekršajnog zakona osuđen je novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 (tritisuće) kuna zbog djela prekršaja iz članka 229. stavak 3. kažnjivog po članku 229. stavak 7. Zakona o sigurnosti prometa na cesta...

7
Pž 3446/2020-2; 19.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom okrivljenik I.J. proglašen je krivim i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 900,00 (devetso) kuna, zbog djela prekršaja članka 229. stavak 4. i 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činjenično opisanog u izreci. 2. Pobijanom presudom okrivljenik je upozoren na pravo propis...

8
Ppž 13126/2021-2; 18.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljenik B.F., proglašen je krivim i kažnjen, uz primjenu članka 37. Prekršajnog zakona, novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna, temeljem članka 199. stavka 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Istom presudom, temeljem članka 139. stavka 3. Prekršajnog zakona, okrivlj...

9
Ppž 2610/2021-2; 18.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog prekršajnog suda u Splitu okr. J. D. proglašen je krivim, da je, na način činjenično opisan u izreci počinio prekršaj iz članka 199. stavka 2. i 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te mu je izrečena novčana u iznosu od 7.000,...

10
Ppž 248/2022-2; 18.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranim rješenjem Općinski sud u Virovitici proglasio se stvarno nenadležnim za vođenje prekršajnog postupka protiv okr. I.-U.-D. M. zbog prekršaja iz članka 53. stavka 1. i 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te odlučio nakon pravomoćnosti rješenja predmet ustupiti n...

11
Pž 194/2020-2; 18.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranim rješenjem Općinskog suda u Varaždinu prema maloljetnom L. M. je primijenjena posebna obveza da se uključi u rad humanitarnih organizacija ili na poslove komunalnog ili ekološkog značenja koje ne može trajati dulje od 6 mjeseci i ne smiju ometati maloljetnikovo školo...

12
Pž 5305/2020-2; 18.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Gospiću, Stalne službe u Gračacu okr. I. M. proglašen je krivim, da je, na način činjenično opisan u izreci počinio prekršaj iz članka 53. stavka 1. i 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te mu je na temelju citiranog p...

13
Pž 608/2020-2; 18.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu okr. M. P. proglašen je krivim, da je, na način činjenično opisan u izreci počinio prekršaje iz članka 289. stavka 1. i 4., članka 199. stavka 2. i 7., članka 229. stavka 1. i 5. i članka 242. stavka 3. i...

14
SZž 120/2022-2; 18.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Rješenjem Općinskog suda u Velikoj Gorici, Stalne službe u Ivanić-Gradu od 30. ožujka 2022., broj: Pp Ikp-153/2022, kažnjenik D. F. upućen je na izdržavanje kazne zatvora u trajanju od 20 dana, koji mu je izrečen presudom Općinskog suda u Sesvetama od 24. siječnja 2020., broj: 28. Pp...

15
Ppž 8403/2021-2; 13.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Uvodno citiranom presudom okrivljenici L. N. d.o.o. S., kao pravna osoba i Zvonimir Vučemilović, kao odgovorna osoba u pravnoj osobi, proglašeni su krivima i primjenom članka 37. stavka 3. Prekršajnog zakona kažnjeni novčanim kaznama u iznosima od 2.000,00 kuna pravna osoba i 600,00 kuna odgovorn...

16
Jž 2262/2019-2; 12.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom okrivljeni A. R. oslobođen je optužbe za počinjenje prekršaja iz članka 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, činjenično opisanog u izreci iste s obrazloženjem da se predmetni događaj dogodio na tzv. fiktivnom javnom mjestu (prostorije stare osnovne š...

17
Ppž 7895/2021-2; 12.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanim rješenjem odbačen je zahtjev odvjetnika S. G. da se na ime troškova nagrade i nužnih izdataka za rad izabranog odvjetnika kao branitelja okrivljenog D. B. isplati iznos specificiran navedenim zahtjevom i njegovom dopunom, s obrazloženjem da odvjetnik S. G. uz podnesak (zaht...

18
Ppž 3584/2022-2; 12.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 4/2022 Broj: Ppž-3584/2022 REPUBLIKA HRVATSKA Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske Zagreb U  I M E  R E P U B L I K E   H R V A T S K E P R E S U D A Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca: Davorka Kučana kao predsjednika vijeća, te Renate Popović i Nedilj...

19
Ppž 3037/2022-2; 12.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Velikoj Gorici  okr. M. H. proglašen je krivim, da je, na način činjenično opisan u izreci počinio prekršaje iz članka 65. stavka 1. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, članka 238. stavka 10. i članka 286. stavka 10. i ...

20
IR 49/2022-2; 12.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 2022 REPUBLIKA HRVATSKA Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske Zagreb Broj: IR-49/2022 R E P U B L I K A   H R V A T S K A   R J E Š E N J E Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sutkinja ovog suda Goranke Ratković, predsjednice vijeća te Kristine Gašparac Orlić i ...

21
Ppž 5321/2021-2; 11.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom, proglašen je krivim okrivljenik B. K., da je, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaje iz članka 43. stavka 3. uz primjenu članka 293. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, članka 199. stavka 8. cit. Zakona i prekršaj iz članka 229. stavka 5. istog Za...

22
Ppž 2037/2021-2; 11.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom okrivljenik je proglašen krivim i kažnjen  novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna, zbog prekršaja iz članka 71. stavak 2.  Zakona o trgovini, činjenično opisanog u izreci. 1.1. Istom presudom okrivljenik je dužan naknaditi troška prekršajnog postupka u iznos...

23
Jž 150/2019-2; 5.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okr. R. E. proglašena je krivom zbog prekršaja iz čl. 226. st. 1. t. 1. Zakona o strancima, činjenično opisanog u izreci pobijane presude te je uz primjenu odredbe o ublažavanju novčane kazne, okrivljenici izrečena novčana kazna u iznosu od 6.000,00 kuna uz pogodnost plaćanja dvot...

24
Jž 1195/2020-2; 5.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Makarskoj, Stalne službe u Imotskom od 26. svibnja 2020., broj: Pp J-56/2020-2, na temelju čl. 161. st. 6. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17. i 118/18.), oslobođen je od optužbe okr. I. A. da bi,...

25
Ppž 3542/2022-2; 5.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Rijeci od 19. siječnja 2021., broj: Pp J-5974/2021, okr. Z. K. je, na temelju članka 182. točke 1. u vezi sa člankom 24.a Prekršajnog zakona Prekršajnog zakona („Narodne novine“ broj 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17. i 118/1...

26
Ppž 11682/2021-2; 5.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Osijeku od 28. rujna 2021., broj: 73. Pp J-496/2020-25 proglašen je krivim okr. K. B. da je, na način činjenično opisan u izreci presude, počinio prekršaj iz čl. 22. st. 1. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, za koji mu je primjenom propisa o u...

27
Ppž 3854/2021-2; 5.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Dubrovniku od 26. veljače 2021., broj: 1. Pp J-685/2019, okr. A.K. je proglašen krivim da je, na način činjenično opisan u t. I. izreke pobijane presude, počinio prekršaj iz čl. 70. st. 1. t. 16. Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, za...

28
Ppž 4553/2022-2; 4.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem, temeljem odredbe članka 102. stavka 1. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18) u vezi odredbe članka 161. stavka 1. cit. Zakona Općinski prekršajni sud u Zagrebu proglasio se stvarno nenadležnim za odlučivanje o zahtjevu za uk...

29
Ppž 7639/2021-2; 4.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom, oslobođen je od optužbe okrivljenik S. L., da bi, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz članka 57. stavka 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama. 2. Istom presudom, temeljem članka 140. stavka 2. Prekršajnog zakona, određeno je da troškovi prekršajnog po...

30
Pž 1022/2020-2; 4.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim prvostupanjskom presudom proglašen je krivim okrivljenik A. P. zbog prekršaja iz članka 74. stavka 1. i 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, prekršaja iz članka 12. stavka 8. cit. Zakona i zbog prekršaja iz članka 74. stavka 2. uz primjenu članka 293. stavka 2. istog Zakona, činje...

31
Pž 1647/2020-2; 4.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Pazinu okr. V. C. proglašen je krivim, da je, na način činjenično opisan u izreci počinio prekršaje iz članka 199. stavka 2. i 8. i članka 196. stavka 1. i 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, pa mu je za svako pojedin...

32
Pž 1736/2020-2; 4.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.Presudom Općinskog suda u Pazinu, Stalna služba u Umagu-Umago, od 20. siječnja 2020., broj: Pp P-1700/2019, proglašen je krivim okrivljeni E. K. zbog prekršaja iz članka 216. stavka 1. i 3., članka 12. stavka 4. i 8. i članka 114. stavka 1. i 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činjenično o...

33
Pž 2321/2020-2; 4.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Bjelovaru, Stalne službe u Križevcima okr. D. J. proglašen je krivim, da je, na način činjenično opisan u izreci u toč. 1.), 2.) i 3.) počinio djela iz članka 229. stavka 1. i 5., članka 289. stavka 1. i 4. i članka 282. sta...

34
Pž 418/2020-2; 4.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Vinkovcima, Stalna služba u Županji od 30. prosinca 2019., broj: Pp P-2018/2019, proglašen je krivim okrivljeni Đ. L. zbog prekršaja iz članka 139. stavka 1. i 3., članka 49. stavka 2. i 5., članka 199. stavka 2. i 10. Zakona o sigurnosti prometa na cestama i članka 16. sta...

35
Ppž 4075/2022-2; 4.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Općinskog suda u Rijeci, Prekršajni odjel od 25. ožujka 2022., broj: Pp-6095/2021-11,  na temelju članka 199. stavka 2. Prekršajnog zakona („Narodne novine“ broj: 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17., 118/18.) odbačena je žalba okrivljenog F. H., podnijeta protiv presude ist...

36
Pž 1784/2020-2; 4.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog prekršajnog suda u Splitu okr. M. K. je, na temelju članka 161. stavka 6. Prekršajnog zakona, oslobođen od optužbe, da je na način činjenično opisan u optužnom prijedlogu (prekršajnom nalogu) počinio prekršaj iz članka 289. stavka 1...

37
Pž 4389/2020-2; 4.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog suda Bjelovaru okr. M. M. proglašen je krivim, da je, na način činjenično opisan u izreci počinio prekršaje iz članka 199. stavka 2. i 8., članka 289. stavka 1. i 4. i članka 286. stavka 4. i 10. Zakona o sigurnosti prometa na cesta...

38
Ppž 4502/2022-2; 4.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljenik S. N. proglašen je krivim i kažnjen, novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna zbog prekršaja iz članka 199. stavka 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna zbog prekršaja iz članka 196. stavka 5. Zakona o sigurnosti prometa ...

39
Pž 2003/2020-2; 4.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Rijeci okr. R. Ž. proglašen je krivim, da je, na način činjenično opisan u izreci počinio prekršaj iz članka 289. stavka 1. i 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te mu je na temelju citiranog propisa izrečena novčana k...

40
Pž 3281/2020-2; 4.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom, oslobođen je od optužbe okrivljenik N.M., da bi, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz članka 229. stavka 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama. 2. Istom presudom, temeljem članka 140. Prekršajnog zakona, određeno je da troškovi prekršajnog postupka pad...

41
Ppž 1343/2021-2; 4.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom okr. M.Š. je temeljem čl. 182. t. 3. Prekršajnog zakona oslobođen optužbe za djelo prekršaja iz članka 72. st. 1. t. 1.   Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, činjenično i pravno opisanog u izreci pobijane presude. Okrivljeniku se vraćaju privremeno oduzeti predme...

42
Ppž 2453/2022-2; 28.4.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim prvostupanjskim rješenjem Općinskog suda u Novom Zagrebu od 2. veljače 2022., broj: 70 Pp-4655/2021-9, na temelju čl. 68. st. 1. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17. i 118/18.), mlt. B. Š. B. je primijenjen sudski ukor zbog prekršaja iz čl...

43
Ppž 3541/2022-2; 28.4.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Đakovu od 14. ožujka 2022., broj 11. Pp-306/2022-5, proglašen je krivim okr. B. M. da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaj iz čl. 22. st. 2. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, za koji mu je izrečena nov...

44
Ppž 4272/2022-2; 28.4.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska, Postaja prometne policije Bjelovar protiv okrivljenika je izdala obavezni prekršajni nalog kojim je okrivljenik proglašen krivim i kažnjen ukupnom novčanom kaznom u iznosu od 7.000,00 (sedamtisuća) kuna zbog djela prekršaja iz članka 238. stavak 1. kažnjivog...

45
Jž 1060/2019-2; 28.4.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom okr. pravna osoba D. j.d.o.o. proglašena je krivom zbog prekršaja iz čl. 63. st. 1. t. 5. Zakona o zaštiti od požara činjenično opisanog u izreci prvostupanjske presude te je okr. pravnoj osobi na temelju istog propisa izrečena novčana kazna u iznosu 2.000,00 kuna, koja će s...

46
Jž 1098/2020-2; 28.4.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Zadru od 9. lipnja 2020., broj: 22.Pp J-678/2019 proglašen je krivim okr. E. D. da je, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz čl. 72. st. 1. t. 7., za koji mu je izrečena novčana kazna u iznosu 1.000,00 kuna, koju ...

47
Pž 1677/2019-2; 27.4.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbačen je optužni prijedlog protiv okrivljenika K. H. zbog prekršaja iz članka 289. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, s obrazloženjem prvostupanjskog suda da podnositelj optužnog prijedloga, osim optužnog prijedloga i obavijesti iz članka 109. stavka 1. Prekršajn...

48
Ppž 2789/2022-2; 27.4.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.  Pobijanim rješenjem, odbačena je žalba okrivljenika M. G. podnesena protiv presude Općinskog suda u Novom Zagrebu broj: Pp-5146/2021 od 9. veljače 2022. godine, s obrazloženjem da je žalba nedopuštena. 2.                Protiv tog rješenja okrivljenik je pravodobno putem branitelja podnio žalbu...

49
Pž 1873/2020-2; 27.4.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom, proglašena je krivom okrivljenica M. Ž., da je, na način činjenično opisan u izreci, počinila prekršaje iz članka 238. stavka 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, članka 250. stavka 13. cit. Zakona i prekršaj iz članka 65. stavka 1. Zakona o obveznim osiguranjima u prome...

50
Ppž 1206/2022-2; 27.4.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.  Pobijanom prvostupanjskom presudom okrivljenik B. Š. proglašen je krivim zbog prekršaj iz članka 176. stavak 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te mu je primjenom članka 37. Prekršajnog Zakona izrečena novčana kazna u iznosu od 3.000,00 kuna, a za prekršaj iz članka 67. stavak 5. i prekr...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a